Lojistik Yönetimi 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Lojistik Yönetimi 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri elleçleme faaliyetlerindendir?
I. Bölme
II. İstifleme
III. Yerleştirme
IV. Toplama

A
I, II
B
II, III
C
I, II, III
D
II, III, IV
E
I, II, III, IV
1 numaralı soru için açıklama 
Malzeme boşaltma,
- Mal kabul, seçerek ayırma,
- Teslim-tesellüm,
- Paket açma,
- Bölme,
- İstifleme,
- Yerleştirme,
- Yerini değiştirme,
- Yenileme-eksik tamamlama,
- Toplama,
- Yükleme tüm faaliyetler olup yukarıdakilerin hepsi doğrudur.
Soru 2

Milletlerarası kabul edilmiş standart ölçülerde imal edilmiş tabanı ahşap, duvarları alüminyum levhalarla kaplı, tavanı çelik saçtan yapılmış, dikey veya yatay olarak yüklerin elleçlenmesini ve ulaştırılmasını sağlayan taşıma kutularına ne ad verilir?

A
Konteyner
B
Konveyör
C
Vinç
D
Forklift
E
Palet
2 numaralı soru için açıklama 
Konteyner, milletlerarası kabul edilmiş standart ölçülerde imal edilmiş tabanı ahşap, duvarları alüminyum levhalarla kaplı, tavanı çelik saçtan yapılmış, dikey veya yatay olarak yüklerin elleçlenmesini ve ulaştırılmasını sağlayan taşıma kutularıdır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ambalajlama ile mamulün sahip olduğu özelliklere ait verilen bilgilerden biri değildir?

A
Ağırlığı
B
Üretim şekli
C
Üretici firmanın adı
D
Ürünün içeriği
E
Son kullanma tarihi
3 numaralı soru için açıklama 
Ambalajlama ile mamulün sahip olduğu özelliklere ait bilgiler verilmekte; ağırlık, fiyat, üretim tarihi, son kullanma tarihi, ürünün içeriği, üretici firmanın adı, kullanım açıklaması, böylelikle tüketiciye seçim ve kullanım kolaylığı sağlanmaktadır. Yani şıklarda verilen üretim şekli ambalaj üzerinde yer almamaktadır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi hammadde, parça, kutu, sandık, palet, bagaj vb. unsurların, A noktasından B noktasına en verimli şekilde tüm hareketleri ile ilgili malzemelerin yüklenip boşaltılması için gerekli araçların belirlenmesi ve düzenin oluşturulması ile ilgili faaliyetleri kapsayan tanımdır?

A
Elleçleme
B
Sipariş işleme
C
Lojistik
D
Malzeme yönetimi
E
Ambalajlama
4 numaralı soru için açıklama 
Hammadde, parça, kutu, sandık, palet, bagaj vb. unsurların, A noktasından B noktasına en verimli şekilde tüm hareketleri ile ilgili malzemelerin yüklenip boşaltılması için gerekli araçların belirlenmesi ve düzenin oluşturulması ile ilgili faaliyetlere elleçleme denilmektedir.
Soru 5

İçerisinde yer alan mamulü, yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan, taşınma, depolama ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, metal, kâğıt, karton, cam, plastik, v.b. malzemelerden oluşan ve aynı zamanda ürünün tanıtımını yapan malzemeye ne ad verilir?

A
Ambalaj
B
Elleçleme
C
Paketleme
D
Depolama
E
İstifleme
5 numaralı soru için açıklama 
İçerisinde yer alan mamulü, yapısına ve şekline göre en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan, taşınma, depolama ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, metal, kâğıt, karton, cam, plastik, vb. malzemelerden oluşan ve aynı zamanda ürünün tanıtımını yapan malzemeye ambalaj denir.
Soru 6

Lojistik işletmelerinin gündelik faaliyetleri içinde yer alan, Gümrük kanun ve Yönetmelikleri’nin kısa süre içerisinde yorumlanması ve acil kararların alınmasını gerekli kılan işlemler bütününe ne ad verilir?

A
Gümrük
B
Gümrük Vergisi
C
Gümrükleme
D
İthalat
E
İhracat
6 numaralı soru için açıklama 
Gümrükleme faaliyeti, lojistik işletmelerinin gündelik faaliyetleri içinde yer alan, Gümrük Kanun ve Yönetmelikleri’nin kısa süre içerisinde yorumlanması ve acil kararların alınmasını gerekli kılan işlemler bütünüdür.
Soru 7

Elleçleme faaliyetinde kullanılan arka ağırlıklı taşıma ve istifleme aracına verilen ad nedir?

