Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı 2017-2018 Vize Sınavı

Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Üretimi tamamlanmış ürünlerin pazara ve müşterilere ulaştırıldığı lojistik süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ham madde lojistiği
B
Fiziksel dağıtım
C
Malzeme yönetimi
D
Tedarik lojistiği
E
Depolama lojistiği
Soru 2

Malların yerlerinin değiştirilmesi, istiflenmesi, ambalajlanması ve depoya yüklenmesi gibi faaliyetlerin tümüne ne ad verilir?

A
Depolama
B
Dağıtım
C
Stok
D
Paketleme
E
Elleçleme
Soru 3

Muharip unsurlara strateji ve taktiğine uygun ve gerekli olan ikmal maddeleri ile hizmet desteğini sağlamak için yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

A
Nakliyat
B
Stoklama
C
Lojistik
D
Dağıtım
E
Taşıma
Soru 4

Tedarik kaynaklarından başlayıp müşterilerde son bulmak üzere, malzeme akışı yönünde gerçekleşen lojistik yönetim süreci aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Faaliyetler - Dağıtım - Tedarik
B
Tedarik - Dağıtım - Faaliyetler
C
Dağıtım - Tedarik - Faaliyetler
D
Tedarik - Faaliyetler - Dağıtım
E
Faaliyetler - Tedarik - Dağıtım
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi lojistiğin dahili işlemler sürecinin bileşenlerinden biri değildir?

A
imalat
B
Üretim programlama
C
Kurum içi taşıma
D
Üretim sistemleri
E
Depolama
Soru 6

En düşük taşımacılık maliyetine ve hizmet verilen yerlerin sayısı bakımından sınırlı kullanım alanına sahip olan, zaman unsuru ön plana çıktığında pek tercih edilmemesine karşın, uluslararası taşımacılıkta en şık kullanılan taşıma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demiryolu
B
Kara yolu
C
Hava yolu
D
Boru hattı
E
Denizyolu
Soru 7

I. Nakliye sigortası
II. Sorumluluk sigortası
III. Satın alma sigortası
Yukarıdakilerden hangileri lojistikte karşılaşılan sigorta türlerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 8

Hafif, tekrar kullanılabilir, maliyetli ve bazı durumlarda düşük dayanıklılığa sahip olan ambalaj malzemesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahşap
B
Cam
C
Tekstil
D
Karton
E
Metal
Soru 9

Farklı merkezlerden gelen benzer ürünlerin depo içerisinde birleştirilmesinin ardından, aynı müşteriye ait olan ürünlerin bir alanda toplanıp kalite kontrol ve ambalajlama işlemlerinden sonra dağıtımın gerçekleştirilmesi için hazır hâle getirilmesi işlemine ne ad verilir?

A
Dağıtım
B
Tedarik
C
Depolama
D
Konsolidasyon
E
Lojistik
Soru 10

Stok yokluğuna düşmemek için beklenen ihtiyaçtan fazla olarak tutulan stoğa ne ad verilir?

A
Spekülatif stok
B
Mevsim stoğu
C
Promosyon stoğu
D
Emniyet stoğu
E
Çevrim stoğu
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi CBS için gerekli sayısal verilerin elde edilmesinde kullanılan yöntem ve tekniklerden biri değildir?

A
Fotogrametri
B
Uzaktan algılama
C
Anket
D
Küresel konumlandırma sistemleri
E
Sayısallaştırma
Soru 12

Konumsal olmayan ancak konumsal verilerin nitelik ve niceliksel özelliklerini ifade etmek için kullanılan ve genellikle tablolar hâlinde sunulan veriler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öznitelik verisi
B
Tema verisi
C
Raster veri
D
Spagetti veri
E
Poligon veri
Soru 13

CBS'de yeryüzünü kare veya dikdörtgen olarak, satır ve sütunlarla bölünmüş hücreler ile ifade eden veri modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hücresel (raster) veri
B
Parsel verisi
C
Tematikveri
D
Metaveri
E
Tablosal veri
Soru 14

Vektör veri modelinin temel elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tablo
B
Alan
C
Piksel
D
Nokta
E
Çizgi
Soru 15

Bilgisayar ve buna bağlı olan yazıcı, çizici, tarayıcı gibi çevre birimleri kapsayan CBS bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Donanım
B
Veri
C
Yöntem
D
Yazılım
E
Personel
Soru 16

Araç takibine olanak sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?

A
GPU
B
WIFI
C
GPS
D
RFID
E
CPU
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi CBS'de lojistik faaliyetlere destek amaçlı kullanılabilecek veri modellerinden biri değildir?

A
Vektör veri modeli
B
Ağ veri modeli
C
Rotalar
D
Matrisler
E
Yapısal eşitlik modeli
Soru 18

I. iş gücü maliyetlerinin azalması
II. Tarım arazilerinin binalaşmasının önlenmesi
III. Karbon salınımının azalması
Yukarıdakilerden hangileri araç rotalama operasyonlarının CBS sayesinde daha etkin gerçekleştirilmesinin doğaya sağladığı katkılardandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 19

İşletmelerin hizmet verdiği bölgelerin belirli özelliklere göre gruplandırıldığı bölge belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölçeklendirme
B
Bölümleme
C
Sınıflandırma
D
ilişkilendirme
E
Haritalandırma
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi araç rotalama problemi için özel durumları ele alan ve etkin çözümler üreten modüllere sahip olan CBS yazılımlarından biridir?

A
TransCAD
B
SIMULINK
C
AutoCAD
D
GAM S
E
XCODE
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...