Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Lobicilik Ve Halkla İlişkiler 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’nin bugün sahip olduğu yönetsel yapıya ulaşabilmek ve parlamenter sistemin rasyonel yürütülmesi için geçmişten günümüze benimsediği anayasalardan ilki aşağıdakilerden hangisidir?

A
1982
B
1961
C
1924
D
1921
E
1876
Soru 2

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplantı yetersayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
180
B
181
C
182
D
183
E
184
Soru 3

Türk Anayasası’nda Bakanlar Kurulu’ndan gelen kanun önerisi nasıl tanımlanmaktadır?

A
Kanun tasarısı
B
Kanun teklifi
C
Kanun planı
D
Kanun programı
E
Kanun çalışması
Soru 4

Üniversite rektörlerini seçmek ve atamak aşağıdakilerden hangisinin yetki alanındadır?

A
T.B.M.M.
B
Bakanlar Kurulu
C
Cumhurbaşkanı
D
Hükümet
E
Meclis komisyonu
Soru 5

“Bakanlar Kurulu’nun genel politikası ya da bir bakanın kendi bakanlığında izlediği politikası ve faaliyeti hakkında meclisin uygulayacağı denetim yolu” aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gensoru
B
Soru önergesi
C
Meclis araştırması
D
Meclis soruşturması
E
Kanun teklifi
Soru 6

535 üyeden oluşan Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nde çoğunluğu aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?

A
Bakanlar kurulu
B
Senato üyeleri
C
Meclis komisyonu
D
Temsilciler meclisi
E
Konferans komiteleri
Soru 7

Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütme erkinin başında kim bulunmaktadır?

A
Meclis başkanı
B
Bakanlar kurulu
C
Temsilciler meclisi
D
Senato komisyonu
E
Başkan
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nin görevlerinden biri değildir?

A
Ulusal düzeyde etkin iletişim ağlarının oluşturulması.
B
Patent ve telif haklarının düzenlenmesi
C
Ülke adına borç para alma hakkı
D
Tüm askeri harekatların yürütülmesinde karar verici durumdadır.
E
Federal mahkemelerin kurulması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı’nın yargı alanındaki görev ve yetkilerinden biri değildir?

A
Anayasa mahkemesi üyelerini seçmek
B
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını seçmek
C
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek
D
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekilini seçmek
E
Yasaları yayımlamak
Soru 10

Belirli bir konuda, bilgi edinmek amacıyla TBMM’nde yapılan incelemelere ne ad verilmektedir?

A
Soru önergesi
B
Gensoru
C
Meclis araştırması
D
Meclis görüşmesi
E
Meclis soruşturması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “teleoloji” kavramının tanımıdır?

A
Sosyal hayat içerisinde insan davranışını iyi ya da kötü sonuçları açısından ele alır.
B
Eylemin etik değerinin ‘dürüstlük, adalet, kişilere ve mülkiyete saygı’ vb. ilkelere dönük bir altyapıya göre saptanmasını vurgular.
C
Bir kurala ya da ilkeye göre değerini bulan bir etiktir.
D
Bilişsel süreçlerin oluşumlarından ziyade, bilgiyi genel olarak ele alır, bilgiyle ilgili problemleri araştırır, bilginin kaynağını, doğasını, doğruluğunu, sınırlarını inceler.
E
Tinselgüçlerin evrendeki tüm süreçleri ya da olup bitenleri belirlediğini savunan tüm felsefe öğretilerini içerecek biçimde kullanılan terimdir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “deontolojik etik” yaklaşımın savunduğu temel fikirdir?

A
Önemli olan etik açısından değer taşıyan bir eylemin toplumda yarattığı etki ya da sonuçtur.
B
Ödev mantığı üzerinden hareket eder, eylemin sonucunda ortaya çıkan durumdan çok başlangıç nedenleri ile ilgilenir.
C
Modern fiziğintemelinde yatan felsefi soruların, madde ve enerjinin etkileşimini inceler.
D
Tarihin kavramsal bir bakış açısıyla yorumlanmasını amaçlar.
E
Modern felsefenin içerdiği kavramsal ikiliklereve onların epistemolojik temellerine kökten bir itirazdır.
Soru 13

Halkla ilişkiler açısından etik kavramı nasıl yorumlanmaktadır?

A
Bireysel çıkarları ön planda tutmaktır.
B
Müşterilere en fazla yararı sağlamaktır.
C
Bireylerin topluma uyumunu gerçekleştirmektir.
D
Müşteri odaklı bir satış anlayışı geliştirmektir.
E
Kurumsal imajın saygınlığına önem vermektir.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Halkla İlişkiler Enstitüsü tarafından kabul edilen etik değerlerden değildir?

A
Tüm paydaşlara yönelik dürüst olmalıdır.
B
Basını yanlış bilgilendirmemelidir.
C
Şirket gizliliğine saygı duymalıdır.
D
Mesleki olarak en yüksek standartları kullanmalıdır.
E
Satış odaklı bir anlayış izlemelidir.
Soru 15

I. Avukatlık modeli
II. Sorumlu savunma modeli
III. Aydınlanmış bencillik modeli
IV. İki yönlü iletişim modeli
V. İkna edici iletişim modeli
Halkla ilişkilerde etkisel karar verme modelleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I, II, III ve IV
E
I ve V
Soru 16

Osmanlı Döneminde ortaya çıkan “Ahilik” teşkilatının temek görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İş güvenliğini denetlemek
B
İş yapma ahlakına ilişkin kurallar geliştirmek
C
Müşteri memnuniyetini tahsis etmek
D
İşin doğru şekilde yapılıp yapılmadığını denetlemek
E
İşini düzgün yapmayanları cezalandırmak
Soru 17

Barney ve Black tarafından geliştirilen meslekte etiksel karar verme sürecini açıklamaya dair model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avukatlık modeli
B
Sorumlu savunma modeli
C
Aydınlanmış bencillik modeli
D
İki yönlü iletişim modeli
E
Toplumsal sorumluluk modeli
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Potter Kutusu Modeli’nin aşamalarından biridir?

A
Sorunu tanımla
B
Var olan seçenekleri belirle
C
İkna ediciliğin dürüstlüğü
D
Ortak iyi için toplumsal sorumluluk
E
Değerlerin belirlenmesi
Soru 19

Lobiciliği bir meslek grubu olarak kabul ederek düzenleyen ve bu alanda en fazla deneyime sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çin
B
Almanya
C
Amerika Birleşik Devletleri
D
Japonya
E
İngiltere
Soru 20

Türkiye’deki ve dünyadaki lobicilik bilgileri ve uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Lobiciliğe en çok harcama yapan ülke Birleşik Arap Emirlikleri’dir.
B
Türkiye’de lobicilik gelişmiştir ve yasal düzenlemeye tabidir.
C
Lobicilik tarihsel olarak ABD’de gelişmiş ve güçlü bir konumdadır.
D
Lobicilik faaliyetlerinin temelinde ikna kavramı yer alır.
E
Etik sorunlar daha çok kriz dönemlerinde ortaya çıkmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x