Lojistik Yönetimi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Lojistik Yönetimi 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Modern lojistik anlayışı, hangi işletme uzmanı ve danışmanı tarafından makalenin ardından incelenmeye başlanmıştır?

A
Emil Durkem
B
Peter Drucker
C
Benchmarking
D
Karlruhe
E
Anderson
1 numaralı soru için açıklama 
Modern lojistik anlayışı, bir işletme uzmanı ve danışmanı olan Peter Drucker’ın 1960 yılında yazdığı makalenin ardından incelenmeye başlanmıştır.
Soru 2

Lojistik yönetim yeteneği, paket ve ürünlerden tehlikeli olan ya da olmayan atık maddeleri uzaklaştırmak, sistemi yönetmek ve yeniden kullanmayı içeren lojistik aktivitelerine ne ad verilir?

A
Namo Lojistik
B
İleri Lojistik
C
Pro Lojistik
D
Tersine Lojistik
E
Erken Lojistik
2 numaralı soru için açıklama 
Tersine Lojistik Kavramı: Lojistik yönetim yeteneğidir, paket ve ürünlerden tehlikeli olan ya da olmayan atık maddeleri uzaklaştırmak, sistemi yönetmek ve yeniden kullanmayı içeren lojistik aktivitelerdir. Normal lojistik aktivitelerden aksi yönde bilgi ve malzeme akışını içeren tersine dağıtımdır.
Soru 3

I. Ekonomik nedenler,
II. Pazarlama nedenleri,
III. Yasal nedenler Tersine lojistiğin uygulanma nedenlerini
Yukarıdaki ifadelerin hangilerinde doğru olarak verilmiştir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
E
I ve III
3 numaralı soru için açıklama 
Tersine lojistiğin uygulanma nedenlerini kamu ve özel işletmeleri birbirinden ayırmadan temel olarak üç nedene bağlamak mümkündür I. Ekonomik nedenler, II. Pazarlama nedenleri, III. Yasal nedenler.
Soru 4

Geri kazanılacak ürünlerin toplanması ve geri kazanım seçeneklerinden geçirilen ürünlerin yeniden dağıtılması, nasıl adlandırılır?

A
Namo Lojistik
B
İleri Lojistik
C
Pro Lojistik
D
Tersine Lojistik
E
Erken Lojistik
4 numaralı soru için açıklama 
Geri kazanılacak ürünlerin toplanması ve geri kazanım seçeneklerinden geçirilen ürünlerin yeniden dağıtılması, tersine lojistiğin ana etkinlikleridir.
Soru 5

Lojistik kavramının, tarihsel gelişimine bakıldığında, ilk kez hangi yılda kullanılmıştır?

A
1905
B
1908
C
1910
D
1912
E
1915
5 numaralı soru için açıklama 
Lojistik kavramının, tarihsel gelişimine bakıldığında, askerî kökenli bir kavram olduğu söylenebilir. İlk kez, 1905 yılında ordulara ait malzeme ve personelin taşınma, tedarik, bakım ve yenilenmesi faaliyetlerini kapsayan işlemlerin bütününü tanımlamak üzere kullanılmıştır.
Soru 6

İleri Lojistik anlayışının özelliği nedir?

A
Pek çok noktadan bir noktaya taşıma.
B
Tek birimden çok birime taşıma.
C
Hız genellikle bir öncelik değil.
D
Maliyetler belirsiz.
E
Süreçlerin izlenebilirliği azdır.
6 numaralı soru için açıklama 
İleri Lojistik anlayışında İleriye dönük planlama yapmak göreceli olarak daha kolay, Tek birimden çok birime taşıma, Ürün kalitesi standart, Hız önemli, Maliyetler net, Süreç şeffaftır.
Soru 7

Lojistik kavramının, tarihsel gelişimine bakıldığında, ilk olarak hangi amaçla kullanılmıştır?

A
Denizcilik
B
Askeri
C
Muhasebe
D
Eğitim
E
Maliye
7 numaralı soru için açıklama 
Lojistik kavramının, tarihsel gelişimine bakıldığında, askerî kökenli bir kavram olduğu söylenebilir. İlk kez, 1905 yılında ordulara ait malzeme ve personelin taşınma, tedarik, bakım ve yenilenmesi faaliyetlerini kapsayan işlemlerin bütününü tanımlamak üzere kullanılmıştır.
Soru 8

Modern lojistik anlayışı, bir işletme uzmanı ve danışmanı olan Peter Drucker’ın hangi yılda yazdığı makalenin ardından incelenmeye başlanmıştır?