A
Konveyör
B
Yığın Bölme
C
Palet
D
Forklift
E
Vinç
7 numaralı soru için açıklama 
Forkliftler, Elleçleme faaliyetinde kullanılan arka ağırlıklı taşıma ve istifleme aracıdır. Forkliftler genelde yakıt çeşitliliği ve yük kaldırma kapasiteleri farklı olarak dizayn edilmiş olup, (1,45 tondan 90 tona kadar) yükseklikleri 4 metreye kadar çıkan motorlu araçlardır.
Soru 8

Konveyör, yükleri ya da gereçleri havadan ya da yerden taşımaya yarayan ve kapalı devre çalışan sürekli aktarma mekanizmasına ne ad verilir?

A
Konteyner
B
Vinç
C
Konveyör
D
Forklift
E
Palet
8 numaralı soru için açıklama 
Konveyör, yükleri ya da gereçleri havadan ya da yerden taşımaya yarayan ve kapalı devre çalışan sürekli aktarma mekanizmasıdır. Paket halinde ve ambalajlı bir halde bulunan malzemelerin veya paletler üzerindeki yükün, kapalı devre çalışma düzeni ile taşınmasını sağlamaktadır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hafif olması, ucuz, sağlam, kolay şekil alması, gazlara karşı koruyucu ve temizlenmesinin kolay olması sebepleriyle ambalajlamada en çok kullanılan malzemedir?

A
Cam malzeme
B
Plastik malzeme
C
Karton malzeme
D
Ahşap malzeme
E
Metal malzeme
9 numaralı soru için açıklama 
Hafif olması, ucuz, sağlam, kolay şekil alması, gazlara karşı koruyucu ve temizlenmesinin kolay olması sebepleriyle ambalajlamada en çok kullanılan ambalajlama malzemesi plastiktir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi lojistik aktivitelerinde öncelikli konularından biri değildir?

A
Zaman planlaması
B
Sevk ve operasyon yönetimi
C
Taşıma türünün tespiti
D
Ambalaj türü
E
Program hazırlama
10 numaralı soru için açıklama 
Taşıma türünün tespiti, sevk ve operasyon yönetimi, zaman planlaması ve program hazırlama gibi konular lojistik aktivitelerinin öncelikli konularıdır. Ambalaj türü lojistik aktivitelerin öncelikli konuları arasında yer almamaktadır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi müşteri gözüyle pazarlama karması elemanlarından biri değildir?

A
Müşteri faydası
B
Müşteri maliyeti
C
Müşteriye uygunluk
D
Tutundurma
E
Müşterilerin iletişimi
11 numaralı soru için açıklama 
Tüm dünyadaki değişimden pazarlama dünyası da payını almakta ve ürün merkezli pazarlama yerini müşteri merkezli pazarlamaya bırakmaktadır. Bu yeni anlayış, müşteri gözüyle pazarlama karması elemanları 4C (Customer Value, Cost to the Customer, Convicience, Communication) olarak adlandırılmakta ve müşteri faydası, müşteri maliyeti, müşteriye uygunluk, müşterilerin iletişimidir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemine verilen ad nedir?

A
Dağıtım
B
Lojistik
C
Pazarlama
D
Pazar
E
Ticaret
12 numaralı soru için açıklama 
Müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemine pazarlama adı verilmektedir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi mamullerin satışa hazır duruma geldikleri noktadan, alıcılarına ve tüketicilere, firmanın pazarlama politikaları ve amaçlarına uygun biçimde ulaştırılmasını sağlayan fiziksel dağıtımı oluşturan pazarlama faaliyet bileşenleri arasında yer almamaktadır?

A
Taşıma
B
Üretim
C
Sipariş işleme
D
Stok yönetimi
E
Dağıtım kanalı
13 numaralı soru için açıklama 
Fiziksel dağıtım, mamullerin satışa hazır duruma geldikleri noktadan, alıcılarına veya tüketicilere, firmanın pazarlama politikaları ve genel amaçlarına uygun bir biçimde ulaştırılmasını sağlayan taşıma, stok yönetimi, sipariş işleme, üretim, depolama, ürün ve malzeme akışı (malzemelerin fabrikaya ve fabrika içindeki akışı) ve bilgi işleme faaliyetlerinden oluşan bir pazarlama bileşenidir. Dağıtım kanalı bu bileşenler arasında yer almamaktadır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi üretim ürünleri sınıfına dâhildir?

