Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı

Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kurum kimliğinin kurumun sahibi ya da kurucusu tarafından belirlendiği, Birinci Dünya Savaşı'na kadar süren kurum kimliğinin tarihsel gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marka dönemi
B
Tasarım dönemi
C
Stratejik dönem
D
Geleneksel dönem
E
Gelişim dönemi
Soru 2

Birçok alanda faaliyet gösteren kurumların her biriminin kendi kimliği vardır. Kurum çatısı altında birçok marka yer alır. Ancak her kurumun hedef kitlesi ile olan iletişiminde ana marka da görünür şekilde var olmaktadır.
Yukarıda sözü edilen görsel kimlik stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monolitik kimlik
B
Tekli kimlik
C
Markalanmış kimlik
D
Geleneksel kimlik
E
Desteklenmiş kimlik
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ürün tasarımının kurumlar için sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Ürünün sahip olduğu sembolik değeri iletmesi
B
Çalışanların verimliliğini artırması
C
Ürünü kendi hedef grubuna yönlendirmesi
D
Ürünün pazarlanacak olan özelliğini görselleştirmesi
E
Rekabete karşı ürünü profillendirmesi
Soru 4

“Kurumsal itibar, kurumun hareket sahasını genişleterek zor zamanlarda güçlüklerin üstesinden gelmesi için zaman kazandırmaktadır.” ifadesiyle kurumsal itibarın hangi faydasından bahsedilmektedir?

A
Rahat bir etkinlik alanı yaratmak
B
Moral ve bağlılığı kuvvetlendirmek
C
Riski düşürmek
D
Satışları yükseltmek
E
istikrarı sağlamak
Soru 5

Kurumsal imaj ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir dizi bilgilenme süreci sonucunda ulaşılan imgedir.
B
Bir kurumun genel kamuoyu tarafından nasıl algılandığına işaret eder.
C
Bir kurumun tüketicilere yönelik mesaj stratejileridir.
D
Reklam ve halkla ilişkilerin etkili bir jargonudur.
E
Kurumun hedef kitlesini nasıl algıladığını ortaya koyar.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde imaj kavramı doğru olarak tanımlanmıştır?

A
Gerçeğin yalın bir sunumudur.
B
Halkla ilişkiler faaliyetlerine verilen addır.
C
Geleneksel mecralarda üretilen içeriklerdir.
D
insanların, herhangi bir kişi ya da kurum hakkında oluşturdukları izlenimdir.
E
Rasyonel satın alma davranışıdır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın temel belirleyici unsurlarından biri değildir?

A
Altyapı unsuru
B
iç imaj unsuru
C
Somut imaj unsuru
D
Soyut imaj unsuru
E
Dış imaj unsuru
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi imajın oluşmasını sağlayan öğelerden biri değildir?

A
Sunulan olanaklar
B
Sunulan hizmetler
C
Fikir düzeyi
D
Sahip olunan yargılar
E
Bilgilendirme düzeyi
Soru 9

Ürün imajının şekillenmesinde, ambalaj önemli ve etkili bir unsurdur.
Buna göre, metalden yapılmış bir ambalajın ürüne nasıl bir imaj bir kazandırması beklenir?

A
Ucuzluk
B
Berraklık
C
Hafiflik
D
Temizlik
E
Sağlamlık
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi marka imajının nesnel unsurlarından biri değildir?

A
Fiyat
B
Satış yeri
C
Coğrafi konum
D
Ürünün tipi
E
Duygusal kişilik
Soru 11

Bir kurumun ürün ya da hizmetlerini belirlemeye, tanımlamaya ve rakiplerin ürün ya da hizmetlerinden farklılaştırmaya, ayırt etmeye yarayan; isim, terim, işaret, sembol, dizayn, şekil ya da tüm bunların bileşimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
imaj
B
Marka
C
Kurum
D
Tasarım
E
iletişim
Soru 12

I. Bir işverenin ya da yöneticinin kendi kurumunu görme ve değerlendirme tarzıdır.
II. Yapılan araştırmalar sonunda kurumun ulaşmayı hedeflediği imajdır.
III. Objektif olması her zaman için mümkün değildir.
IV. Ayna imaj olarak da adlandırılabilir.
Kurumun kendi algıladığı imajı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
II ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 13

Kurum imajı yönelimleri ve kurumsal felsefeye göre vizyonun belirlendiği kurumsal imaj oluşturma evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevcut durum analizi
B
Hedef saptama
C
Uygulama
D
Kontrol
E
Seçim
Soru 14

Kurumların satış sonrası ortaya çıkan sorunlarda müşterinin yardımına koşması ve kaliteli bir satış sonrası hizmet sunması aşağıdaki dış imaj oluşturma unsurlarından hangisi ile ilgilidir?

A
Sosyal sorumluluk
B
Kalite gerekliliği
C
Kurumsal reklam
D
Sponsorluk
E
Medya ilişkileri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal reklam ile kurumun hedef kitlesine ulaştırmak istediği başlıca temalardan biri değildir?

A
Yatırımcılar için kuruluşu cazip hale getirmek
B
Güven kazanmak
C
Kurumun iyi bir işveren olarak gösterilmesini sağlamak
D
Ürün kalitesini yükseltmek
E
Kuruluşa karşı olumlu bir temel oluşturmak
Soru 16

Misyonun özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Paylaşılan ortak değerler ve inançlardır.
B
Sadece kurumun üst yöneticilerini bağlayıcı nitelik taşır.
C
Kurumun içine yöneliktir, ürünlere odaklanır.
D
Kısa dönemli bir amaçtır.
E
Nicelikle ilgili bir değerdir.
Soru 17

Yeni var olan bir kurum ya da kurum imajını etkileyebilecek yeni bir ürün hakkında hedef kitlelerin ne düşüneceğine, nasıl hissedeceğine karar verip, bu karara uygun çalışmalar yapılmasına ne ad verilir?

A
imajı korumak
B
imajı düzeltmek
C
imaj yaratmak
D
imajı zamana uydurmak
E
imajı gençleştirmek
Soru 18

Bir kurumda faaliyet gösteren birey ve grupların tepki, karar ve davranışlarını kapsayan kurumsal faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumsal iletişim
B
Kurumsal görünüm
C
Kurumsal davranış
D
Kurum felsefesi
E
Kurumsal kültür
Soru 19

Kurumsal imaj oluşturma stratejilerinden hangisinde ilk akla gelen unsur dış görünüm, giyim, hâl ve hareketlerdir?

A
Şekil yoluyla oluşturma
B
Kazara oluşma
C
Deneyim yoluyla oluşma
D
Planlı oluşma
E
Ün yoluyla oluşma
Soru 20

Firmanın logosu, yazı karakteri, kurum renkleri gibi unsurlar aşağıdaki kurumsal faktörlerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

A
Kurumsal davranış
B
Kurumsal prestij
C
Kurumsal değer
D
Kurumsal imaj
E
Kurumsal görünüm
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (5 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,80. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x