Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 1 2015-2016 Vize Sınavı

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 1 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla yapmış olduğu varlık ve hizmet tüketimlerinin parasal tutarına ne ad verilir?

A
Zarar
B
Maliyet
C
Gider
D
Gelir
E
Tüketim
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi maliyet türlerinden biri değildir?

A
Global maliyet
B
Birim maliyet
C
Marjinal maliyet
D
Toplam maliyet
E
Ortalama maliyet
Soru 3

Kapasite içinde belirli faaliyet aralıklarında sabit kalan, ancak bu aralıklar dışına çıkıldığında sıçramalar gösteren giderlere ne ad verilir?

A
Yarı değişken giderler
B
Değişken giderler
C
Yarı sabit giderler
D
Karma giderler
E
Sabit giderler
Soru 4

Mamul ya da hizmet üretilmeden önce bilimsel ve teknik yöntemler kullanılmak suretiyle belirlenen ve üretim sürecinde ortaya çıkması beklenen giderlere ne ad verilir?

A
Karma giderler
B
Sabit giderler
C
Değişken giderler
D
Tahmini giderler
E
Standart giderler
Soru 5

“S Lojistik İşletmesi” yükleme ve boşaltma faaliyetinde kullanmak amacıyla 500.000 TL'na bir vinç satın almıştır. Vinç bedelinin yarısı peşin ödenmiş, kalan yarısı için de çek verilmiştir. Satın alman vincin işletmeye nakliyesi için 5.000 TL, nakliye sigortası için 2.500 TL, vincin montajı için 2.000 TL ödenmiştir. Vincin satın alma maliyeti kaç TL'dir?

A
509.500
B
507.500
C
505.000
D
502.000
E
500.000
Soru 6

Sadece direkt ilk madde ve malzeme giderlerinin üretim maliyetine verildiği maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tam maliyet yöntemi
B
Değişken maliyet yöntemi
C
Normal maliyet yöntemi
D
ileri değişken maliyetleme yöntemi
E
Direkt maliyet yöntemi
Soru 7

Genel üretim giderlerinin tamamının dönem gideri olarak kabul edildiği maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Direkt maliyet yöntemi
B
Değişken maliyet yöntemi
C
Tam maliyet yöntemi
D
Safha maliyet yöntemi
E
Sipariş maliyet yöntemi
Soru 8

İşletmenin üretim kapasitesinden gerçekleşen üretim miktarının düşülmesiyle elde edilen değerin, sabit genel üretim giderleri yükleme oranı ile çarpılması sonucunda elde edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malzeme farkı
B
Kapasite farkı
C
Bütçe farkı
D
Verim farkı
E
işçilik farkı
Soru 9

Maliyet bilgisi aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanılmaz?

A
Bütçelerin hazırlanmasında
B
Satış fiyatının belirlenmesinde
C
Personel alımlarında
D
Stratejik kararların alınmasında
E
Maliyet raporlarının hazırlanmasında
Soru 10

Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması zorunludur?

A
Standart maliyet yöntemi
B
Fiili maliyet yöntemi
C
Normal maliyet yöntemi
D
Sipariş maliyet yöntemi
E
Direkt maliyet yöntemi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hedef maliyetleme yaklaşımının ilkelerinden biri değildir?

A
Geniş kapsamlı katılım
B
Fiyata göre maliyetleme
C
En yüksek kârlılık
D
Yaşam seyrince maliyet düşürme
E
Değerler zinciri ile ilgilenme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi araştırma geliştirme, tasarım, üretim, pazarlama, dağıtım ve müşteri hizmetleri maliyetlerinin tümünü esas alan çağdaş maliyetleme yaklaşımıdır?

A
Mamul yaşam seyri maliyetleme
B
Hedef maliyetleme
C
Kalite maliyetleri
D
Kaizen maliyetleme
E
Lojistik maliyetleme
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kaizen Maliyetleme yaklaşımının yararlarından biri değildir?

A
Ortak sorunların çözülmesi
B
Amaç birliği sağlaması
C
Çalışanların motivasyonunun artması
D
Çalışanların bilgi düzeyinin sürekli gelişmesi
E
Tek dağıtım anahtarı kullanması
Soru 14

Mamul ya da hizmetlerin tüketici isteklerine uygunsuzluğunu engellemek amacıyla işin başında yapılan ve özel tasarlanmış tüm faaliyetlere ilişkin giderlere ne ad verilir?

A
Ölçme maliyetleri
B
iç başarısızlık maliyetleri
C
Dış başarısızlık maliyetleri
D
Önleme maliyetleri
E
Değerleme maliyetleri
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kalite maliyeti çalışmalarının sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A
Zaman israfının azalması
B
işçi sayısının artması
C
Mamul kalitesinin artması
D
Mamulün güvenilirliğinin artması
E
Maliyetlerin azalması
Soru 16

Depo binasının sigorta ve amortisman gideri ne tür lojistik maliyettir?

A
Yarı değişken lojistik maliyet
B
Yarı sabit lojistik maliyet
C
Basamaklı lojistik maliyet
D
Değişken lojistik maliyet
E
Sabit lojistik maliyet
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi belirgin lojistik maliyetlerden biridir?

A
Fırsat maliyeti
B
Hasar maliyeti
C
iletişim maliyeti
D
Vade farkı maliyeti
E
Koordinasyon maliyeti
Soru 18

Tam zamanında üretim (Just in Time - JIT) politikasını benimseyen bir işletmede aşağıdaki lojistik maliyet unsurlarından hangisi belirgin oranda azalır?

A
Paketleme maliyetleri
B
Tedarik maliyetleri
C
Taşıma maliyetleri
D
Elleçleme maliyetleri
E
Depolama maliyetleri
Soru 19

Depolama maliyetlerini belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tedarik ve satış politikası
B
Deponun kiralanması
C
Taşıma politikası
D
Alacak politikası
E
Kalite politikası
Soru 20

Lojistik sürecin kötü yönetilmesi halinde, üretim sürecinden bağımsız olarak aşağıdaki maliyetlerden hangisi ortaya çıkar?

A
Çevre maliyeti
B
ilk madde maliyeti
C
Enerji maliyeti
D
Bozulma maliyeti
E
işçilik maliyeti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x