A
Kolayda ürünler (çay, şeker, mendil vb.)
B
Özellikli ürünler (mücevher, kürk, yiyecek vb.)
C
Dayanıksız ürünler (süt, yoğurt, ekmek vb.)
D
Aranmayan ürünler (yaşam sigortası vb.)
E
Donatım ürünleri (fabrika binası, ekmek fırını, minibüs vb.)
14 numaralı soru için açıklama 
Üretim ürünleri:
- Ham maddeler (buğday, meyve, su ürünü, orman ürünü )
- Üretim gereçleri (saç levha, demir çubuk, rulo kâğıt vb.)
- Donatım ürünleri (fabrika binası, ekmek fırını, minibüs vb.)
- İşletme gereçleri (cila, boya, yağ vb.)
- Yardımcı donatım ürünleri.
Soru 15

Müşterilerin, sunulan ürün veya hizmeti satın almak için ödemeleri gereken para olarak tanımlanan nedir?

A
Borç
B
Alacak
C
Fiyat
D
Kredi
E
Verecek
15 numaralı soru için açıklama 
Fiyat müşterilerin, sunulan ürün veya hizmeti satın almak için ödemeleri gereken para olarak tanımlanmaktadır.
Soru 16

Üretici firma tarafından ya tek başına ya da tercihli olarak onun mal ve hizmetlerini satın alma hakkı verilmiş olan acentelerine ne ad verilir?

A
Acente
B
Distribütör
C
Perakendeci
D
Toptancı
E
Müşteri
16 numaralı soru için açıklama 
Üretici firma tarafından ya tek başına ya da tercihli olarak onun mal ve hizmetlerini satın alma hakkı verilmiş olan acentelere Distribütör denilir.
Soru 17

Mamullerin satışa hazır duruma geldikleri noktadan, alıcılarına veya tüketicilere, firmanın pazarlama politikaları ve genel amaçlarına uygun bir biçimde ulaştırılmasını sağlayan taşıma, stok yönetimi, sipariş işleme, üretim, depolama, ürün ve malzeme akışı ve bilgi işleme faaliyetlerinden oluşan pazarlama bileşenine ne ad verilir?

A
İşletme
B
Kar
C
Fiziksel dağıtım
D
Pazarlık
E
Malzeme yönetimi
17 numaralı soru için açıklama 
Fiziksel dağıtım, mamullerin satışa hazır duruma geldikleri noktadan, alıcılarına veya tüketicilere, firmanın pazarlama politikaları ve genel amaçlarına uygun bir biçimde ulaştırılmasını sağlayan taşıma, stok yönetimi, sipariş işleme, üretim, depolama, ürün ve malzeme akışı ve bilgi işleme faaliyetlerinden oluşan bir pazarlama bileşenidir.
Soru 18

Kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek değiş tokuşları gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecine ne ad verilir?

A
Pazar
B
Pazarlama
C
Lojistik
D
Pazarlama karması
E
Pazar payı
18 numaralı soru için açıklama 
Amerikan Pazarlama Derneğince 1984 yılındaki toplantısında yapılan tanıma göre pazarlama; kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek değiş tokuşları gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tutundurma karması elemanlarından biridir?

A
Ürün
B
Maliyet
C
Reklam
D
Fiyat
E
Dağıtım
19 numaralı soru için açıklama 
Tutundurma karması başlıca dört bileşenden oluşmaktadır: - Reklam- Kişisel satış- Satış geliştirme- Halkla ilişkiler.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırmayı etkileyen içsel faktörlerdendir?

A
Ham maddenin ve tedarikçinin maliyet yapısı
B
Dağıtım kanalları
C
Rakiplerin maliyet ve fiyatları
D
Pazardaki talep yapısı
E
Hükümetin koyduğu fiyatlandırma ile ilgili politik ve yasal düzenlemeler
20 numaralı soru için açıklama 
İçsel Faktörler:
- Pazarlama karması hedefleri ve stratejileri (Örneğin; pazarlamaya fazla maliyet ayrılmışsa ürün fiyatı pahalı olabilir.)
- Ham maddenin ve tedarikçinin maliyet yapısı
- Fiyatlandırma amaçları
- Fiyat karar mekanizmasıdır
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...