Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı 2018-2019 Final Ünite 6 Sınavı

Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı 2018-2019 Final Ünite 6 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dolu kamyonların sevkiyata çıkarılabildiği ve dayanıksız ürünlerin zaman kısıtına bağlı olarak ulaştırılması gerektiği durumlarda hangi strateji daha isabetlidir?

A
Direkt gönderim
B
Depolama
C
Tam zamanında dağıtım
D
Dolaylı sevkiyat
E
Hızlı sevkiyat
Soru 2

Hangisi lojistik ağ tasarımında kullanılan fiziksel dağıtım kanalı seçiminin amaçları arasında yer almaz?

A
Hedeflenen hizmet seviyesine ulaşılması
B
Lojistik maliyetlerin en küçüklenmesi
C
Ürünlerin son müşteriler için hazır bulundurulması
D
Perakendecinin üretici için stok bulundurması
E
Hızlı ve doğru geri bildirim alma
Soru 3

“Farklı üreticilerden gelen küçük çaplı yüklerin bir araya getirilerek daha büyük araçlarla sevk edilmesidir.”
Tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Direkt gönderim
B
Depolama
C
Stok
D
Çapraz sevkiyat
E
Tedarik zinciri
Soru 4

Tesis yeri seçimi kararları alınırken aşağıdakilerden hangisi göz ardı edilebilir?

A
Talebin coğrafyaya göre dağılımı
B
Talebin coğrafyaya göre yoğunluğu
C
Personelin eğitim durumu
D
Enerji
E
İş gücü maliyeti
Soru 5

Bir lojistik ağ tasarımının matematiksel modeli kurulmak istendiğinde eniyilemek istenilen durumun matematiksel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısıt
B
Karar Değişkeni
C
Amaç Fonksiyonu
D
Veri
E
Karar Fonksiyonu
Soru 6

I. İtfaiye sistemleri
II. Ambulans sistemleri
III. Afet yardım merkezleri
IV. Engellilerin taşınması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kamu sektöründe halka hizmet ulaştırırken göze çarpan lojistik konulardandır?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 7

I. Maliyet faktörleri
II. Organizasyonel faktörler
III. Fiziksel faktörler Sosyal faktörler
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri üçüncü parti dağıtımın avantaj ve dezavantajlarının yer aldığı faktörlerdendir?

A
I ve III
B
I, II ve III
C
I, II ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 8

Yer kapsama modelindeki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevsimsel ürünlerin mevsiminde satışının yapılabilmesidir.
B
Fiyat dalgalanmalarından korunmaktır.
C
Lojistik sistemin kötü yönetimi ile başa çıkmaktır.
D
Talep noktalarının belirlenen bir üst zaman dilimini aşmadan, en yakın tesisten almak koşuluyla en düşük maliyetli tesislerin yerlerinin belirlenmesidir.
E
Talepler ve tedarik sürelerindeki değişkenliklerle başa çıkmaktır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi tedarik zincirinde yer almamaktadır?

A
Dağıtıcı
B
Perakendeci
C
Müşteri
D
Tedarikçi
E
Toplayıcı
Soru 10

Fiziksel dağıtım kanalı yapısının tasarımı için basamaklar doğru sıralandığında aşağıdakilerden hangisi dördüncü olmaktadır?

A
En uygun kanal yapısının seçilmesi
B
Dağıtım amaçlarının belirlenmesi
C
Dağıtım ihtiyaçlarının belirlenmesi
D
Alternatif kanal yapılarının belirlenmesi
E
Kanalda yer alacak öğelerin seçilmesi
Soru 11

Farklı üreticilerden gelen küçük çaplı yüklerin bir araya getirilerek daha büyük araçlarla sevk edilmesidir. Ürünler ambar, tank ya da benzeri yapılarda saklanır. Bir sipariş alındığında ürünün teslimatı buradan gerçekleştirilir.
Yukarıda verilenler sırasıyla hangi sevkiyat türlerine aittir?

A
Direkt sevkiyat – Depolama
B
Çapraz sevkiyat – Direkt sevkiyat
C
Dolaylı sevkiyat – Çapraz sevkiyat
D
Direkt sevkiyat – Çapraz sevkiyat
E
Çapraz sevkiyat – Depolama
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi firmaların stok bulundurmalarının lojistik anlamda sebeplerinden biri değildir?

A
Hizmet seviyesininin artırılması
B
Lojistik maliyetlerin artırılması
C
Fiyat dalgalanmalarından korunma
D
Lojistik sistemin kötü yönetimi ile başa çıkma
E
Mevsimsel ürünlerin satışının tüm yıl yapılabilmesi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir lojistik ağ tasarımının matematiksel modeli kurulmak istendiğinde göz önünde bulundurulması gereken ögelerden biri değildir?

A
Amaç fonksiyonu
B
Kısıtlar
C
Karar değişkenleri
D
Veri
E
Arz-talep
Soru 14

Tesis yeri seçimi kararları alınırken aşağıdakilerden hangisi göz ardı edilebilir?

A
Talebin coğrafyaya göre dağılımı
B
Talebin coğrafyaya göre yoğunluğu
C
Personelin eğitim durumu
D
Enerji
E
İş gücü maliyeti
Soru 15

Tesis yeri seçimi problemi lojistik anlamda çeşitli konulara göre sınıflandırılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu sınıflardan biri değildir?

A
Zamana göre
B
Bulunduğu yere göre
C
Tesis tipine göre
D
Malzeme akışına göre
E
Kademeye göre
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kamu sektöründe halka hizmet ulaştırırken öncelikli lojistik konulardan biri değildir?

A
İtfaiye sistemleri
B
Ambulans sistemleri
C
Afet yardım merkezleri
D
Engellilerin taşınması
E
Çöp sistemleri
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi üçüncü parti şirketlerin sıklıkla sunduğu hizmetlerden biri değildir?

A
Yemek hizmeti
B
Filo yönetimi
C
Stok tutma
D
Çapraz dağıtım
E
Ürün paketleme
Soru 18

Paylaşımlı tüm dağıtım operasyonlarının gerçekleştirilmesi: Tüm dağıtım operasyonlarının üçüncü parti bir şirket tarafından üstlenilmesine çok benzemektedir. Çok büyük olmayan işletmeler bir araya gelerek gruplar oluştururlar. Bu asamadan sonra grup hâlinde bir üçüncü parti şirkete dağıtım işlemlerini devrederler. Burada aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

A
Üçüncü parti şirketlerin tamamen kendi kaynaklarını kullanması
B
Bazı ürünlerin dağıtımının uzmanlık gerektirmesi
C
Dağıtımın kısmi olarak gerçekleştirilmesi
D
Bir araya gelen işletmelerin perakendecilerinin benzer olması
E
Dağıtımın gerçekleştirileceği ürünlerin az miktarda olması
Soru 19

Üreticinin stok bulundurmadığı siteme__________ sistemi denmektedir.
Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
İtme
B
Çekme
C
Tedarik
D
Takas
E
Veresiye
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi stok bulundurma sebeplerinden biri değildir?

A
Hizmet seviyesini artırmak
B
Lojistik faaliyetleri azaltmak
C
Fiyat dalgalanmalarından korunmak
D
Ürünleri mevsiminde satışa sunmak
E
Kötü lojistik yönetimine engel olmak
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...