A
1955
B
1958
C
1960
D
1963
E
1968
8 numaralı soru için açıklama 
Modern lojistik anlayışı, bir işletme uzmanı ve danışmanı olan Peter Drucker’ın 1960 yılında yazdığı makalenin ardından incelenmeye başlanmıştır.
Soru 9

Almanya’da 1991 yılında yürürlüğe giren Alman Atık ve Paketleme Yasası kapsamında, üreticiler, dağıtımcılar ve perakendeciler paketleme atıklarının en az yüzde kaçını geri dönüştürmek zorundadır?

A
50-60
B
60-70
C
60-75
D
%70-75
E
75-80
9 numaralı soru için açıklama 
Almanya’da 1991 yılında yürürlüğe giren Alman Atık ve Paketleme Yasası kapsamında, üreticiler, dağıtımcılar ve perakendeciler paketleme atıklarının en az %60-%75’ini geri dönüştürmek zorundadırlar.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi tersine lojistiğin uygulama nedenlerinden birisidir?

A
Ekonomik nedenler
B
Stok felsefesi
C
Gelen lojistiğe bağlı nedenler
D
Karayolu taşımacılık payındaki artış
E
Toplam maliyet analizi
10 numaralı soru için açıklama 
Tersine lojistiğin uygulanma nedenlerini kamu ve özel işletmeleri birbirinden ayırmadan temel olarak üç nedene bağlamak mümkündür. - Ekonomik nedenler, - Pazarlama nedenleri, - Yasal nedenlerdir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi lojistik, unsurlarından değildir?

A
Tahminleme
B
Planlama
C
Örgütleme
D
Organizasyon
E
Taşıma
11 numaralı soru için açıklama 
Lojistik, doğasında tahminleme, planlama, örgütleme, organizasyon, koordinasyon ve kontrol unsurlarını taşımaktadır.
Soru 12

Farklı merkezlerden teslim alınan ürünlerin, farklı merkezler adına teslim alınarak depolanmasını sağlamaya ne ad verilir?

A
Konsolidasyon
B
Stoklama
C
Kalitatif
D
Delphi
E
Ürün Birleştirme
12 numaralı soru için açıklama 
Ürün Birleştirme; Farklı merkezlerden teslim alınan ürünlerin, farklı merkezler adına teslim alınarak depolanmasını sağlamaktadır. Bu sayede olası yanlış teslimatlar ve karışıklıklar önlenmekte, zamandan tasarruf edilmektedir.
Soru 13

Depolarda farklı üretim veya tedarik merkezlerinden teslim alınan malzemelerin farklı talep makamlarına sevk edilmesi için depolanması; ancak bu işlemin ürün birleştirmeden farkı, aynı adrese gidecek farklı göndericilerden gelen farklı yüklerin tek araçla sevk edilmesi hedeflenmesine ne ad verilir?

A
Konsolidasyon
B
Stoklama
C
Kalitatif
D
Delphi
E
Ürün Birleştirme
13 numaralı soru için açıklama 
Konsolidasyon; Depolarda konsolidasyon, farklı üretim veya tedarik merkezlerinden teslim alınan malzemelerin farklı talep makamlarına sevk edilmesi için depolanması anlamına gelmektedir. Konsolidasyon kelimesi, birleştirme anlamına gelmektedir, ancak bu işlemin ürün birleştirmeden farkı, aynı adrese gidecek farklı göndericilerden gelen farklı yüklerin depoda konsolide edilerek, tek araçla sevk edilmesi hedeflenmektedir.
Soru 14

Belli bir dönemde belli bir fiyat düzeyinde insanların piyasada satın alabileceği mal miktarıdır?
Yukarıda tanımı verilmiş olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talep
B
Tahmin
C
Pazar Analizi
D
Hizmet
E
Pazarlama
14 numaralı soru için açıklama 
Talep, belli bir dönemde belli bir fiyat düzeyinde insanların piyasada satın alabileceği mal miktarıdır. Bir isteğin ekonomik anlamda talep olması için yeterli satın alma gücü ile desteklenmiş olması gerekmektedir.
Soru 15

