Lojistik İlkeleri 2015-2016 Final Sınavı

Lojistik İlkeleri 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Lojistik Performans İndeksi (LPI) ölçütleri 2010 sonuçlarına göre Türkiye’nin acil olarak yapması gerekenlerden biri değildir?

A
Kaliteyi artırması
B
Yük taşıma fiyatlarını yükseltmesi
C
Teknolojiyi daha fazla kullanması
D
Gümrük işlemlerini sadeleştirmesi
E
Lojistik alt yapısını geliştirmesi
Soru 2

Müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla mal ve hizmetler ile bilgi akışının ilk çıkış noktası ile son tüketim noktası arasında tedarik zinciri içindeki her iki yöne doğru hareketinin etkin ve verimli bir şekilde akışının planlanması, yürütülmesi ve kontrol edilmesinin gerçekleştirilmesine ne ad verilir?

A
Üretim
B
Lojistik ağı
C
Lojistik yönetimi
D
Tedarik zinciri
E
Planlama
Soru 3

İşletmelerin malzeme yönetimlerinin ve ürün dağıtım faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını gerçekleştirmek amacıyla dış kaynak kullanmalarına ne ad verilir?

A
Lojistik ağı
B
Ters lojistik
C
Nakliye
D
3. Parti lojistik
E
Lojistik sistemi
Soru 4

Etiket ve okuyucudan oluşan otomatik tanıma sistemine ne ad verilir?

A
E-Lojistik
B
Depolama
C
Radyo frekanslı tanımlama sistemi
D
E-ticaret
E
Stok yönetimi
Soru 5

Mamul ya da hizmet üretimi yapılan bir işletmede üretim maliyetinin hesaplanması, planlama ve kontrol gibi kararlara yardımcı olmak amacıyla kurulan muhasebe alt sistemine ne ad verilir?

A
Gider muhasebesi
B
Finansal muhasebe
C
Lojistik muhasebesi
D
Maliyet muhasebesi
E
Gelir muhasebesi
Soru 6

Yalnız karayolu ulaştırma sistemlerinden yararlanılabilen iki şehir arasında bir miktar malın taşınması ile ilgili verilecek kararda, kendi araçları ile taşıma yapan işletmenin sahip olduğu taşıt aracının amortismanı, aşağıdaki maliyet türlerinden hangisine girer?

A
Batık maliyet
B
Fırsat maliyeti
C
Endirekt maliyet
D
Marjinal maliyet
E
Değişken maliyet
Soru 7

Lojistik maliyetlerin izlenmesi için faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi kurulurken aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A
Lojistik maliyet taşıyıcıları belirlenir.
B
Lojistik kaynaklar belirlenir.
C
Lojistik kârlar belirlenir.
D
Lojistik faaliyet havuzları belirlenir.
E
Lojistik faaliyet ölçütleri belirlenir.
Soru 8

Bir varlığın edinilmesi ya da hizmetten yararlanma karşılığı olarak elden çıkarılacak varlıkların toplam değerine ne ad verilir?

A
Gider
B
Harcama
C
Aktif
D
Hasılat
E
Maliyet
Soru 9

İşletmelerin gelecekle ilgili tahminlerde bulunması ve ileriye dönük stratejik kararlar almasında aşağıdakilerden hangisinin önemi büyüktür?

A
Kiosk
B
Veri madeni
C
Veri ambarı
D
OLAP
E
Servis yönetimi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi operasyonel müşteri ilişkileri yönetimi sürecinde yerine getirilen faaliyetlerden biri değildir?

A
Pazarlama otomasyonu
B
Satış otomasyonu
C
Müşteri hizmeti
D
Veri otomasyonu
E
Servis yönetimi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi lojistik sektörde müşteri ilişkileri yönetiminde, MİY uygulamaları açısından en önemli süreçlerden biri değildir?

