Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 2 2015-2016 Vize Sınavı

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletme dönem sonunda lojistik maliyetlere ilişkin 5.000 TL olumlu bütçe farkı tespit etmiş olup fiili lojistik maliyetlerin tutarı ise 22.000 TL’dir.
Buna göre bütçelenmiş lojistik maliyetlerin tutarı kaç TL’dir?

A
27.000
B
22.000
C
17.000
D
12.000
E
5.000
Soru 2

Lojistik maliyet bütçeleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Yatırım Bütçeleri
B
işletme Faaliyet Bütçeleri
C
Finansman Bütçeleri
D
Proje Bütçeleri
E
Satış Bütçeleri
Soru 3

Paketleme faaliyeti için gerekli olan süre 4 dakika olarak belirlenmiştir. İlgili bölümde çalışan işçilerin aylık 20 gün ve günlük 8 saat çalıştığı varsayımı altında aylık işçilik ücreti 1.200 TL’dir.
Bu durumda paketleme birimi başına bütçelenen işçilik ücreti kaç TL’dir?

A
0,125
B
0,250
C
0,375
D
0,500
E
0,625
Soru 4

Lojistik maliyet bütçeleri kapsamı açısından aşağıdakilerden hangisi arasında yer alır?

A
Faaliyet Bütçesi
B
Proje Bütçesi
C
Dönem Bütçesi
D
Gider Bütçesi
E
Bölüm Bütçesi
Soru 5

Gerçekleşmiş lojistik maliyetlerin bütçelenmiş lojistik maliyetlerden az olması durumuna ne ad verilir?

A
Bütçe açığı
B
Olumlu bütçe farkı
C
Bütçe farkı yok
D
Eksi bütçe farkı
E
Olumsuz bütçe farkı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel taşıma yönteminin özeliklerinden biridir?

A
Standart bir yapısının olması
B
Hizmet sağlayıcı işletmenin değiştirilmesinin zor olması
C
işletmeler arasındaki bağın kuvvetli olması
D
Bütünleşik sistem yaklaşımının benimsenmiş olması
E
Sözleşme görüşmelerinin uzun sürmesi
Soru 7

Ana faaliyet konusu mobilya üretimi olan bir işletmenin aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin yerine getirilmesinde dış kaynak kullanımına başvurması beklenmez?

A
Personel seçimi
B
Depolama
C
Kerestenin kesimi
D
Tele pazarlama
E
Telefonla müşteri hizmeti
Soru 8

İşletmenin finansal ve yönetimsel kaynaklarının yeterli olmasına rağmen, işletme ile ilgili bazı faaliyetleri işletme dışındaki tedarikçilere yaptırması uygulamasına ne ad verilir?

A
Devir uygulaması
B
Adi kiralama
C
Taşeron uygulaması
D
Dış kaynak kullanımı
E
Müteahhitlik uygulaması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi stok bulundurma maliyeti unsurlarından biri değildir?

A
Sermaye maliyeti
B
Stok satın alma maliyeti
C
Stok riski maliyeti
D
Stok hizmet maliyeti
E
Depolama alanı maliyeti
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin verimliliğini artırma hedefiyle birlikte, maliyetlerin bilinçli olarak etkilenmesi sürecini açıklamak amacıyla kullanılan bir kavramdır?

A
Maliyet yönetimi
B
Ters lojistik
C
5. parti lojistik hizmetleri
D
Dış kaynak kullanımı
E
4. parti lojistik hizmetleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistik maliyetlerini artıran faktörlerden biridir?

A
Satın alma
B
Müşteri hizmetleri
C
Karmaşık ve kötü stok yönetimi
D
Sipariş işleme
E
Üretim planlaması
Soru 12

İktisat bilimine göre tersine lojistik olgusu hangi kavramın bir parçasıdır?

A
Rekabetçilik
B
Dış kaynak kullanımı
C
Stratejik maliyet yönetimi
D
Sürdürülebilirlik
E
Stratejik yönetim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistik faaliyetlerin ana unsurlarından biridir?

A
Müşteri hizmetleri
B
Sipariş işleme
C
Yeniden dağıtım
D
Üretim planlaması
E
Talep tahmini
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistik sürecinde ortaya çıkan bir faaliyettir?

A
Hammade ve malzeme yönetimi
B
Yenileştirme faaliyeti
C
Tedarik planlama
D
Talep tahmini
E
Yeni bir ürün tasarımı
Soru 15

Ürünlerin bozulma, eskime, kırılma, modası veya kullanım süresi geçmiş olma gibi nedenlerle perakendeci veya tüketiciden tedarikçiye doğru hareket sürecine ne ad verilir?

A
Yeşil lojistik
B
iade
C
Tersine lojistik
D
Nakliye
E
Dış kaynak kullanımı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi sadece işletme içine yönelik olarak hazırlanan raporlardan biridir?

A
Gelir Tablosu
B
Bilanço
C
Nakit Akım Tablosu
D
Üretim Maliyet Tablosu
E
Özkaynak Değişim Tablosu
Soru 17

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunun ekini oluşturur?

A
Özkaynak Değişim Tablosu
B
Fon Akım Tablosu
C
Kâr Dağıtım Tablosu
D
Nakit Akış Tablosu
E
Satışların Maliyeti Tablosu
Soru 18

Değeri düşen varlıklar ile tahsili şüpheli duruma düşen alacakların finansal tablolarda ayrı bir kalem olarak raporlanması hangi muhasebe kavramı gereğidir?

A
Kişilik
B
Sosyal sorumluluk
C
Parayla ölçülme
D
Tutarlılık
E
Maliyet esası
Soru 19

Bir raporun, ilgililerin ihtiyacına uygunluğu aşağıdakilerden hangisiyle ölçülür?

A
Ayrıntılı bir şekilde hazırlanmasıyla
B
Özenli bir şekilde hazırlanmasıyla
C
Düşük maliyetle hazırlanmasıyla
D
Karar verme ihtiyacını karşılamasıyla
E
işletme amaçlarıyla örtüşmesiyle
Soru 20

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre aşağıdakilerden hangisi finansal tablolarda yer alan bilgilerin sahip olması gereken niteliklerden biridir?

A
Parayla ölçülme
B
Maliyet esası
C
işletmenin sürekliliği
D
Kişilik
E
Fayda maliyet dengesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...