Lojistik Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Lojistik Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi literatürdeki lojistik faaliyetlerden biri değildir?

A
Talep tahmini
B
Elleçleme
C
Müşteri hizmetleri
D
Depolama yönetimi
E
Tutundurma
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarların genel özelliklerinden biri değildir?

A
iç pazara göre fiyatların daha düşük ve ürün çeşidinin fazla olması
B
Kalite, ambalajlama ve standartlaştırmanın önemli olması
C
Dış pazarlarda politik ve kurumsal etkenlerin rol oynaması
D
Şiddetli rekabetin hakim olması
E
Bilgi toplamanın çok kolay olması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ürünün tersi yönde ilerlemesine neden olan ve lojistiğe tersine bir yön de katarak “kapalı-döngü” kavramının ortaya çıkmasına neden olan dönüşlerden biri değildir?

A
Yaşam sonu dönüşleri
B
Paydaş dönüşleri
C
Ticari dönüşler
D
Ürün dönüşleri
E
Kullanım sonu dönüşleri
Soru 4

Dağıtım kanalında yer alan tüm işletmeler arasındaki işbirliğini ifade eden sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dikey pazarlama sistemi
B
Yatay pazarlama sistemi
C
Bütünleşik pazarlama sistemi
D
Entegre sistem
E
Klasik dağıtım kanalı sistemi
Soru 5

Tedarik edilerek veya üretilerek elde edilen, kullanılmadan veya müşteriye arz edilmeden önce belirli bir süre atıl durumda tutulan ekonomik bir değere sahip malzeme ve mallar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşınır mal
B
Gümrük
C
Stok
D
Yedek parça
E
Ambalaj
Soru 6

Amerika malzeme elleçleme enstitüsü belirlediği, lojistik faaliyetlerin gerçekleştiği, depo, aktarma merkezi ve benzeri ortamlarda gerçekleşen elleçleme faaliyetlerinde, ortamın ve seçilen ekipmanın üretkenliğini artıracak ön koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ergonomi
B
Alan kullanımı
C
Otomasyon
D
Çevre
E
Planlama
Soru 7

Elleçlenecek malzemelere göre inşa edilecek depoda taban alanının büyüklüğünün, rampa sayısının ve elleçleme ekipmanlarının fazlalığının en önemli etken olduğu, malzeme özellikleri gözönünde bulundurularak uygulanacak elleçleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Flow-Thru
B
Y-Transport
C
X-Dock
D
Put-On
E
Put-Away
Soru 8

Lojistiğin ilk uygulamaları hangi alanda gerçekleştirilmiştir?

A
Sağlık
B
Turizm
C
işletme
D
Askeri
E
Ekonomi
Soru 9

Envanter dağıtımı ve günlük veya saatlik bazda tüm işletmelerin üretim planlarının yapılması gibi konuları kapsayan tedarik zinciri yönetimi fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stratejik seviyede planlama
B
Taktik seviyede planlama
C
işlemsel seviyede planlama
D
Üretim seviyesinde planlama
E
Kaynak seviyede planlama
Soru 10

Lojistik faaliyetlerde üretilen tüm bilgilerin derlenerek yönetsel ve operasyonel raporlama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla değerlendirilmesinin ve şirket için kritik değer taşıyan bilgilere istenilen detaylarda erişilebilmesinin sağlanmasına ne ad verilir?

A
Coğrafi bilgi sistemi (GIS)
B
Barkod
C
Kurumsal kaynak planlaması (ERP)
D
RFID teknolojisi
E
Kurumsal veri ambarı (EDW)
Soru 11

Bilgi hiyerarşisinin ikinci basamağında bulunan ve verilerin bir anlam bütünlüğü içinde bir araya gelmesi ile oluşan yapılandırılmış veriler bütünü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karar
B
Sistem
C
Anlam
D
Enformasyon
E
Seçim
Soru 12

Son ürünün oluşturulması, dağıtımı ve desteklenmesinde ortak performansları optimize etmek için birlikte çalışan müşteri ve tedarikçilerin birliğine ne ad verilir?

A
Stok yönetimi
B
Pazarlama yönetimi
C
insan kaynakları yönetimi
D
Müşteri hizmetleri yönetimi
E
Bütünleşik tedarik zinciri yönetimi
Soru 13

İşletmeye sağladığı başlıca faydaları bilginin maliyetinde düşüş, iş potansiyelinde artış ve kararların otomatikleştirilmesi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Başarılı pazarlama uygulamaları
B
Başarılı bilgi sistemi uygulaması
C
Başarılı filo yönetimi
D
Başarılı finansman uygulamaları
E
Başarılı tedarik uygulamaları
Soru 14

Hammaddeleri nihai ürünlere dönüştürmek ve bunları nihai müşterilere ulaştırmak amacıyla yan sanayiciler, üreticiler, taşımacılar, dağıtımcılar, perakende ve toptan satıcılardan oluşan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ar-Ge
B
Müşteri ilişkileri
C
Tedarik zinciri
D
Ürün geliştirme
E
Pazarlama
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde dış kaynak kullanımını yönlendiren işletme dışı nedenlerden biridir?

A
işletmelerin ana faaliyet alanlarına odaklanma zorunlulukları
B
Küreselleşme ile oluşan ekonomik değişimler
C
işletme ve yatırım sermayesi yüksek olan hizmetleri karşılama gerekliliği
D
Finansal zorluklar ve maliyetleri minimize etme amacı
E
Kalite artırma isteği
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi taşıma faaliyetinde karşılaşılabilecek risklerden biri değildir?

A
Taşıma araçlarının getirdiği riskler
B
Yolların ve coğrafi engellerin getirdiği riskler
C
Taşıma konsolidasyonu, yükleme, elleçleme gibi faaliyetlerden kaynaklanan riskler
D
Depo içerisinde eşyaların ortam uyumsuzluğu riski
E
Rota ve güzergâh kaynaklı riskler
Soru 17

İletişim altyapısında bozulmalar, geniş sistem ağları, e-ticaret gibi unsurlar, lojistik faaliyetlerde hangi alanda risk oluşturur?

A
Satın alma
B
Sistem
C
Stok
D
Tahmin
E
Ödeme
Soru 18

Üçüncü parti lojistik aracısı olup, kara, deniz, demiryolu, boru hattı gibi bütün taşıma türlerinde sevkiyat, depolama, gümrükleme ve sigorta hizmetlerini gerçekleştiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazarlama firması
B
Depolama firması
C
Freight forvvarder
D
Nakliye firması
E
Araştırma şirketi
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi lojistik risk türlerinden biridir?

A
Stok yönetiminde oluşan riskler
B
Unutulma riski
C
Yapay ağlarda oluşan risk
D
Zaman serileri analizi riski
E
Marka imajı riski
Soru 20

Müşterilerine kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunmak, kurmak ve çalıştırmak için kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini üçüncü taraf lojistik işletmesiyle bir araya getiren ve tüm zincirin tasarımını ve yönetimini üstlenen işletmeler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazılım firmaları
B
Freight forvvarder
C
Danışmanlık firmaları
D
Dördüncü parti lojistik işletmeleri
E
ikinci parti lojistik işletmeleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...