Lojistik İlkeleri 2015-2016 Vize Sınavı

Lojistik İlkeleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Giriş (tedarik) lojistiğinin tanımı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A
Ürünlerin işletmeden müşteriye akışından sorumlu fonksiyondur.
B
Tedarikçilerden sağlanan malzemenin müşteriye akışından sorumlu fonksiyondur.
C
Tedarikçilerden sağlanan malzemenin işletmeye, malzemenin işletme birimleri içindeki akışından ve bitmiş ürünlerin işletmeden müşteriye akışından sorumlu fonksiyondur.
D
Tedarikçilerden sağlanan malzemenin işletmeye akışından sorumlu fonksiyondur.
E
Bitmiş ürünlerin işletmeden tedarikçilere akışından sorumlu fonksiyondur.
Soru 2

Depolarda düzensizlik ve karışıklığın önlenmesinde yararlanılan yapılara ne ad verilir?

A
Forklift
B
Konveyör
C
Raf sistemleri
D
Yazar kasa
E
Konsolidasyon
Soru 3

Doğru ürünün, doğru şartlarda, doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda, doğru maliyetle, doğru müşteri için kullanılabilirliğinin sağlanması sürecine ne ad verilir?

A
Ulaştırma
B
Depolama
C
Sipariş işleme
D
Malzeme Yönetimi
E
Lojistik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi üretim lojistiği alanında gerçekleştirilen işlemlerden biri değildir?

A
Envanter yönetimi
B
Tesis içi taşıma
C
Sipariş hazırlama
D
Yarı mamul ve hazır parçaların tedarikçilerden temini
E
Depolama
Soru 5

Elleçleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Depoda malların istiflenmesidir.
B
Depoya malzeme boşaltmadır.
C
Depoda mal seçerek ayrıştırmadır.
D
Depoda mal birleştirmedir.
E
Depoda kullanılacak raf sistemlerinin belirlenmesidir.
Soru 6

Hızın çok önemli olduğu durumlarda küçük hacimli eşyaların taşınmasında tercih edilebilecek taşımacılık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demiryolu Taşımacılığı
B
Havayolu Taşımacılığı
C
Boru Hattı Taşımacılığı
D
iç-su Taşımacılığı
E
Denizyolu Taşımacılığı
Soru 7

Siparişin üretim alanından müşteri alanına aktarılması işlemine ne ad verilir?

A
Sevkiyat
B
Satın alma
C
Geri alım
D
Servis
E
Üretim
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi stok bulundurmanın sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Müşteri talebindeki belirsizlikle baş etmesi
B
Geç teslimatın önüne geçilmesini sağlaması
C
Tedarik ve talebin uyumunu sağlaması
D
Hizmet düzeyini artırması
E
Depolama maliyetlerini artırması
Soru 9

Geri dönüşüm, tamir, yeniden kullanım gibi işlemler hangi lojistik süreçte yerine getirilir?

A
Ters lojistik
B
Üretim lojistiği
C
Tedarik lojistiği
D
ileri lojistik
E
Dağıtım lojistiği
Soru 10

İşletmeye giriş yapan malzemenin akışı ve bu malzemeye ait bilgi akışının planlanması, gerçekleştirilmesi ve kontrol edilmesi hangi lojistik süreçte gerçekleştirilir?

A
ileri lojistik
B
Dağıtım lojistiği
C
Ters lojistik
D
Tedarik lojistiği
E
Üretim lojistiği
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi lojistik sektörünün büyümesine olumlu yönde katkı sağlamaz?

A
Uluslararası hizmet ticaretinin büyümesi
B
Küresel üretimdeki daralma
C
Yakıt fiyatlarının düşmesi
D
Uluslararası mal ticaretinin artması
E
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi lojistik bölgelerin faaliyetlerini etkileyen yatırım iklimi ile ilgili alt bileşenlerden biri değildir?

A
işgücü maliyetleri
B
Vergileme
C
Yasal düzenleme
D
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
E
Dağıtım maliyetleri
Soru 13

Lojistik üs/bölge ve dış ticaret ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Denizle bağlantısı olmayan ülkelerin lojistik maliyetleri uzaklığa bağlı olarak azalır.
B
Zayıf altyapı, nakliye maliyetlerini artırırken ticaretin de gelişmesini engeller.
C
Dış ticaretin yoğunlaştığı bölgelerde lojistik faaliyetler de artar.
D
Lojistik üs ve bölgelerin seçiminde coğrafi ve ekonomik konumlar önemli belirleyicilerdir.
E
Ülkelerin dünya ticaretinden aldıkları paya bağlı olarak limanlarındaki işlem hacimleri de genişler.
Soru 14

1970’li yıllarda petrol fiyatlarının hızla artmasıyla birlikte lojistik faaliyetlerinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir?

A
Malzeme taşımanın önemi artmıştır.
B
Lojistik yönetiminin faaliyet alanı genişlemiştir.
C
Stok takibi ve sipariş alınması işleminin önemi artmıştır.
D
Lojistikteki tedarik ve dağıtımın birbirinden bağımsız süreçler olması nedeniyle ayrılması gerektiği düşünülmüştür.
E
Lojistik faaliyetlerin daha az maliyetle yapılmasına yönelik çalışmalar artmıştır.
Soru 15

Lojistik performans indeksinin (LPI) 2010 sonuçları dikkate alındığında Türkiye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gümrük işlemlerini hızlı bir şekilde sadeleştirmesi gerekmektedir.
B
Türkiye’nin LPI değeri, Çin’den daha düşüktür.
C
Lojistik performans açısından dünyada ilk 10 ülke arasında yer almaktadır.
D
En kötü performansı gönderiyi takip ve izleme kabiliyetidir.
E
En iyi performansı zamanlamadır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri karar alanı içinde yer almaz?

A
Envanter
B
Bilgi
C
Yerleşim
D
Üretim
E
Reklam
Soru 17

Tedarik zincirlerinde kısa dönemi içeren günlük işlemlere ilişkin kararlar hangi karar sınıfı içerisinde yer alır?

A
Operasyonel kararlar
B
Taktik kararlar
C
Birinci seviye kararlar
D
Yerleşim kararları
E
Stratejik kararlar
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin tedarik zincirini iyi yönetememelerinin bir sonucudur?

A
Teslim performansında iyileşme
B
Lojistik masraflarda azalma
C
Verimlilikte artış
D
Stoklarda azalma
E
Taleplerin karşılanamamasından dolayı oluşan müşteri kayıpları
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetimi içerisinde planlanması, uygulanması ve kontrolü söz konusu olan faaliyetlerden biri değildir?

A
Satın alma
B
Taşıma
C
Promosyon
D
Talep yönetimi
E
Depolama
Soru 20

Genişletilmiş bir tedarik zincirinde 1 . seviye müşterilerin müşterisi konumundaki işletmelere ne ad verilir?

A
Hizmet sağlayan işletme
B
ikinci seviye müşteri
C
ikinci seviye tedarikçi
D
Birinci seviye tedarikçi
E
Birinci seviye müşteri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...