Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 1 2017-2018 Vize Sınavı

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 1 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Standart maliyet yöntemi hangi maliyet yöntemi ile birlikte kullanılmaz?

A
Direkt maliyet yöntemi
B
Safha maliyet yöntemi
C
Sipariş maliyet yöntemi
D
Normal maliyet yöntemi
E
Tam maliyet yöntemi
Soru 2

İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla yapmış olduğu varlık ve hizmet tüketimlerinin parasal tutarına ne ad verilir?

A
Gider
B
Tüketim
C
Gelir
D
Zarar
E
Maliyet
Soru 3

Maliyet bilgisi aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanılmaz?

A
Maliyet raporlarının hazırlanmasında
B
Bütçelerin hazırlanmasında
C
Personel akımlarında
D
Stratejik kararların alınmasında
E
Satış fiyatının belirlenmesinde
Soru 4

Sadece direkt ilk madde ve malzeme giderlerinin üretim maliyetine verildiği maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Direkt maliyet yöntemi
B
Tam maliyet yöntemi
C
Değişken maliyet yöntemi
D
Normal maliyet yöntemi
E
ileri değişken maliyetleme yöntemi
Soru 5

Genel üretim giderlerinin tamamının dönem gideri olarak kabul edildiği maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tam maliyet yöntemi
B
Direkt maliyet yöntemi
C
Safha maliyet yöntemi
D
Sipariş maliyet yöntemi
E
Değişken maliyet yöntemi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi maliyet hesaplamanın en genel amacıdır?

A
ihtiyaca uygun bilgi üretmek
B
Tahmini maliyetleri belirlemek
C
Gelir tablosu hazırlamak
D
Standart maliyetleri belirlemek
E
Bilanço hazırlamak
Soru 7

Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması zorunludur?

A
Standart maliyet yöntemi
B
Direkt maliyet yöntemi
C
Sipariş maliyet yöntemi
D
Normal maliyet yöntemi
E
Fiili maliyet yöntemi
Soru 8

“S Lojistik İşletmesi” yükleme ve boşaltma faaliyetinde kullanmak amacıyla 500.000 TL'na bir vinç satın almıştır. Vinç bedelinin yarısı peşin ödenmiş, kalan yarısı için de çek verilmiştir. Satın alman vincin işletmeye nakliyesi için 5.000 TL, nakliye sigortası için 2.500 TL, vincin montajı için 2.000 TL ödenmiştir. Vincin satın alma maliyeti kaç TL'dir?

A
509.500
B
507.500
C
505.000
D
502.000
E
500.000
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe maliyetleri sınıflamasında yer almaz?

A
Ortalama maliyet
B
Vazgeçme maliyeti
C
Marjinal maliyet
D
Birim maliyet
E
Toplam maliyet
Soru 10

Kapasite içinde belirli faaliyet aralıklarında sabit kalan, ancak bu aralıklar dışına çıkıldığında sıçramalar gösteren giderlere ne ad verilir?

A
Değişken giderler
B
Sabit giderler
C
Karma giderler
D
Yarı sabit giderler
E
Yarı değişken giderler
Soru 11

Taşıma sırasında mamullerde meydana gelen hasarlara ilişkin maliyetler ne tür maliyetlerdir?

A
Tam maliyet
B
Direkt maliyet
C
Sabit maliyet
D
Değişken maliyet
E
Standart maliyet
Soru 12

Lojistik sürecin kötü yönetilmesi halinde, üretim sürecinden bağımsız olarak aşağıdaki maliyetlerden hangisi ortaya çıkar?

A
işçilik maliyeti
B
ilk madde maliyeti
C
Bozulma maliyeti
D
Enerji maliyeti
E
Çevre maliyeti
Soru 13

Uygulamada lojistik kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılan lojistik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri hizmetleri
B
Sipariş işleme
C
Elleçleme
D
Taşıma
E
Depolama
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi mamulle ilgili üretim öncesi ve üretim sonrası tüm maliyetleri göz önünde tutarak maliyetleri hesaplayan maliyetleme yaklaşımıdır?

A
Faaliyet tabanlı maliyetleme
B
Mamul yaşam seyri maliyetleme
C
Kaizen maliyetleme
D
Hedef maliyetleme
E
Tam zamanında maliyetleme
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kalite maliyeti çalışmalarının sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A
Mamul kalitesinin artması
B
Zaman israfının azalması
C
Maliyetlerin azalması
D
işçi sayısının artması
E
Mamulün güvenilirliğinin artması
Soru 16

Depo binasının sigorta ve amortisman gideri ne tür lojistik maliyettir?

A
Basamaklı lojistik maliyet
B
Yarı sabit lojistik maliyet
C
Sabit lojistik maliyet
D
Değişken lojistik maliyet
E
Yarı değişken lojistik maliyet
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş maliyetleme yaklaşımlarını ortaya çıkaran nedenlerden biri değildir?

A
Mamul yaşam süresinin artması
B
Teknolojinin gelişmesi
C
Rekabetin artması
D
Üretim ortamlarının gelişmesi
E
Maliyet yapılarının değişmesi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi hedef maliyetleme yaklaşımının ilkelerinden biri değildir?

A
Fiyata göre maliyetleme
B
Geniş kapsamlı katılım
C
Değerler zinciri ile ilgilenme
D
Yaşam seyrince maliyet düşürme
E
En yüksek kârlılık
Soru 19

Depolama maliyetlerini belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşıma politikası
B
Alacak politikası
C
Deponun kiralanması
D
Tedarik ve satış politikası
E
Kalite politikası
Soru 20

Mamul ya da hizmetlerin tüketici isteklerine uygunsuzluğunu engellemek amacıyla işin başında yapılan ve özel tasarlanmış tüm faaliyetlere ilişkin giderlere ne ad verilir?

A
Ölçme maliyetleri
B
Değerleme maliyetleri
C
Önleme maliyetleri
D
Dış başarısızlık maliyetleri
E
iç başarısızlık maliyetleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x