Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 1 2018-2019 Vize Sınavı

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 1 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi maliyet hesaplamanın amaçlarından biri değildir?

A
Maliyet aktarmaya yardımcı olmak
B
Maliyet kontrolüne yardımcı olmak
C
Planlamaya yardımcı olmak
D
Birim maliyetleri hesaplamak
E
Toplam maliyetleri hesaplamak
Soru 2

“A Lojistik işletmesi, Z işletmesinin mallarını taşıma işi ihalesini 2.000.000 TL bedelle kazanmış ve bu faaliyetin sonucunda 500.000 TL kâr elde etmiştir. A Lojistik işletmesi bu ihaleyi kazanmış olması nedeniyle 2.000.000 TL ihale bedelli ve 600.000 TL net kazançlı başka bir iş teklifini reddetmek zorunda kalmıştır.” A Lojistik İşletmesinin kazanmış olduğu ihalenin fırsat maliyeti kaç TL dir?

A
500.000
B
600.000
C
1.400.000
D
1.500.000
E
2.000.000
Soru 3

Bir lojistik işletmesinde aşağıdaki bölümlerden hangisinde ortaya çıkan giderler, genel yönetim giderleri niteliğindedir?

A
Taşıma yönetimi bölümü
B
Sipariş işleme bölümü
C
Depo bölümü
D
Stok yönetimi bölümü
E
Halkla ilişkiler bölümü
Soru 4

Üretimdeki bir birim artışın bir birim maliyette yol açtığı artış aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A
Fırsat maliyeti
B
Toplam maliyet
C
Marjinal maliyet
D
Ortalama maliyet
E
Birim maliyet
Soru 5

“A Lojistik İşletmesi malzeme taşımak amacıyla birim fiyatı 25.000 TL’den 10 adet konteyneri kredili olarak satın almıştır.” A Lojistik İşletmesinin finansal anlamda katlandığı bu fedakarlığın parasal tutarı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Gelir
B
Maliyet
C
Ödeme
D
Zarar
E
Gider
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi giderlerin gerçekleşmiş (fiili) olup olmamasına göre kullanılan maliyet yöntemlerinden biridir?

A
Değişken maliyet yöntemi
B
Tam maliyet yöntemi
C
Standart maliyet yöntemi
D
Safha maliyeti yöntemi
E
Sipariş maliyeti yöntemi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi asal maliyet yöntemini ifade etmek için kullanılan kavramdır?

A
Tahmini maliyet yöntemi
B
Direkt maliyet yöntemi
C
Tam maliyet yöntemi
D
Normal maliyet yöntemi
E
Değişken maliyet yöntemi
Soru 8

Değişken maliyet yönteminde, aşağıda belirtilen gider türlerinden hangisi üretilen mamul maliyetine dahil edilir?

A
Sabit genel üretim giderleri
B
Amortisman giderleri
C
Sigorta giderleri
D
Genel yönetim giderleri
E
Direkt işçilik giderleri
Soru 9

“T Lojistik İşletmesi birden çok işletmenin ürünlerini her seferinde bir noktadan farklı bir noktaya taşımaktadır”. T Lojistik İşletmesi maliyetlerini hesaplarken aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmalıdır?

A
Safha maliyet yöntemi
B
Karma maliyet yöntemi
C
Kısmi maliyet yöntemi
D
Sipariş maliyet yöntemi
E
Standart maliyet yöntemi
Soru 10

Birden çok maliyet hesaplama yöntemi geliştirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maliyetleri düşürmek için
B
Kârlılığı artırmak için
C
ihtiyaca uygun bilgi üretmek için
D
Firma değerini artırmak için
E
Verimliliği artırmak için
Soru 11

Aşağıdaki gider türlerinden hangisi geleneksel maliyet belirleme sistemleri ile tam zamanında maliyetleme yaklaşımına göre endirekt niteliktedir?

A
Sigorta ve vergi gideri
B
Amortisman gideri
C
Bakım - onarım gideri
D
Enerji gideri
E
Malzeme nakil gideri
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kalite maliyetleme çalışmalarının yararlarından biridir?

A
Mamul güvenilirliği azalır.
B
Maliyetler artar.
C
Kusurlu ürün artar.
D
Zaman israfı azalır.
E
Pazar payı azalır.
Soru 13

I. Mevcut mamuller
II. Tasarım aşamasındaki mamuller
III. Geliştirme aşamasındaki mamuller
Kaizen maliyetleme yaklaşımı yukarıdakilerden hangileri için kullanılır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 14

Hammadde ve malzemenin stok hesabına girmeden, doğrudan üretime gönderilerek üretilen mamul maliyeti içinde mamuller hesabına kaydedildiği maliyetleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hedef maliyetleme yaklaşımı
B
Tam zamanında maliyetleme yaklaşımı
C
Mamul yaşam seyri maliyetleme yaklaşımı
D
Faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımı
E
Kalite maliyeti yaklaşımı
Soru 15

Faaliyet tabanlı maliyetleme yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi faaliyetlere ilişkin bir maliyet grubu olarak kabul edilir?

A
Faaliyet düzeyindeki maliyetler
B
Genel üretim maliyetleri
C
işçilik düzeyindeki maliyetler
D
Malzeme düzeyindeki maliyetler
E
Tesis düzeyindeki maliyetler
Soru 16

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi bir üretim işletmesinin lojistik faaliyetleri arasında yer almaz?

A
Müşteri hizmetleri faaliyetleri
B
Üretimin planlanması faaliyetleri
C
Üretimin gerçekleştirilmesi faaliyetleri
D
Talep tahmini faaliyetleri
E
Tesis (Yer) seçimi faaliyetleri
Soru 17

Müşteri hizmet düzeyi ile lojistik maliyet arasında nasıl bir ilişki mevcuttur?

A
Müşteri hizmet maliyetler artar. düzeyi arttıkça lojistik
B
Müşteri hizmet maliyetler azalır. düzeyi arttıkça lojistik
C
Müşteri hizmet maliyetler artar. düzeyi azaldıkça lojistik
D
Müşteri hizmet düzeyi maliyetler ortadan kalkar. azaldıkça lojistik
E
Müşteri hizmet düzeyi maliyetler değişmez. arttıkça lojistik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerin etkin ve verimli vönetilmemesi halinde ortaya çıkan ve lojistik maliyetler kapsamında değerlendirilen ek maliyetler arasındadır?

A
Zamanında teslimat maliyeti
B
Taşıma maliyeti
C
En uygun sipariş miktarı maliyeti
D
Fazla ayrılan amortisman maliyeti
E
Stok yönetimi maliyeti
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi stok bulundurma maliyeti kapsamında değerlendirilen sermaye maliyeti unsurudur?

A
Sigorta maliyeti
B
Çalınma riski maliyeti
C
Hasar görme riski maliyeti
D
Depo alanı maliyeti
E
Stok yatırım maliyeti
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi stok riski maliyetler arasında yer almaz?

A
Çalınma riski maliyetleri
B
Demode olma riski maliyetleri
C
Hasar görme riski maliyetleri
D
Sigorta maliyetleri
E
Yer değişikliği riski maliyetleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x