Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 2 2015-2016 Final Sınavı

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 2 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dönem sonunda lojistik maliyetler 27.000 TL olarak gerçekleşmiş olup bütçelenmiş lojistik maliyet tutarı ise 24.000 TL’dir.
Buna göre oluşan bütçe farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
3.000 TL olumsuz bütçe farkı
B
27.000 TL olumsuz bütçe farkı
C
27.000 TL olumlu bütçe farkı
D
24.000 TL olumlu bütçe farkı
E
3.000 TL olumlu bütçe farkı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “üçüncü parti lojistik hizmetleri (3 PL)” sürecinde ikinci parti grubunda yer alan bir taraftır?

A
Göndericiler
B
Toptancılar
C
Üreticinin tedarikçileri
D
Üreticiler
E
Dış kaynak hizmeti sağlayanlar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi lojistikte dış kaynak kullanımının, işletmenin ana faaliyetleri üzerindeki etkilerinden biridir?

A
Ambalajlama maliyetlerinin azalması
B
Taşıma maliyetlerinin azalması
C
Elleçleme maliyetlerinin azalması
D
Depolama maliyetlerinin azalması
E
Üretim maliyetlerinin azalması
Soru 4

Lojistik maliyet bütçeleri amaçları açısından aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?

A
Bölüm Bütçesi
B
Dönem Bütçesi
C
Faaliyet Bütçesi
D
Proje Bütçesi
E
Gider Bütçesi
Soru 5

Yazıcılarda kullanılan kartuşların yeniden doldurulmak üzere üretici işletme tarafından toplanması süreci aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

A
Yeşil lojistik
B
Çevresel faaliyet
C
Tamir bakım
D
Dış kaynak kullanımı
E
Tersine lojistik
Soru 6

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre, belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri gösteren, finansal durumundaki değişmeleri açıklayan tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özkaynak Değişim Tablosu
B
Fon Akım Tablosu
C
Nakit Akım Tablosu
D
Finansal Durum Tablosu
E
Gelir Tablosu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistik sürecinin yararlarından biri değildir?

A
Teslimat zaman döngüsünün düşürülmesi
B
Katı atıkların azaltılması
C
Materyal kazanımı sağlanması
D
Satış fiyatlarında düşüş olması
E
işgücü kazanımı sağlanması
Soru 8

Raporlama kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Raporlama kâğıt çıktısı şeklinde olabilir.
B
Raporlama sözlü bir şekilde yapılabilir.
C
Raporlama ilgililerin anlayabileceği bir dile sahip olmalıdır.
D
Raporlama standart bir formatta olabilir.
E
Raporlama elektronik ortamda yapılamaz.
Soru 9

Bir lojistik işletmesinin sahip olduğu tır, uçak, gemi gibi taşıma araçlarına ilişkin döneme ait amortisman gideri büyüklüğü hangi finansal tabloda raporlanır?

A
Yeniden değerleme tablosu
B
Gelir tablosu
C
Kullanım değerleri tablosu
D
Net gerçekleşebilir değerler tablosu
E
Amortisman değerleri tablosu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi bir lojistik işletmesi için tipik hasılat unsurlarından biri değildir?

A
Depolama
B
Taşıma
C
Finansman
D
Aracılık komisyonları
E
Gümrük işlemleri
Soru 11

Mevcut ve potansiyel ortakların, borç verenlerin ve kredi veren diğer tarafların birçoğunun, raporlayan işletmelerden doğrudan kendilerine bilgi sağlanmasını talep etme imkânı bulunmadığından, gereksinim duydukları finansal bilginin çoğu için aşağıdakilerden hangisine güvenmek durumundadırlar?

A
işletmeye borç verenler için hazırlanan raporlara
B
Maliyet analizleri, kârlılık raporları, bütçeler gibi yönetim muhasebesi tarafından hazırlanan ve kamuya sunulması gerekmeyen özel amaçlı raporlara
C
Vergi otoriteleri için yapılan analizlere ve hazırlanan raporlara
D
Genel amaçlı finansal raporlara
E
Yönetim muhasebesi tarafından hazırlanan özel amaçlı raporlara
Soru 12

Bir lojistik işletmesi faaliyetlerinde kullanmak üzere bir uçak kiralamıştır. Kira sözleşmesi sonunda uçağın mülkiyeti işletmeye devredileceğine göre yapılan kiralama aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?

A
Koşullu kiralama
B
Geri satın almalı kiralama
C
Finansal kiralama
D
Hasılat sağlayan kiralama
E
Faaliyet kiralaması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyet unsurları ile faaliyet hacmi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için kullanılan matematik ve istatistik yöntemlerden biri değildir?

A
En yüksek ve en düşük hacimler yöntemi
B
Analitik yöntem
C
Çifte ortalamalar yöntemi
D
En küçük kareler yöntemi
E
Grafik yöntemi
Soru 14

Lojistik maliyetler arasındaki ilişkinin doğrusal olduğu varsayımı ve toplam lojistik maliyetlere ilişkin matematiksel denklemin (y = ax + b) şeklinde ifade edilmesi durumunda, “ax” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Toplam lojistik maliyeti
B
Toplam sabit lojistik maliyeti
C
Birim değişken lojistik maliyeti
D
Faaliyet hacmini
E
Toplam değişken lojistik maliyeti
Soru 15

İşletmenin ambalajlama bölümünde yıllık sabit maliyetler 100.000 TL ve bu bölüme ilişkin toplam ambalajlama maliyeti 1.200.000 TL'dir. Bu bölümde bir yılda 100.000 adet ürün ambalajlandığına göre, birim değişken ambalajlama maliyeti kaç TL’dir?

A
11
B
12
C
13
D
21
E
22
Soru 16

Lojistik performans değerlemesinde en çok önerilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geleneksel Performans Değerleme
B
Performans Prizması
C
Lynch-Cross Performans Piramidi
D
Dengeli Ölçüm Kartı
E
Paydaş Temelli Performans Değerleme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi lojistik performans yönetiminin yararlarından biri değildir?

A
Müşteri istek ve taleplerini karşılama düzeyini artırır.
B
Geribildirim yoluyla hatalı faaliyet ve süreçleri iyileştirir.
C
Lojistik faaliyetlerin planlanmasını sağlar.
D
Lojistik faaliyetlerin etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli bilgileri sağlar.
E
Çalışanlar için etkin bir ceza sisteminin oluşturulmasını sağlar.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir lojistik performans yönetim ve denetim sürecinin özelliklerinden biri değildir?

A
Dikey bütünleşme
B
Kapsamlı olma
C
Yatay bütünleşme
D
Sonuç odaklı olma
E
Karşılaştırılabilir olma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi nicel lojistik performans ölçülerinden biridir?

A
Satış gelirleri
B
Müşteri memnuniyet derecesi
C
Esneklik
D
Müşteri şikâyetleri
E
Zamanında sevkiyat
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...