Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 1 2015-2016 Final Sınavı

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 1 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi maliyet hesaplama amaçlarından biri değildir?

A
Planlamaya yardımcı olmak
B
Bilanço hazırlamak
C
Birim maliyetleri hesaplamak
D
Alınacak kararlara yardımcı olmak
E
Maliyet kontrolüne yardımcı olmak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tek tip mamul üreten işletmelerde kullanılması uygun maliyet yöntemlerinden biri değildir?

A
Fiili maliyet yöntemi
B
Safha maliyeti yöntemi
C
Tam maliyet yöntemi
D
Sipariş maliyeti yöntemi
E
Değişken maliyet yöntemi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş maliyetleme yaklaşımlarını ortaya çıkaran nedenlerden biri değildir?

A
Maliyet yapısının değişmesi
B
Mamul yaşam sürelerinin azalması
C
Rekabetin artması
D
Teknolojik gelişmeler
E
Emek yoğun üretim
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi stok bulundurmaktan kaynaklanan belirgin olmayan lojistik maliyetlerden biridir?

A
Fırsat maliyeti
B
Stoklama maliyeti
C
insan kaynakları maliyeti
D
Koordinasyon maliyeti
E
iletişim maliyetleri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi lojistik işletmelerde maliyet bilgi sistemini oluşturma amaçlarından biri değildir?

A
Giderleri gerekli ayrıntıda sınıflandırarak izlemek
B
Üretim verimliliğini artırmak
C
Giderleri gider yerlerine dağıtmak
D
Giderleri üretim maliyetine yüklemek
E
Maliyetlere ilişkin bilgilerin işletme içinde ilgili birimlere iletilmesini sağlayan belge, hesap, defter, kayıt ve rapor düzenini sağlamak
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi iyi tasarlanmış ve etkin olarak geliştirilmiş işletme stratejileri ve örgüt başarısı üzerinde etkili bilgi sisteminin yararları arasında yer almaz?

A
Karar süreçlerinde etkinliğin azalması
B
Yüksek kalitede çıktılar-ürünler
C
Rekabet avantajı ve etkin fırsatlar
D
işgücü ihtiyacının ve maliyetlerin azaltılması
E
Faaliyetlerin daha etkin kontrolü
Soru 7

Tedarik zincirindeki işletmeler için kritik nitelikteki maliyet bilgilerinin toplanması, analiz edilmesi ve kullanılmasında kabul gören en uygun çağdaş maliyetleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedef Maliyetleme
B
Ürün Yaşam Dönemi Maliyetlemesi
C
Faaliyete Dayalı Maliyetleme
D
Tedarik Zinciri Maliyetlemesi
E
Lojistik Maliyetleme
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Lojistik Maliyet Bilgi Sistemi’nin veri tabanında yer almaz?

A
Sipariş işleme verileri
B
Lojistik yönetimi kararları
C
Lojistik sektör verileri
D
Mamul tasarımı
E
Lojistik faaliyet kayıtları
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin maliyet yönetim stratejilerini gözden geçirmelerinin temel nedenidir?

A
Vergi hesaplaması yapmak
B
Yöneticilere rapor vermek
C
Rekabet avantajı sağlayabilmek
D
Çalışanları kontrol etmek
E
Kâr payı dağıtmak
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetim sisteminin alt sistemleridir?

A
Üretim ve servis
B
Üretim ve fiziksel dağıtım
C
Fiziksel dağıtım ve bakım
D
Fiziksel tedarik ve üretim
E
Fiziksel tedarik ve dağıtım
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi “zaman esaslı faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin” dikkate aldığı kavramlardan biridir?

A
Direkt işçilik saati
B
Üretim birimi
C
Alan ölçüsü
D
Kapasite
E
Makine saati
Soru 12

İşletmede bir mamul veya hizmeti üretmek için gerekli olan faaliyetlerin sistematik olarak analiz edilmesine ne ad verilir?

A
Entegre lojistik yönetimi
B
Finansal analiz
C
Faaliyet tabanlı maliyetleme
D
Faaliyet tabanlı yönetim
E
Süreç değer analizi
Soru 13

İşletmenin gerçekleştirdiği finansal nitelikteki olaylar öncelikle aşağıdaki defterlerden hangisine kaydedilir?

A
Büyük defter
B
Yevmiye defteri
C
Demirbaş defteri
D
Kasa defteri
E
Envanter defteri
Soru 14

Aşağıdaki maliyet hesaplarından hangisi 7/A seçeneğinde yer almaz?

A
Direkt işçilik Giderleri
B
Genel Üretim Giderleri
C
Genel Yönetim Giderleri
D
ilk Madde ve Malzeme Giderleri
E
Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin fonksiyonlarından biridir?

A
Finansal olmayan bilgilerin kayıtlanması
B
Finansal bilgilerin saklanması
C
Kârın dağıtılması
D
Kaynak yaratılması
E
Finansal bilgilerin değiştirilmesi
Soru 16

Bir lojistik işletmesinde dönem içinde “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesabına kaydedilen tutarların, dönem sonunda aşağıdaki hesaplardan hangisine aktarılması gerekir?

A
151 Yarı Mamuller-Üretim
B
152 Mamuller
C
620 Satılan Mamullerin Maliyeti
D
622 Satılan Hizmet Maliyeti
E
632 Genel Yönetim Giderleri
Soru 17

“T Lojistik İşletmesi” 01.01.2013 tarihinde, 500.000 TL karşılığında bir depo satın almıştır. Deponun ekonomik ömrü 50 yıl olup işletme bunun için “azalan bakiyeler yöntemi” ile amortisman hesaplamaktadır. İşletmenin ikinci yılın sonunda ayırması gereken birikmiş amortisman tutarı kaç TL’dir?

A
39.200
B
20.000
C
19.200
D
10.000
E
9.800
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi duran varlık yatırımlarını işletmeler açısından önemli stratejik yatırımlar haline getiren faktörlerden biri değildir?

A
Kâra etkisi
B
Esneklik
C
Kısa sürede nakde dönüşmesi
D
Bütçe üzerine etkisi
E
Finansman
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi duran varlık niteliğinde lojistik yatırımlardan biri değildir?

A
Vinç
B
Ağ (web) sitesi
C
Forklift
D
Extranet
E
Ambalaj malzemesi
Soru 20

İşletmenin rekabet ve teknolojik gelişmeler sonucunda karşı karşıya kaldığı riski azaltmak amacıyla yapılan yatırımlara ne ad verilir?

A
Genişletme yatırımları
B
Stratejik yatırım
C
Dengeleme yatırımları
D
ikame yatırımları
E
Yenileştirme yatırımları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...