Bilgilerin kronolojik bir biçimde düzenlendiği seridir. Geçmişe ait verilerden yararlanmakta, geçmiş veriler yardımıyla geleceğe yönelik tahmini bulmaya çalışmaktadır. Analizde saat, gün, hafta, ay, yıl vb. zaman ölçüleri eşit aralıklı olarak değişken olarak kullanılmaktadır.
Yukarıda tanımı verilmiş olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talep
B
Tahmin
C
Pazar Analizi
D
Hizmet
E
Zaman serileri
15 numaralı soru için açıklama 
Zaman serileri, bilgilerin kronolojik bir biçimde düzenlendiği seridir. Zaman serileri analizi, yöntem olarak adından da anlaşılacağı üzere, geçmişe ait verilerden yararlanmakta, geçmiş veriler yardımıyla geleceğe yönelik tahmini bulmaya çalışmaktadır. Analizde saat, gün, hafta, ay, yıl vb. zaman ölçüleri eşit aralıklı olarak değişken olarak kullanılmaktadır.
Soru 16

Üretim ve dağıtım faaliyetleri uzun süreli ve aşamalı olduğunda işletme içinde oluşan yarı mamul stoklarına denir.
Yukarıda tanımı verilmiş olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talep
B
Tahmin
C
Emniyet Stoğu
D
Hizmet
E
Çevrim Stoğu
16 numaralı soru için açıklama 
Çevrim Stoğu: Üretim ve dağıtım faaliyetleri uzun süreli ve aşamalı olduğunda işletme içinde oluşan yarı mamul stoklarına çevrim stoğu denir. Bunlar, üretim sürecinin, daha kararlı ve düşük maliyetle işlemesi açısından önem taşırlar.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerinden değildir?

A
Talep tahmini
B
Stok yönetimi
C
Müşteri hizmetleri
D
Elleçleme
E
Üretim
17 numaralı soru için açıklama 
Lojistik faaliyetlerin, pazar koşulları, rekabet durumu, çalışılan endüstri kolu gibi değişen durumları göz önünde bulundurularak sınıflandırıldığı görülmekte ve görüş birliği sağlanan faaliyetlerin ise; - Talep tahmini- Stok yönetimi- Depo Yönetimi- Müşteri hizmetleri- Elleçleme- Taşıma- Ambalajlama Üretim ise mamulün tasarımı ve imalat sürecidir.
Soru 18

İşletme tesislerinin genişletilmesi, yeni makineler alınması gibi yatırım planlamasını ilgilendiren konulara veri sağlama amacını taşıyan öngörülere ne denir?

A
Kısa vadeli tahminler
B
Uzun vadeli tahminler
C
Orta vadeli tahminler
D
Çok kısa vadeli tahminler
E
Çok uzun vadeli tahminler
18 numaralı soru için açıklama 
İşletme tesislerinin genişletilmesi, yeni makineler alınması gibi yatırım planlamasını ilgilendiren konulara veri sağlama amacını taşıyan, Beş yıl ve daha uzun süreleri kapsayan zaman dilimleri için yapılan öngörülere Uzun vadeli tahminler denir.
Soru 19

Aşağıdaki lojistik faaliyetlerden hangisinde, ürünlerin ne miktarda, hangi zaman aralığında, ne kadar maliyetle ve nasıl elde edebilecekleri sorularına cevap aranmaktadır?

A
Talep tahmini
B
Ambalajlama
C
Stok yönetimi
D
Depo yönetimi
E
Müşteri hizmetleri
19 numaralı soru için açıklama 
İşletmeler talep tahminiyle, ürünleri; ne miktarda, hangi zaman aralığında, ne kadar maliyetle, nasıl elde edebilecekleri sorularına cevap aramaya çalışmaktadırlar.
Soru 20

Geçmişe ait verilerden yararlanılarak, geçmiş veriler yardımıyla geleceğe yönelik tahmin yapma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pazar analizi
B
Zaman serileri analizi
C
Delphi tekniği
D
Uzman görüşleri
E
Genetik algoritmalar
20 numaralı soru için açıklama 
Zaman serileri, bilgilerin kronolojik bir biçimde düzenlendiği seridir. Zaman serileri analizi, yöntem olarak adından da anlaşılacağı üzere, geçmişe ait verilerden yararlanmakta, geçmiş veriler yardımıyla geleceğe yönelik tahmini bulmaya çalışmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...