Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 2 2016-2017 Final Sınavı

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletme bütçe sisteminin temel bütçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gider bütçesi
B
Finansman bütçesi
C
Gelir bütçesi
D
Satış bütçesi
E
Sermaye bütçesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin tersine lojistik sürecine girme nedenleri arasında yer almaz?

A
Kullanım süresi geçmiş ürünler olması
B
Yaşam sonu dönüşlerin olması
C
Ürünün kalite kontrolde başarılı olması
D
Yanlış veya hasarlı teslimat yapılması
E
Ürünün hasarlı olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz?

A
ihtiyatlılık kavramı
B
Varlık kavramı
C
işletmenin sürekliliği kavramı
D
Dönemsellik kavramı
E
Tutarlılık kavramı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin ana faaliyetlerinden biri değildir?

A
Stok yönetimi
B
Taşıma
C
Ambalajlama
D
Depolama
E
Elleçleme
Soru 5

İşletmenin varlıklar toplamından yabancı kaynakların indirilmesi suretiyle kalan kısım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Dönen varlıklar
B
Öz kaynaklar
C
Maddi varlıklar
D
Likit olmayan varlıklar
E
Kâr veya zarar
Soru 6

Yabancı kaynaklar aşağıdaki finansal tablolardan hangisinde gösterilir?

A
Varlık tablosu
B
Nakit akış tablosu
C
Gelir tablosu
D
Özkaynaklarda değişim tablosu
E
Finansal durum tablosu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi finansal durum tablosunda (bilanço) raporlanan “maddi olmayan duran varlıklardan” biri değildir?

A
Şerefiye
B
Ofis gereçleri
C
Lisanslar
D
Patentler
E
imtiyazlar ve haklar
Soru 8

Depolama veya gümrük işlemleri gibi daha dar kapsamlı ve iyi tanımlanmış lojistik faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan işletmelere ne ad verilir?

A
Genel amaçlı işletme
B
Küçük işletme
C
Girişim sermayesi
D
Özel amaçlı işletme
E
Tedarikçi işletme
Soru 9

Finansal tablolar, işlemlerin ve diğer olayların finansal etkilerini, bunları ekonomik karakterlerine göre geniş gruplar içinde sınıflandırarak gösterir. Bu geniş gruplar finansal tabloların unsurları olarak tanımlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “finansal durumun” ölçümü ile doğrudan ilgili unsurlar arasında yer almaz?

A
Varlıklar
B
Gelirler
C
Yabancı kaynaklar
D
Öz kaynaklar
E
Borçlar
Soru 10

“T” Taşımacılık A.Ş.’ de konteyner başına taşıma fiyatı 1.500 TL, değişken maliyet 500 TL ve yıllık toplam sabit maliyet ise 1.000.000 TL’dir. İşletmenin 1.000.000 TL kâr elde edebilmesi için yapması gerekli sefer sayısı kaçtır?

A
2.000
B
1.000
C
667
D
500
E
400
Soru 11

I. Analitik Yöntem
II. Geometrik Yöntem
III. Muhasebe Yöntemi
IV. Standart Yöntem
Yukarıdakilerden hangileri toplam lojistik maliyet fonksiyonunun oluşturulabilmesi amacıyla sabit ve değişken lojistik maliyetlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerdendir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 12


S Lojistik A.Ş.’nin son 6 ayda taşıdığı standart paket sayısı ile toplam taşıma maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bu verilere göre S Lojistik A.Ş.’nin toplam maliyet fonksiyonu “En Yüksek ve En Düşük Hacimler Yöntemi” ne göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Y= 36 X + 37.000
B
Y= 30 X+ 145.000
C
Y= 25 X+ 125.000
D
Y= 22,5 X + 120.000
E
Y= 17,5 X + 100.000
Soru 13

İşletmenin ürün taşıma bölümünde yıllık sabit maliyetler 50.000 TL ve birim taşıma maliyeti ise 100 TL’dir. 1.000 birimlik taşıma düzeyinde toplam maliyet kaç TL olur?

A
30.000
B
100.000
C
110.000
D
120.000
E
150.000
Soru 14


Çeşitli faaliyetlerinin yanı sıra elleçleme hizmeti de veren T Lojistik işletmesinin elleçleme hizmetleri için üç ay içinde çalıştırdığı işçi sayıları ile toplam elleçleme maliyetleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
En Küçük Kareler Yöntemi’ ne göre işletmede toplam sabit maliyet tutarı kaç TL’dir?

A
5
B
6
C
8
D
10
E
11
Soru 15

Lojistik faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin gerekli lojistik performans göstergelerinden yararlanılarak niceliksel ve niteliksel olarak ölçülerek değerlendirilmesi sürecine ne ad verilmektedir?

A
Lojistik sistemi
B
Lojistik performans yönetimi
C
Lojistik yönetim
D
Lojistik performans değerleme
E
Lojistik performans yönetim sistemi
Soru 16

Lojistik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan insan gücü, enerji, tesis, depo, para gibi ekonomik kaynakların, lojistik hizmet çıktılarına oranlanmasıyla aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A
Lojistik verimlilik
B
Lojistik etkinlik
C
Lojistik farklılaştırma
D
Lojistik performans
E
Lojistik yönetim
Soru 17

İşletmelerin kaynaklarını ne oranda etkin ve etkili kullandığını gösteren performans boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yenilik
B
Kalite
C
Verimlilik
D
Etkinlik
E
Çalışma yaşamının kalitesi
Soru 18

I. Nakit
II. Stoklar
III. Maddi duran varlıklar
Lojistik performans, yukarıdaki bilanço kalemlerinden hangilerini doğrudan etkilemektedir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 19

Lojistik yönetime ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Etkin lojistik yönetim işletmenin ekonomik katma değerini artırır.
B
Etkin lojistik yönetim ile kısa vadeli yabancı kaynak kullanımı azaltılır.
C
Etkin lojistik yönetim sabit sermaye yatırımlarını azaltır.
D
Etkin lojistik yönetim varlıkların dönüşüm hızını azaltır.
E
Lojistik faaliyetlerin etkinliği, işletmelerde bulundurulması zorunlu stok tutarını azaltır.
Soru 20

Talepleri karşılama yüzdesi, teslimat kusurları, esneklik, teslimat güvenirliği, müşteri bilgi isteklerini cevaplama gibi performans ölçütleri aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A
Taşıma
B
Depolama
C
Stok yönetimi
D
Satın alma
E
Müşteri hizmetleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...