A
Hizmet senaryoları
B
Müşterilerin segmentasyonu
C
Fiyatlandırma
D
Sipariş süreçleri
E
Maliyet düşürme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi “belirli bir müşteriye en etkili yoldan satışı nasıl gerçekleştirebiliriz” sorusuna yanıt aranan müşteri ilişkileri yönetimi aşamasıdır?

A
Müşteri koruma
B
Müşteri arama
C
Müşteri derinleştirme
D
Müşteri seçimi
E
Müşteri kazanma
Soru 13

Demiryolu taşımacılığında tehlikeli madde kurallarını içeren RID’e göre aşağıdakilerden hangisi yüklenicinin sorumluluklarından biri değildir?

A
Faaliyetleri sırasında sağlığa, çevreye, alt yapı ve tesislere verilen tüm hasar/zararları karşılamak
B
Kamu can ve mal güvenliğini tehdit eden bir durum oluştuğunda tedbirleri almak
C
Gönderici ve alıcıların yükleme personellerine RID eğitimi vermek
D
Tehlikeli maddelerin yükletilmesi ve boşaltılması ile ilgili tesislerin finansmanını sağlamak
E
Kaza, yangın ve sabotaja karşı her türlü emniyet tedbirini almak ve sigortalatmak
Soru 14

Bazı tehlikeli maddelerin, çok az miktarlarının tehlikeli madde kurallarında belirtilen, etiketleme, işaretleme ve dokümantasyon gerekliliklerinden hariç tutularak taşınmalarına ne ad verilir?

A
istisnai miktar taşıması
B
Az miktar taşıması
C
Sınırlı miktar taşıması
D
Etiketsiz taşıma
E
Dokümansız taşıma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi lojistik süreçlerde tehlikeli maddelerle ilgili kuralların amaçlarından biri değildir?

A
Tehlikeli maddelerin lojistik süreçler boyunca emniyetini sağlamak
B
Tehlikeli maddelerin doğru ve uygun biçimde işaretlenmesini temin etmek
C
Tehlikeli maddelerden kaynaklanan riski yönetmek
D
Tehlikeli maddelerin doğru etiketlenmesini temin etmek
E
Tehlikeli maddelerin verebileceği zararların ekonomik ve çevresel sonuçlarını kestirmek
Soru 16

Küreselleşmeyle oldukça büyük ve sınırların ortadan kalktığı bir rekabet ortamına giren üreticilerin zorlu rekabet ortamında başarıyla ayakta kalabilmesi için aşağıdakilerden hangisine öncelik vermeleri gerekmektedir?

A
Daha çok üretmeleri
B
Ürünlerini istenilen yer, miktar ve zamanda tüketiciye ulaştırmaları
C
Daha kaliteli üretmeleri
D
Ürünlerinin modelini değiştirmeleri
E
Ürünlerini yerel pazarda satmaları
Soru 17

Ulaştırma sektörünün dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi sistemlerindeki birçok faaliyet ile bütünleşerek toplam lojistik ağı içinde yerini almasına neden olan etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konteynerin bulunması
B
Karayolu sektörünün büyümesi
C
Hızlı trenlerin devreye girmesi
D
Havayolu sektörünün büyümesi
E
Banliyö taşımacılığının gelişmesi
Soru 18

Yerel boyuttan dünya çapında lojistik anlayışa geçiş, küresel lojistiğin hangi temel boyutunda yer almaktadır?

A
Ulusal Entegrasyon
B
Yerel Entegrasyon
C
Sektörel Entegrasyon
D
Fonksiyonel Entegrasyon
E
Coğrafi Entegrasyon
Soru 19

“Standart lojistik fonksiyonlarının yanında yaşadığımız dünyayı korumanın da hesaba katılması gereğini ortaya koyan yaklaşım” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeşil ulaştırma
B
Yeşil lojistik
C
Çevre politikası
D
Merkez lojistik
E
Yeşil prosedür
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bir risk etiketi değildir?

A

B

C

D

E

SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...