Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 2 2016-2017 Vize Sınavı

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmelerde belirli tarihlerde, sorumlu yöneticiler tarafından yapılacak işlerin belirtildiği tabloya ne ad verilir?

A
Bütçe dönemi
B
Bütçe taslağı
C
Bütçe çizelgesi
D
Bütçe takvimi
E
Bütçe planı
Soru 2

İşletme faaliyetlerini planlama araçlarından biri olan “stratejik plan” aşağıdakilerden hangi kapsamda değerlendirilir?

A
Sürekli plan
B
Sermaye bütçesi
C
Yatırım bütçesi
D
Tek kullanımlık plan
E
Yönetim bütçesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi oluşturulan stratejilerin uygulamaya geçirilmesi için kısa ve uzun dönemde yapılması gereken hareket tarzlarını belirlemekten ibarettir?

A
Program Süreci
B
Tahmin Süreci
C
Bütçe Süreci
D
Planlama Süreci
E
Faaliyet Süreci
Soru 4

İşletmede 24.000 TL olarak bütçelenen lojistik maliyet, dönem sonunda 27.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
3.000 TL olumsuz bütçe farkı
B
3.000 TL olumlu bütçe farkı
C
24.000 TL olumsuz bütçe farkı
D
27.000 TL olumlu bütçe farkı
E
27.000 TL olumsuz bütçe farkı
Soru 5

Dönem uzunluğu bir yılı aşan, makine ve tesislerin yenilenmesi, kapasitenin artırılması, yeni mamullerin üretimine başlanması vb. durumlarda söz konusu olan bütçe türüne ne ad verilir?

A
Gider bütçeleri
B
Finans bütçeleri
C
Faaliyet bütçeleri
D
Sermaye bütçeleri
E
Maliyet bütçeleri
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin lojistik süreçte dış kaynak kullanımına başvurma nedenlerinden biridir?

A
işletme içi uzmanlığın kaybı
B
Tedarikçiye bağımlı hale gelme
C
Maliyet tasarrufu
D
Müşteri güveninin kaybı
E
Sözleşme gereği
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi elleçleme maliyetlerini ortaya çıkaran faaliyetlerden biri değildir?

A
Malların işletmelere dağıtımı
B
Malların havalandırılması
C
Malların ambalajlarının yenilenmesi
D
Malların karıştırılması
E
Malların istiflenmesi
Soru 8

Lojistik işletmelerindeki depolama tesisinin nitelik ve niceliğine karar verilirken önem verilen faktörler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri hizmetleri - Sipariş işleme - Talep tahmin maliyetleri
B
Stoklama - Depolama - Taşıma maliyetleri
C
Sipariş işleme - Elleçleme - Ambalajlama
D
Markalama - Etiketleme - Dağıtım maliyetleri
E
Gümrük - Sipariş hazırlama - Filo yönetimi maliyetleri
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi lojistik işletmelerde depo ve antrepo maliyetleri kapsamında değildir?

A
Ticari mallar
B
Yarı mamul ve mamul stokları
C
Yedek parçalar
D
ilk madde ve malzemeler
E
Sipariş ve bilgi işleme
Soru 10

Lojistik süreçte dış kaynak kullanımı aşağıdaki faaliyetlerden hangisi için tercih edilmez?

A
Taşıma
B
Üretim
C
Müşteri hizmetleri
D
idari işler
E
Depolama
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistik sürecinde ortaya çıkan faaliyetlerin özeliklerinden biri değildir?

A
Süreç tahmininin zor olması
B
Anlık bilgilere ulaşmanın zor olması
C
Stok yönetiminin tutarlı olması
D
Ürün kalitesinin standart olmaması
E
Ürünün geri dönüş rotasının belli olmaması
Soru 12

Tersine lojistik sürecinde, işletmelerin taşıma ve depolama faaliyetlerinde ölçek ekonomisinden yararlanamamasının maliyetler üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşteri hizmet maliyetleri azalır.
B
Taşıma ve depolama maliyetlerinde tasarruf sağlanır.
C
Taşıma maliyetleri artarken depolama maliyetleri azalır.
D
Taşıma maliyetleri azalırken depolama maliyetleri artar.
E
Taşıma ve depolama maliyetleri artar.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistiğin yararları arasında yer almaz?

A
Enerji tasarrufu sağlama
B
Materyal kazanımı sağlama
C
işgücü sayısını azaltma
D
Katı atıkların yakılarak enerjiye dönüştürülmesi
E
Birim üretim maliyetlerinin düşürülmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistiğin nedenlerinden biri değildir?

A
Sosyal sorumluluklar
B
Kapasite yetersizlikleri
C
Ekonomik nedenler
D
Yasal zorunluluklar
E
Toplumsal baskılar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin tersine lojistik yapma nedenlerinden biridir?

A
istihdam yaratmak
B
Tamir ve bakım sürecinden kurtulmak
C
Bir yaptırıma maruz kalmamak
D
Ana faaliyetlere odaklanmak
E
Ürün geri dönüşlerini engellemek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi raporların taşıması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Raporların standart olması
B
Raporların yalnızca yönetim için önemli olan bilgileri taşıması
C
Raporların ekonomik olması
D
Raporların bütünleşik olması
E
Raporların düzenli aralıklarla sunulması
Soru 17

İşletmede herhangi bir zararın ortaya çıkması, herhangi bir nedenle öz kaynaklarda meydana gelen azalmaların; hem dönemsel hem de kümülatif olarak izlenmesi ve kaydedilmesi aşağıdaki finansal tablo ilkelerinden hangisinin gereğidir?

A
Gelir tablosu ilkeleri
B
Varlıklara ilişkin ilkeler
C
Nakit akışlarına ilişkin ilkeler
D
Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler
E
Özkaynaklara ilişkin ilkeler
Soru 18

Finansal bilgilerin üretilmesinde ve sunulmasında gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması gereğini ifade eden muhasebenin temel kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal sorumluluk kavramı
B
Dönemsellik kavramı
C
Tam açıklama kavramı
D
Özün önceliği kavramı
E
Tutarlılık kavramı
Soru 19

Geniş bir kullanıcı kitlesinin ekonomik kararlar almalarına yardımcı olan ve işletmenin finansal durumu, finansal performansı ile nakit akışları hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanan finansal raporlarda aşağıdaki bilgilerden hangisi ayrı bir kalem olarak yer almaz?

A
Varlıklar
B
Ortaklara yapılan dağıtımlar
C
Nakit akışları
D
Lojistik maliyetler
E
Gelirler ve giderler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramlarından biri değildir?

A
Dönemsellik
B
Özün önceliği
C
Maliyet esası
D
Kişilik
E
Bireysel sorumluluk
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...