Lojistik İlkeleri 2016-2017 Final Sınavı

Lojistik İlkeleri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir lojistik işletmesinin uzun vadeli amaçları arasında yer almaz?

A
Ortaklarına yeterli gelir sağlamak
B
Üretim düzeyini başabaş noktasına çıkarmak
C
Sektörde tanınan firma olmak
D
Sektörde mümkün olduğu kadar büyüyebilmek
E
Sektördeki payını artırmak
Soru 2

Tedarik zinciri boyunca malzeme ve ürünün kontrollü hareketine ne ad verilir?

A
Sipariş alımı
B
Lojistik müşteri hizmeti
C
Satın alma
D
Lojistik ağı
E
Nakliye
Soru 3

Kamyonlarla gelen malzemenin bekletilmeden veya kısa bir süre bekletilerek kamyonlara yüklenip aktarılmasına ne ad verilir?

A
Çapraz sevkiyat
B
Stok yönetimi
C
Radyo frekanslı tanımlama sistemi
D
Çıkış lojistiği
E
Fiziksel dağıtım
Soru 4

Tedarik zinciri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Talep ve tedariğin eşleştirilmesi zordur.
B
Talebi tam olarak tahmin etmek mümkün değildir.
C
Tedarik zincirinde yer alan tesislerin amaçları çoğu zaman çatışmayan yapıdadır.
D
Tedarik zinciri çoğu kez geniş bir coğrafyaya yayılmış tesislerden oluşur.
E
Tedarik zincirleri zaman içerisinde gelişen dinamik yapılardır.
Soru 5

İşletmelerde lojistik maliyetlerin en etkin şekilde ölçülüp raporlanabilmesi ve işletme performansının değerlendirilebilmesi için önerilen çağdaş maliyet hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sipariş maliyetlemesi
B
Tam zamanlı maliyetleme
C
Standart maliyetleme
D
Hedef maliyetleme
E
Faaliyet tabanlı maliyetleme
Soru 6

Lojistik işletmelerinde gerçekleşen dönemsel lojistik maliyetler, aşağıdakilerden hangisinde raporlanır?

A
Gelir tablosu
B
Bilanço
C
Lojistik maliyet tablosu
D
Üretim maliyet tablosu
E
Maliyet yönetimi tablosu
Soru 7

Belli bir dönemde gerçekleşen toplam üretim maliyetinin aynı dönemde üretilen mamul/ hizmet (eşdeğer) birim miktarına bölünmesiyle aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A
Değişken maliyet
B
Sabit maliyet
C
Standart maliyet
D
Toplam maliyet
E
Birim maliyet
Soru 8

Bir lojistik işletmesi yetkilisi mal dağıtımında kullandığı taşıt için kredi kartını kullanarak bir miktar yakıt almış ve mal dağıtımı yapmıştır.
Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiş olmaz?

A
Gider
B
Zarar
C
Maliyet
D
Harcama
E
Borç
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin müşteri kazanma aşamasında yerine getirilmesi gereken çalışmalardan biri değildir?

A
Yönlendirme yönetimi
B
ihtiyaç analizleri
C
Teklif oluşturma
D
Teslim
E
Kapanış adımları
Soru 10

Müşterilerin yararlandıkları hizmetten tatmin olup olmadıkları konusundaki deneyimleri hakkında bilgi toplama ve bu bilgileri sınıflamada hangi MİY ölçme tekniği kullanılır?

A
Fokus grup görüşmeleri
B
Danışma panelleri
C
Kritik olay tekniği
D
Müşteri ilişkileri anketi
E
Kıyaslama
Soru 11

Verilere daha hızlı ulaşım ve bu verilerin çok boyutlu olarak analizine gereksinimin artması ile aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkmıştır?

A
Veri ambarı
B
OLAP
C
Bilgi keşfi
D
Veri madeni
E
Kiosk
Soru 12

Müşteri temas noktaları hangi tür müşteri ilişkileri yönetimini oluşturmaktadır?

A
Operasyonel
B
Analitik
C
Entegre
D
işbirlikçi
E
Teknik
Soru 13

Taşıma etiketleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Etiketin yırtılması ve okunamaz hale gelmesi durumunda bunu fark eden kişi etiketi yenisi ile değiştirmelidir.
B
Risk etiketleri yapıştırılmışsa ayrıca taşıma etiketlerine gerek yoktur.
C
Bileşik paketlerde etiketlerin iç paketlere yapıştırılmasında sakınca yoktur.
D
Paket yönünü bildiren en az dört adet etiket paketin karşılıklı yüzlerine yapıştırılmalıdır.
E
Etiketler zemin rengine tezat oluşturmalıdır.
Soru 14

Hava ve denizyolu taşımalarında LTD QTY ibaresi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Sınırlı miktar taşımasını
B
Özel koşullu taşımayı
C
istisnai miktar taşımasını
D
Çok miktarda taşımayı
E
Brüt ağırlığa göre taşımayı
Soru 15


Yukarıdaki şekildeki UN tipi paket işaretlemesinde “12” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Paketin üretildiği ülkenin plaka kodunu
B
Paketin en fazla 12 kg ağırlığa göre test edildiğini
C
Paketin 2012 yılında üretildiğini
D
Paket üreticisinin tanıtım kodunu
E
Paket performans grubunu
Soru 16

Demiryolu taşımacılığında tehlikeli madde kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Demiryolu rehberlik, yönlendirme ve yönetim personelinin tehlikeli maddeler eğitimi almasına gerek yoktur.
B
Temizlenmemiş vagon ve konteynırlar boşaltılmamış olarak kabul edilir.
C
Varış istasyonuna ulaşılmasını takiben etiketler ve tabelalar kaldırılabilir.
D
RID her yıl güncellenmektedir.
E
Konteynırlar işaretlenmişse vagonların işaretlenmesine gerek yoktur.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlere ihtiyaç duyulmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Yüksek enerji maliyetleri
B
Çevre etkilerine gösterilen duyarlılık
C
Üretim ölçeğinin kitlesel üretime uygun hale getirilmesi
D
Ürün ve hizmet çeşitliliğinin azalması
E
Üretimde düşük düzeyde stok bulundurma eğilimi
Soru 18

1992 ve 2001 yıllarında Avrupa Birliği tarafından Avrupa Ulaştırma Sisteminin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla hazırlanan iki temel 10’ar yıllık programın sunulduğu belgenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beyaz Kitap
B
Yeşil Prosedür
C
AB Belgesi
D
AET Senedi
E
AB Senedi
Soru 19

Ulaştırma düzenini değiştirerek ulaştırma alanı, dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi sistemlerindeki birçok faaliyet ile bütünleşen ve toplam lojistik ağı içinde yerini alan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel vagon
B
Römork
C
Ro-Ro
D
Konteyner
E
Ro-La
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü (WTO)'nün kuruluş amaçlarından biri değildir?

A
Dünya ticaretinin serbestleşmesi
B
Ticari ilişkilerde çıkar birliği sağlanması
C
Ülkelerarası ticarette ülke ayırımcılığı yapılması
D
Temel uygulamaların tüm ülkeler için aynı olması
E
Uluslararası ticari pazarlıkların basitleştirilmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...