Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tam zamanında üretim (Just in Time - JIT) politikasını benimseyen bir işletmede aşağıdaki lojistik maliyet unsurlarından hangisi belirgin oranda azalır?

A
Taşıma maliyetleri
B
Tedarik maliyetleri
C
Elleçleme maliyetleri
D
Depolama maliyetleri
E
Paketleme maliyetleri
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tek tip mamul üreten işletmelerde kullanılması uygun maliyet yöntemlerinden biri değildir?

A
Safha maliyeti yöntemi
B
Sipariş maliyeti yöntemi
C
Değişken maliyet yöntemi
D
Fiili maliyet yöntemi
E
Tam maliyet yöntemi
Soru 3

İşletmenin üretim kapasitesinden gerçekleşen üretim miktarının düşülmesiyle elde edilen değerin, sabit genel üretim giderleri yükleme oranı ile çarpılması sonucunda elde edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütçe farkı
B
işçilik farkı
C
Verim farkı
D
Kapasite farkı
E
Malzeme farkı
Soru 4

Tedarik zincirindeki işletmeler için kritik nitelikteki maliyet bilgilerinin toplanması, analiz edilmesi ve kullanılmasında kabul gören en uygun çağdaş maliyetleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedef Maliyetleme
B
Faaliyete Dayalı Maliyetleme
C
Lojistik Maliyetleme
D
Ürün Yaşam Dönemi Maliyetlemesi
E
Tedarik Zinciri Maliyetlemesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi maliyet türlerinden biri değildir?

A
Marjinal maliyet
B
Toplam maliyet
C
Ortalama maliyet
D
Birim maliyet
E
Global maliyet
Soru 6

Mamul ya da hizmet üretilmeden önce bilimsel ve teknik yöntemler kullanılmak suretiyle belirlenen ve üretim sürecinde ortaya çıkması beklenen giderlere ne ad verilir?

A
Sabit giderler
B
Değişken giderler
C
Standart giderler
D
Karma giderler
E
Tahmini giderler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi belirgin lojistik maliyetlerden biridir?

A
iletişim maliyeti
B
Vade farkı maliyeti
C
Fırsat maliyeti
D
Koordinasyon maliyeti
E
Hasar maliyeti
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi araştırma geliştirme, tasarım, üretim, pazarlama, dağıtım ve müşteri hizmetleri maliyetlerinin tümünü esas alan çağdaş maliyetleme yaklaşımıdır?

A
Lojistik maliyetleme
B
Kalite maliyetleri
C
Mamul yaşam seyri maliyetleme
D
Hedef maliyetleme
E
Kaizen maliyetleme
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kalite maliyeti çalışmalarının sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A
Maliyetlerin azalması
B
Mamul kalitesinin artması
C
Zaman israfının azalması
D
işçi sayısının artması
E
Mamulün güvenilirliğinin artması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iyi tasarlanmış ve etkin olarak geliştirilmiş işletme stratejileri ve örgüt başarısı üzerinde etkili bilgi sisteminin yararları arasında yer almaz?

A
işgücü ihtiyacının ve maliyetlerin azaltılması
B
Karar süreçlerinde etkinliğin azalması
C
Faaliyetlerin daha etkin kontrolü
D
Yüksek kalitede çıktılar-ürünler
E
Rekabet avantajı ve etkin fırsatlar
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Lojistik Maliyet Bilgi Sistemi’nin veri tabanında yer almaz?

A
Mamul tasarımı
B
Lojistik sektör verileri
C
Lojistik yönetimi kararları
D
Lojistik faaliyet kayıtları
E
Sipariş işleme verileri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi duran varlık yatırımlarını işletmeler açısından önemli stratejik yatırımlar haline getiren faktörlerden biri değildir?

A
Esneklik
B
Bütçe üzerine etkisi
C
Kâra etkisi
D
Finansman
E
Kısa sürede nakde dönüşmesi
Soru 13

Aşağıdaki maliyet hesaplarından hangisi 7/A seçeneğinde yer almaz?

A
Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri
B
ilk Madde ve Malzeme Giderleri
C
Direkt işçilik Giderleri
D
Genel Yönetim Giderleri
E
Genel Üretim Giderleri
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin maliyet yönetim stratejilerini gözden geçirmelerinin temel nedenidir?

A
Vergi hesaplaması yapmak
B
Yöneticilere rapor vermek
C
Çalışanları kontrol etmek
D
Kâr payı dağıtmak
E
Rekabet avantajı sağlayabilmek
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgi sisteminin fonksiyonlarından biridir?

A
Kârın dağıtılması
B
Kaynak yaratılması
C
Finansal bilgilerin saklanması
D
Finansal olmayan bilgilerin kayıtlanması
E
Finansal bilgilerin değiştirilmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi “zaman esaslı faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin” dikkate aldığı kavramlardan biridir?

A
Makine saati
B
Üretim birimi
C
Direkt işçilik saati
D
Kapasite
E
Alan ölçüsü
Soru 17

Sınırlı ekonomik ömre sahip, uzun vadeli lojistik yatırımların maliyet bedellerinin, onların işletmede kullanıldığı yararlı ömürleri dikkate alınarak her yıl sonunda gidere dönüştürülmesine ne ad verilir?

A
Amortisman işlemleri
B
Dağıtım işlemleri
C
Kâr-zarar işlemleri
D
Dönüştürme işlemleri
E
Değerleme işlemleri
Soru 18

İşletmenin gerçekleştirdiği finansal nitelikteki olaylar öncelikle aşağıdaki defterlerden hangisine kaydedilir?

A
Kasa defteri
B
Envanter defteri
C
Demirbaş defteri
D
Büyük defter
E
Yevmiye defteri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi duran varlık niteliğinde lojistik yatırımlardan biri değildir?

A
Ambalaj malzemesi
B
Forklift
C
Vinç
D
Extranet
E
Ağ (web) sitesi
Soru 20

İşletmede bir mamul veya hizmeti üretmek için gerekli olan faaliyetlerin sistematik olarak analiz edilmesine ne ad verilir?

A
Finansal analiz
B
Faaliyet tabanlı maliyetleme
C
Süreç değer analizi
D
Faaliyet tabanlı yönetim
E
Entegre lojistik yönetimi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x