Lojistik Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Lojistik Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi uzman görüşleri esas alınarak, fikirlerin toplanması ve sentezlenmesini sağlayan anket çalışması olan Delphi tekniğinin taşıdığı özelliklerden biri değildir?

A
Tekrarların yapılabilmesi
B
Katılımda gizliliğin olması
C
Arz ve talep dengesininin sağlanması
D
Geri besleme olanağının olması
E
Grup cevaplarının istatistiksel analizine olanak sağlaması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi “Modern Bakış Açısıyla Lojistiğin Gelişimi” aşamalarından 1960’lı yıllarda yönetim boyutundaki gelişmelerden biri değildir?

A
Ulaştırma etkinliği
B
Satış pazarlama
C
Süreç optimizasyonu
D
Depolama
E
Stok denetimi
Soru 3

Planlamanın olmadığı, üretim faaliyetlerinin ön planda olduğu, depolama, dağıtım gibi operasyonel faaliyetlerde neredeyse hiçbir kontrolün sağlanamadığı ilk lojistik faaliyetlerin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Dönem: ilkel Lojistik
B
II. Dönem: Askeri Lojistik
C
III. Dönem: Çağdaş Lojistik
D
IV. Dönem: Postmodern Lojistik
E
V. Dönem: Ticaret Lojistiği
Soru 4

Genelde metal veya plastikten yapılan, yapıldıkları malzemeye göre, tedarikçi ile fabrika arasında belli sayıda rotasyon yapabilen ve defalarca kullanılabilen ambalajlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Standart ambalajlar
B
Geri dönüşümlü ambalajlar
C
Spesifik ambalajlar
D
Dış ambalajlar
E
Taşıma amaçlı ambalajlar
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi temel stok sınıflandırılması grubunda yer almaz?

A
Yarı mamul stokları
B
Yedek parçalar
C
Ham madde stokları
D
Mamul stoğu
E
Yardımcı malzemeler
Soru 6

Ürünün taşınacağı mesafeye göre bir sınıflama yapıldığında, 500 km ve daha az mesafeye kadar olan taşımalar hangi taşıma planını gerektirir?

A
Taktik taşıma planı
B
Operatif taşıma planı
C
Kıta taşımacılık planı
D
Stratejik taşıma planı
E
Denizyolu taşımacılık planı
Soru 7

Üretici adına ürün ya da hizmet pazarlamak ya da diğer işlevleri yerine getirmek için yasal yetkiye sahip olan aracılara ne ad verilir?

A
Postacı
B
Toptancı
C
Depolar
D
Acente ya da broker
E
Perakendeci
Soru 8

Mal ve hizmetlerin satın alınarak işlendiği veya işlenmeden diğer örgütlere veya nihai tüketicilere satışının yapıldığı işletmeler veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan pazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örgütlenmiş pazarlar
B
Uluslararası pazarlar
C
Toptancı
D
Tüketici pazarlar
E
Perakendeci
Soru 9

Tedarikçilerden son müşterilere ürün ya da hizmetlerin taşınması için fiziksel, finansal ve bilgi akışını destekleyen yaşam devir sürecine ne ad verilir?

A
Talep tahmini
B
Depo yönetimi
C
Pazarlama
D
Finansman
E
Tedarik zinciri
Soru 10

Uydu sinyalleri yardımıyla, herhangi bir yer ve zamanda, her türlü hava koşullarında, global bir koordinat sisteminde, yüksek duyarlılıkta ekonomik olarak anında ve sürekli konum ve zaman bilgilerini belirlemeye olanak veren yüksek doğrulukta küresel konum belirleme ve navigasyon sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
EDI, Elektronik veri değişimi
B
GIS, Coğrafi bilgi sistemi
C
Barkod teknolojisi
D
RFID, Radyo frekanslı kimlik belirleme
E
GPS, Global konumlama sitemi
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi lojistik sektöründe kullanılmakta olan entegre yazılım programlarından biri değildir?

A
Dış ticaret işlemleri
B
Güzergâh planlama
C
Gümrük operasyonları
D
Tutundurma faaliyetleri
E
Filo yönetimi
Soru 12

Tedarik zincirinin uzunluğunu belirten ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faaliyete ayrılan bütçe
B
Pazarın büyüklüğü
C
Taşımada kullanılan araç sayısı
D
Stok miktarı ve depo kapasitesi
E
Kaynak ile gideceği yer arasında malzemelerin aktığı aracıların sayısı
Soru 13

Tedarikçiler ve üreticilerden oluşan ağ içinde malzeme, bilgi ve finansman akışının koordinasyonunu ve bütünleştirilmesini sağlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Depo yönetimi
B
Dış kaynak kullanımı
C
Tedarik zinciri yönetimi
D
Malzeme yönetimi
E
Stok yönetimi
Soru 14

Kurum içi ticari ve gizli bilgileri kapsayan, kurum içi oluşturulan özel web sitesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
B2B
B
ERP
C
MİS
D
intranet
E
DSS
Soru 15

Üçüncü parti lojistik aracısı olup, kara, deniz, demiryolu, boru hattı gibi bütün taşıma türlerinde sevkiyat, depolama, gümrükleme ve sigorta hizmetlerini gerçekleştiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Freight forvvarder
B
Araştırma şirketi
C
Depolama firması
D
Pazarlama firması
E
Nakliye firması
Soru 16

Gönderen veya üreticiden malların teslim riskleri, depo için kullanılan bilgi sistemlerine ilişkin riskler, konsolidasyon riskleri, ambalajlama ve etiketleme riskleri depoda stoklanan ürünleri bekleyen temel risk gruplarından hangisinin kapsamında yer alır?

A
Biyolojik riskler
B
Fiziksel riskler
C
Kimyasal riskler
D
Fonksiyonel riskler
E
iklim riskleri
Soru 17

Satış ve operasyon planlama, dağıtım yönetimi, satın alma stratejileri, müşteri destek ve arz zinciri teknolojileri gibi özgül arz zinciri fonksiyonları üzerinde odaklanılarak arz zinciri aktivite ve proseslerinin müşterileriyle entegre edilebilmesinin sağlandığı bütünleşik dördüncü parti lojistik arz zinciri çözüm noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeniden keşfetme
B
Yürütme
C
Dönüştürme aşaması
D
Uygulama
E
Deneyleme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi satın alma risk alanına ait risklerden biri değildir?

A
Kur riski
B
Geniş sistem ağları
C
Kilit ürün veya hammaddenin tek bir tedarikçiden satın alınma oranı
D
Endüstri genelinde kapasite kullanım oranı
E
Uzun süre yerine kısa süreli anlaşmalar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi işletmeleri dış kaynak kullanımına yönlendiren işletme içi nedenlerden biri değildir?

A
Finansal zorluklar ve maliyetleri minimize etme amacı
B
Kalite artırma isteği
C
işletme ve yatırım sermayesi yüksek olan hizmetleri karşılama gerekliliği
D
işletmelerin ana faaliyet alanlarına odaklanma zorunlulukları
E
Çok hızlı değişen pazar koşulları
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi riske yeni bakış açılarından biridir?

A
Risk yönetiminin sorumluluğu aşağı seviyelere delege edilir.
B
Risk, fırsattır.
C
Risk, organizasyonel silolarda yönetilir.
D
Risk ölçümü sübjektiftir.
E
Yapılanmamış ve tutarsız risk yönetim fonksiyonları bulunur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...