Lojistik İlkeleri 2018-2019 Final Sınavı

Lojistik İlkeleri 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ürün, yük, ham madde gibi nesnelerin bir yerden başka bir yere aktarılması işlemi ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
elleçleme
B
sipariş
C
taşıma
D
depolama
E
mal kabul
Soru 2

I. Satın alma
II. Üretim
III. Yok etme
IV. Dağıtım
Yukarıdakilerden hangileri provizyon kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerdir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetimi içerisinde planlanması, uygulanması ve kontrolü söz konusu olan faaliyetlerden biri değildir?

A
Taşıma
B
Depolama
C
Satın alma
D
Talep yönetimi
E
Promosyon
Soru 4

Aksak (eksik) rekabetin geçerli olduğu lojistik sektöründe uzun dönem sektör (endüstri) denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A
MC=MR
B
MC=AR
C
LMC=SMC=MC
D
MC=AVC
E
P=LAC=SAC=AR
Soru 5

Faaliyetleri gerçekleştirmek için yapılan her bir tüketime ne ad verilir?

A
Maliyet
B
Gider
C
Risk
D
Üretim
E
Zarar
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dolaysız ihracatta kullanılan aracılardan biri değildir?

A
İnteraktif TV kanalları
B
Tele pazarlama
C
Yerel organizasyonlar
D
Distribütörler
E
e-ticaret
Soru 7

Mevcut muhasebe sisteminde lojistik faaliyetlere ilişkin giderler aşağıdakilerden hangisi ile raporlanır?

A
Gelir tablosu
B
Tüketim maliyet tablosu
C
Lojistik faaliyet tablosu
D
Üretim maliyetleri tablosu
E
Finansal durum tablosu
Soru 8

I. Uluslararası yük taşımasının fiyatlandırılması
II. Araç temini
III. ithalat ve ihracat lisansları
IV. Sigortalama
Yukarıdakilerden hangileri lojistik merkezlerin sağladığı hizmetler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyet unsurları arasında yer almaz?

A
Taşıma maliyeti
B
Üretim maliyeti
C
Stok yönetimi maliyeti
D
Depolama maliyeti
E
Elleçleme maliyeti
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir bedel karşılığında, müşterinin ihtiyacını tatmin etmeye yönelik olarak nihai bir ürünün, ihracatçı ülkedeki üretim yerinden, ithalatçı ülkedeki tüketim yerine ulaştırılmasını sağlayan tüm faaliyetlerin yönetimini ifade eder?

A
Uluslararası lojistik
B
Uluslararası pazarlama
C
Sınırsız ihracat
D
Dolaylı ithalat
E
Uluslararası rekabet
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde özel sektör girişimi ile hayata geçirilen ve Türkiye’nin en büyük lojistik merkezi konumunda olan lojistik üssüdür?

A
İzmit Lojistik Üssü
B
Edirne Lojistik Üssü
C
Denizli Lojistik Üssü
D
Ankara Lojistik Üssü
E
Samsun Lojistik Üssü
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerin maliyetlemesinde kullanılan faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin özelliklerinden biridir?

A
Maliyetlerin çeşitliliğinin önemli olması
B
Hizmet üretim maliyetinin hesaplanmasında tercih edilmemesi
C
Faaliyetlerin kaynakları tüketme oranının dikkate alınması
D
Geleneksel maliyetleme yöntemini baz alması
E
Üretim hacmine göre maliyetleme yapılması
Soru 13

Türkiye'de radyoaktif maddelerin emniyetli bir biçimde taşınmaları için aşağıdaki kuruluşlardan hangisi sorumludur?

A
Uluslararası Atom Enerjisi Topluluğu
B
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
C
Ulusal Lojistik Birliği
D
Küresel Uyumlaştırma Örgütü Türkiye Temsilciliği
E
Radyoaktif Taşıyıcıları Birliği
Soru 14

Yerel boyuttan dünya çapında lojistik anlayışa geçiş, küresel lojistiğin hangi temel boyutunda yer almaktadır?

A
Coğrafi entegrasyon
B
Sektörel entegrasyon
C
Yerel entegrasyon
D
Fonksiyonel entegrasyon
E
Ulusal entegrasyon
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde kurallarının temel amaçlarından biri değildir?

A
Taşınma esnasında tehlikeli maddeleri tanımlamak üzere ortak tehlike etiketlerini ve diğer tanımlayıcı işaretleri belirlemek
B
Tehlikeli maddelerin taşınmasında sağlanacak standart dokümanları belirlemek
C
Tehlikeli madde taşımalarında tarafların sorumluluklarını belirlemek
D
Tehlikeli maddelerin taşınma esnasında diğer maddelerle aynı araçlarda taşınmasını önlemek
E
Tehlikeli maddelerin taşınmasına uygun paketlerin özelliklerini belirlemek
Soru 16


Şekildeki paketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tüm paket gruplarını taşıyabilir.
B
20 kg brüt ağırlığa göre test edilmiştir.
C
Türkiye’de üretilmiştir.
D
2017 yılında üretilmiştir.
E
Birleşmiş Milletler uzmanlarınca onaylanmış bir pakettir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü (WTO)'nün kuruluş amaçlarından biri değildir?

A
Ülkelerarası ticarette ülke ayırımcılığı yapılması
B
Dünya ticaretinin serbestleşmesi
C
Uluslararası ticari pazarlıkların basitleştirilmesi
D
Ticari ilişkilerde çıkar birliği sağlanması
E
Temel uygulamaların tüm ülkeler için aynı olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin küreselleşmesini sağlayan temel unsurlardan değildir?

A
Üretilen ürünlerin yerel pazarın haricinde dünya pazarına sunulması
B
Üretimin dünyanın farklı coğrafyalarında gerçekleşmesi
C
Ekonomik bütünleşmenin artması
D
Üretim sistemlerinin gelişmesi ve ilerlemesi
E
Ekonomik yapıda yerelleşme eğiliminin olması
Soru 19

I. Diğer paket türlerine göre ucuz maliyetleri vardır.
II. Üzerlerinde UN işaretlemeleri bulunur.
III. Taşıyacakları maddenin riskine bağlı olarak çeşitli performans testlerine tabi tutularak üretilir.
UN tipi paketleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 20

1992 ve 2001 yıllarında Avrupa Birliği tarafından Avrupa Ulaştırma Sisteminin rekabet edebilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla hazırlanan iki temel 10’ar yıllık programın sunulduğu belgenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
AET Senedi
B
Beyaz Kitap
C
AB Belgesi
D
AB Senedi
E
Yeşil Prosedür
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...