Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 1 2017-2018 Final Sınavı

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi lojistik işletmelerde maliyet bilgi sistemini oluşturma amaçlarından biri değildir?

A
Giderleri gider yerlerine dağıtmak
B
Giderleri gerekli ayrıntıda sınıflandırarak izlemek
C
Üretim verimliliğini artırmak
D
Giderleri üretim maliyetine yüklemek
E
Maliyetlere ilişkin bilgilerin işletme içinde ilgili birimlere iletilmesini sağlayan belge, hesap, defter, kayıt ve rapor düzenini sağlamak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi araştırma geliştirme, tasarım, üretim, pazarlama, dağıtım ve müşteri hizmetleri maliyetlerinin tümünü esas alan çağdaş maliyetleme yaklaşımıdır?

A
Lojistik maliyetleme
B
Hedef maliyetleme
C
Kalite maliyetleri
D
Kaizen maliyetleme
E
Mamul yaşam seyri maliyetleme
Soru 3

İşletmenin üretim kapasitesinden gerçekleşen üretim miktarının düşülmesiyle elde edilen değerin, sabit genel üretim giderleri yükleme oranı ile çarpılması sonucunda elde edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Verim farkı
B
Kapasite farkı
C
Bütçe farkı
D
Malzeme farkı
E
işçilik farkı
Soru 4

Tedarik zincirindeki işletmeler için kritik nitelikteki maliyet bilgilerinin toplanması, analiz edilmesi ve kullanılmasında kabul gören en uygun çağdaş maliyetleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tedarik Zinciri Maliyetlemesi
B
Ürün Yaşam Dönemi Maliyetlemesi
C
Hedef Maliyetleme
D
Faaliyete Dayalı Maliyetleme
E
Lojistik Maliyetleme
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi maliyet hesaplama amaçlarından biri değildir?

A
Maliyet kontrolüne yardımcı olmak
B
Bilanço hazırlamak
C
Alınacak kararlara yardımcı olmak
D
Birim maliyetleri hesaplamak
E
Planlamaya yardımcı olmak
Soru 6

Lojistik işletmelerde kullanılan “direkt işçilik zaman formu” ile aşağıdakilerden hangisi takip edilir?

A
Lojistik faaliyet süreçlerindeki işçilik maliyetleri
B
işletmede tüketilen tüm işçilikler
C
Dış kaynak yoluyla sağlanan işçilik maliyetleri
D
Lojistik faaliyet yöneticilerinin harcadığı zaman
E
Temel lojistik faaliyetlerde kullanılan işçilik süreleri
Soru 7

Tam zamanında üretim (Just in Time - JIT) politikasını benimseyen bir işletmede aşağıdaki lojistik maliyet unsurlarından hangisi belirgin oranda azalır?

A
Taşıma maliyetleri
B
Paketleme maliyetleri
C
Tedarik maliyetleri
D
Depolama maliyetleri
E
Elleçleme maliyetleri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi “zaman esaslı faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin” dikkate aldığı kavramlardan biridir?

A
Kapasite
B
Makine saati
C
Direkt işçilik saati
D
Üretim birimi
E
Alan ölçüsü
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi iyi tasarlanmış ve etkin olarak geliştirilmiş işletme stratejileri ve örgüt başarısı üzerinde etkili bilgi sisteminin yararları arasında yer almaz?

A
Yüksek kalitede çıktılar-ürünler
B
Karar süreçlerinde etkinliğin azalması
C
işgücü ihtiyacının ve maliyetlerin azaltılması
D
Rekabet avantajı ve etkin fırsatlar
E
Faaliyetlerin daha etkin kontrolü
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin fonksiyonlarından biridir?

A
Finansal bilgilerin saklanması
B
Finansal bilgilerin değiştirilmesi
C
Finansal olmayan bilgilerin kayıtlanması
D
Kârın dağıtılması
E
Kaynak yaratılması
Soru 11

Bir lojistik işletmesinde dönem içinde “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesabına kaydedilen tutarların, dönem sonunda aşağıdaki hesaplardan hangisine aktarılması gerekir?

A
151 Yarı Mamuller-Üretim
B
152 Mamuller
C
620 Satılan Mamullerin Maliyeti
D
622 Satılan Hizmet Maliyeti
E
632 Genel Yönetim Giderleri
Soru 12

İşletmede bir mamul veya hizmeti üretmek için gerekli olan faaliyetlerin sistematik olarak analiz edilmesine ne ad verilir?

A
Faaliyet tabanlı maliyetleme
B
Finansal analiz
C
Süreç değer analizi
D
Faaliyet tabanlı yönetim
E
Entegre lojistik yönetimi
Soru 13

“T Lojistik İşletmesi” 01.01.2013 tarihinde, 500.000 TL karşılığında bir depo satın almıştır. Deponun ekonomik ömrü 50 yıl olup işletme bunun için “azalan bakiyeler yöntemi” ile amortisman hesaplamaktadır. İşletmenin ikinci yılın sonunda ayırması gereken birikmiş amortisman tutarı kaç TL’dir?

A
39.200
B
20.000
C
19.200
D
10.000
E
9.800
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin maliyet yönetim stratejilerini gözden geçirmelerinin temel nedenidir?

A
Çalışanları kontrol etmek
B
Kâr payı dağıtmak
C
Yöneticilere rapor vermek
D
Rekabet avantajı sağlayabilmek
E
Vergi hesaplaması yapmak
Soru 15

Aşağıdaki maliyet hesaplarından hangisi 7/A seçeneğinde yer almaz?

A
Genel Üretim Giderleri
B
Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri
C
Direkt işçilik Giderleri
D
Genel Yönetim Giderleri
E
ilk Madde ve Malzeme Giderleri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi lojistik yönetim sisteminin alt sistemleridir?

A
Fiziksel tedarik ve üretim
B
Fiziksel dağıtım ve bakım
C
Fiziksel tedarik ve dağıtım
D
Üretim ve servis
E
Üretim ve fiziksel dağıtım
Soru 17

İşletmenin rekabet ve teknolojik gelişmeler sonucunda karşı karşıya kaldığı riski azaltmak amacıyla yapılan yatırımlara ne ad verilir?

A
Stratejik yatırım
B
Yenileştirme yatırımları
C
ikame yatırımları
D
Genişletme yatırımları
E
Dengeleme yatırımları
Soru 18

İşletmenin gerçekleştirdiği finansal nitelikteki olaylar öncelikle aşağıdaki defterlerden hangisine kaydedilir?

A
Kasa defteri
B
Büyük defter
C
Envanter defteri
D
Demirbaş defteri
E
Yevmiye defteri
Soru 19

Sınırlı ekonomik ömre sahip, uzun vadeli lojistik yatırımların maliyet bedellerinin, onların işletmede kullanıldığı yararlı ömürleri dikkate alınarak her yıl sonunda gidere dönüştürülmesine ne ad verilir?

A
Dönüştürme işlemleri
B
Dağıtım işlemleri
C
Amortisman işlemleri
D
Kâr-zarar işlemleri
E
Değerleme işlemleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi duran varlık yatırımlarını işletmeler açısından önemli stratejik yatırımlar haline getiren faktörlerden biri değildir?

A
Bütçe üzerine etkisi
B
Kısa sürede nakde dönüşmesi
C
Esneklik
D
Kâra etkisi
E
Finansman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...