Lojistik Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı

Lojistik Yönetimi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmelerin stoklarını önem ve parasal değerleri açısından gruplandırdığı ve stok kalemlerinin maliyet ağırlıklarına göre yapıldığı stok kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabit sipariş periyodu yöntemi
B
Hareketli sipariş periyodu yöntemi
C
ABC yöntemi
D
Çift kutu metodu
E
Gözle kontrol yöntemi
Soru 2

Geri kazanımı ekonomik olan ürünlerle ilgilenen, üreticilerin geri dönüşüm ve nakliye masraflarını ödediği ve kârın çok önemli olduğu tersine lojistik ağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel tersine lojistik ağ
B
Genel tersine lojistik ağ
C
Yeniden kullanım ağı
D
Geri alınması zorunlu ürünler için tersine lojistik ağ
E
Yeniden imalat ağı
Soru 3

Geri dönüşüm oranı en yüksek olan endüstri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilgisayarlar
B
Tebrik kartları
C
CD-Rom’lar
D
Dergi yayınları
E
Elektronik dağıtıcılar
Soru 4

İşletme tesislerinin genişletilmesi, yeni makineler alınması gibi yatırım planlamasını ilgilendiren konulara veri sağlama amacını taşıyan beş yıl ve daha uzun süreleri kapsayan zaman dilimleri için yapılan talep tahmini zaman kriteri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ani tahminler
B
Çok uzun vadeli tahminler
C
Çok kısa vadeli tahminler
D
Orta vadeli tahminler
E
Uzun vadeli tahminler
Soru 5

Depo yer seçimi işletmeler için hangi seviyede bir karardır?

A
işlevsel
B
Stratejik
C
Taktik
D
Operasyonel
E
Bilgi işlem
Soru 6

Mağaza müşteri kartlarının ve garanti belgelerinin bilgi sağladığı kalitatif tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Delphi tekniği
B
Genetik algoritma
C
Pazar analizi
D
Trend analizi
E
Uzman görüşleri
Soru 7

Etkili ve müşteri isteklerine uygun ürünlerin tedarikçilerden ya da üretim tesislerinden, depolara ve dağıtım merkezlerine buradan da perakendecilere ve mağazalara hareketindeki her aşamanın incelenmesine ne ad verilir?

A
Pazarlama yönetimi
B
Operasyon kontrolü
C
Stok kontrolü
D
Lojistik yönetimi
E
Kaynak dağılımı
Soru 8

Tersine lojistik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Maliyetler nettir.
B
Süreç şeffaftır.
C
Konum ve rota nettir.
D
Fiyatlandırma değişkendir.
E
Ürün kalitesi standarttır.
Soru 9

Ham maddelerin tedarikçiden toplanmasını, depolanmasını ve üretimini tedarik zinciri yönetimi çerçevesinde düzenleyen faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelen yük lojistiği
B
Fiziksel akış
C
Stok yönetimi
D
Pazar yönetimi
E
Süreç analizi
Soru 10

Aynı adrese gidecek farklı göndericilerden gelen farklı yüklerin depoda birleştirilerek, tek araçla sevk edilmesini hedefleyen depolama süreci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stoklama
B
Konsolidasyon
C
Üretimi destekleme
D
Ürün tamamlama
E
Yığın bölme
Soru 11

Milletlerarası kabul edilmiş standart ölçülerde imâl edilmiş, tabam ahşap, duvarları alüminyum levhalarla kaplı, tavanı çelik saçtan yapılmış ve dikey veya yatay olarak yüklerin elleçlenmesini ve ulaştırılmasını sağlayan taşıma kutularına ne ad verilir?

A
Konteyner
B
Tır
C
Palet
D
Konveyör
E
Kamyon
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırmayı etkileyen içsel faktörlerden biridir?

A
Pazardaki talep yapısı
B
Pazarlama karması hedefleri ve stratejileri
C
Rakiplerin maliyet ve fiyatları
D
Dağıtım kanalları
E
Hükümetin koyduğu fiyatlandırma ile ilgili politik ve yasal düzenlemeler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi elleçlemenin yönlendirdiği kriter faaliyetlerden biri değildir?

A
Zaman
B
Hareket
C
Hacim
D
Miktar
E
Rekabet
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi ambalajlama işlevinin yerine getirilebilmesi için mamulle ilgili bilinmesi gereken özelliklerden biri değildir?

A
Dayanıklılığı
B
Raf ömrü
C
ilgi çekiciliği
D
Parasal değeri
E
Neme karşı hassasiyeti
Soru 15

Pazarlama sisteminde imalatçı, perakendeci ve toptancılar eşgüdümlü bir sistem hâlinde çalışan modern dağıtım kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parçalanmış pazarlama sistemi
B
Yatay pazarlama sistemi
C
Çapraz pazarlama sistemi
D
Bölünmez pazarlama sistemi
E
Dikey pazarlama sistemi
Soru 16

Malzeme özellikleri gözönünde bulundurulduğunda, elleçlenecek malzemelere göre inşa edilecek depoda taban alanının büyüklüğünün, rampa sayısının ve elleçleme ekipmanlarının fazlalığının en önemli etken olduğu elleçleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Put-On
B
Put Away
C
X-Dock
D
Flow-Thru
E
Y-Transport
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarların genel özelliklerinden biri değildir?

A
Kalite, ambalajlama ve standartlaştırmanın önemli olması
B
iç pazara göre fiyatların daha düşük ve ürün çeşidinin fazla olması
C
Şiddetli rekabetin hakim olması
D
Bilgi toplamanın çok kolay olması
E
Dış pazarlarda politik ve kurumsal etkenlerin rol oynaması
Soru 18

Belirli bir bölgede tek toptancı veya perakendeci kullanma politikası olup markalı giysiler, pahalı otomobiller, pahalı mobilyalar gibi özellikli mallar için kullanılan dağıtım kanalı politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seçimli dağıtım
B
Yoğun dağıtım
C
Sınırlı dağıtım
D
Aralıklı dağıtım
E
Coğrafi dağıtım
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi müşteri bakış açısı ile pazarlama karması ( 4C ) elemanlarından biridir?

A
Tutundurma
B
Müşteri uygunluk
C
Ürün
D
Dağıtım
E
Fiyat
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi kombine taşımacılık zincirinin rasyonel hale getirilmesinin gerekliliklerinden biri değildir?

A
Taşıma kaplarının standart hale getirilmesi
B
Arz-talep dengesinin sağlanması
C
Taşıma sisteminin uyumlu hale getirilmesi
D
Kombine taşımacılıkta tarafların hukuki sorumluluğunun ortaya konması
E
Ücret tarifeleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...