Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 2 2018-2019 Final Sınavı

Lojistik Maliyetleri ve Raporlama 2 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir lojistik işletmesine ait olan depo binaları, forklift, paketleme makinesi, yükleme ve boşaltma asansörü, vinç, yürüyen bant gibi unsurlar hangi finansal tabloda raporlanır?

A
Finansal durum tablosu
B
Kapsamlı gelir tablosu
C
Nakit akış tablosu
D
Özkaynaklarda değişim tablosu
E
Konsolide tablolar
Soru 2

Tüketim malı sektöründe tersine lojistik uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Yasal zorunluluktur.
B
Taşıma ve depolama maliyetlerinde tasarrufa neden olur.
C
işin doğası gereği uygulanmak zorundadır.
D
işletme imajını ve güvenilirliğini sağlamlaştırır.
E
Müşteri sadakatini azaltır.
Soru 3

Yönetim muhasebesi” tarafından hazırlanan ve kamuya sunulması gerekmeyen özel amaçlı raporlar hangi bilgi kullanıcılarının bilgi ihtiyacı için hazırlanır?

A
işletmenin yönetimi
B
işletme dışı bilgi kullanıcıları
C
işletmenin hissedarları
D
işletmenin kreditörleri
E
işletmenin tedarikçileri
Soru 4

Bir lojistik işletmesinin varlıkları içinde, aşağıdakilerden hangisinin en büyük paya sahip olması beklenir?

A
Banka kredileri
B
Finansal olmayan varlıklar
C
Nakit ve nakit benzerleri
D
Stoklar
E
Maddi duran varlıklar
Soru 5

İşletmenin müşterilerine yeni ürün tanıtımı, kampanya ve indirim bilgilerini iletmek amacıyla kullandığı kısa mesaj (SMS) maliyeti aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?

A
Genel yönetim giderleri
B
Satın alma giderleri
C
Müşteri hizmetleri maliyeti
D
Dış kaynak maliyeti
E
Üretim maliyeti
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi finansal tablo dipnotlarının hazırlanma amaçlarından biridir?

A
işletmenin hedefleri ile fiili sonuçları karşılaştırmak
B
işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmak
C
Yasal zorunlulukları yerine getirmek
D
Yönetsel performansın doğru anlaşılmasına yardımcı olmak
E
Finansal tablolarda yer alan bilgilerin anlaşılırlığını kolaylaştırmak
Soru 7

Aylık işçilik ücreti 1.248 TL olup, paketleme bölümünde işçilerin aylık 26 gün ve günlük 8 saat çalıştığı varsayımı altında, paketleme birimi başına bütçelenen işçilik ücreti 0,40 TL’dir.
Bu bilgilerden hareketle paketleme faaliyeti için gerekli olan birim başına standart süre kaç dakikadır?

A
4
B
8
C
12
D
24
E
48
Soru 8

Lojistik işletmelerinde finansal raporlama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Lojistik işletmelerine özel finansal raporlama standartları uygulanır.
B
Lojistik işletmelerinde finansal raporlama yapılmaz.
C
Sürdürülebilirlik raporlaması kapsamındadır.
D
Genel finansal raporlama ilke ve standartları uygulanır.
E
Yalnızca lojistik maliyet raporlaması yapılır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kârın belirlenmesinde kullanılan eşitliktir?

A
KPx – b
B
ax + b
C
fx + b
D
(f + a)x + b
E
ax – b
Soru 10

Kârın sermayeye oranı olarak ifade edilen ve lojistik faaliyetlerin etkin yönetimi ile artırılabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Brüt kârlılık oranı
B
Ekonomik katma değer
C
Hissedar değeri
D
Yatırımın geri dönüş oranı
E
Özkaynak kârlılık oranı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi etkin bir lojistik başarım yönetim sürecinin özeli iklerindendir?

A
Sonuç odaklı olma
B
Karşılaştırılabilir olma
C
Dar kapsamlı olma
D
Rekabetçi olma
E
Ödül - ceza odaklı olma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin müşteri kâr marjını yükseltmek ve lojistik hizmet maliyetlerini düşürmek için alabilecekleri stratejik kararlardan biri değildir?

A
Talep edilen özellikli lojistik faaliyetler için ek bedel istemek
B
Müşterilerin tercih ettiği lojistik faaliyetlere yatırım yapmak
C
Lojistik süreçleri geliştirmek ve gelişen teknolojiye entegre etmek
D
Depolama ve yükleme verimliliğini arttırmak
E
Müşteriler için değer yaratan lojistik faaliyetleri süreçten çıkararak lojistik maliyetleri azaltmak
Soru 13

İşletmelerin müşterilerine ürün sunma sürecinde yüksek maliyetlere katlandığı buna karşılık müşterilerden elde ettikleri net katkının düşük olduğu müşteri grubu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A
Pasif müşteriler
B
Sağduyu sahibi müşteriler
C
Ucuzcu müşteriler
D
Agresif (saldırgan) müşteriler
E
Aktif müşteriler
Soru 14

Yatay eksende müşteri maliyetlerini/giderlerini, düşey eksende müşterilerin işletmenin kârlılığına yaptıkları net katkı değerlerini gösteren ve işletmenin en kârlı/kârsız müşteri gruplarının belirlenmesini sağlayan çizelge ________ olarak tanımlanır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
müşteri kârlılık eğrisi
B
müşteri kârlılık matrisi
C
müşteri kârlılık doğrusu
D
müşteri kâr/zarar eğrisi
E
müşteri kâr/zarar doğrusu
Soru 15

I. Satılan Mamul Maliyeti
II. Genel Amaçlı Finansman Maliyeti
III. Promosyon Maliyeti
IV. Araştırma-Geliştirme Maliyeti
V. Taşıma Maliyeti
Yukarıdakilerden hangileri müşteri maliyetleri kapsamında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve V
D
I, II ve III
E
I, III ve V
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, maliyet-hacim-kâr analizi yapılırken kullanılan değişkenlerden biri değildir?

A
Satış miktarı
B
Satış tutarı
C
Brüt kâr
D
Toplam sabit gider
E
Birim değişken gider
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi lojistik maliyet unsurları ile faaliyet hacmi arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için fiziki tüketim miktarlarının esas alındığı yöntemdir?

A
Lojistik maliyet yöntemi
B
Analitik yöntem
C
Üretim maliyet yöntemi
D
Muhasebe yöntemi
E
Matematiksel yöntem
Soru 18

Bir lojistik işletmesinde sabit ve değişken maliyet ayrımı yapılırken, deponun kira ve sigorta giderleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ödeme dönemine göre değişir.
B
Değişken giderdir.
C
Sabit giderdir.
D
Hesaplamaya katılmaz.
E
Kira değişken, sigorta sabit giderdir.
Soru 19

İşletmelerde lojistik başarım yönetimi kapsamında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Kârlılık
B
Üretim miktarı
C
Satış gelirleri
D
Pazar payı
E
Müşteri hizmetleri
Soru 20

İşletmelerin satışlarda büyüme, maliyet azalışı, zamanında dağıtım, esneklik gibi lojistikle ilgili amaçlarına ulaşma derecesine ne ad verilir?

A
Lojistik başarım
B
Lojistik üretkenlik
C
Lojistik etkinlik
D
Lojistik verimlilik
E
Lojistik etkililik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...