Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı

Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin türlerinden biri değildir?

A
İşletmeden tüketiciye
B
İşletmeden işletmeye
C
Tüketiciden Devlete
D
İşletme içi
E
İşletmeden Devlete
Soru 2

Aşağıdaki etkilerden hangisi e-ticaretin gelişmesine ve büyümesine destek olmamıştır?

A
Klasik perakende sektörünün artması
B
Genç nüfusun internete ve e-ticarete olan yatkınlığı
C
Mobil cihaz penetrasyonun artması
D
Gelişmekte olan pazarların hızlı büyümesi
E
Gelişen teknoloji ile farklı sistemlerle entegrasyon sayesinde daha etkin uygulamaların gerçekleştirilmesi
Soru 3

Aşağıdakilerin hangisi mekansal bileşenlerle entegre e-ticaret uygulamalarında kullanılan uygulamalardan değildir?

A
Google Earth
B
Google Maps
C
Microsoft Virtual Earth
D
Uber
E
Yahoo Maps
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisi internet ve CBS’nin B2C E-Ticaret yapısındaki tüketiciler açısından etkilerinden biridir?

A
Mekânsal görüntüleme, sorgulama ve analiz olanakları ile pazar analizi
B
Coğrafi-demografi ve diğer mekânsal yöntemlerle müşterilerin özelliklerinin anlaşılması
C
Ürün ve hizmetlerin mekânsal modellerle fiyatlandırılması
D
Depo ve dağıtım yerlerinin seçimi, sevkiyat modelleme
E
Perakende satış, alışveriş merkezleri, hizmet satış yerlerinin ve yol tariflerinin bulunması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi işletmeden işletmeye e-ticareti açıklamaktadır?

A
Tüketicilerin internet ortamında işletmelerden ürün ve hizmet satın alması
B
Alıcı ve satıcı işletmelerin elektronik ortamda bir araya gelerek alım, satım yapması
C
Büyük işletmelerin çeşitli iş birimleri yoluyla elektronik ortamlarda kendi içlerinde ticari işlemleri destekleyen iş akışı uygulaması
D
Kamu kurumlarının düzenlemiş oldukları ihaleleri elektronik ortamda duyurması ve işletmelerin de bunlara elektronik ortamda yanıt vermesi
E
İşletmelerin kamu kurumlarına ürün ve hizmet satması
Soru 6

Herhangi bir coğrafi detayın çevresindeki diğer coğrafi detaylara olan uzaklıklarının irdelenmesine dayanan CBS analizi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağ analizi
B
Birleştirme analizi
C
Yakınlık analizi
D
Yüzey analizi
E
İstatistiksel analiz
Soru 7

I. Pazar Analizi
II. Depo için Yer Seçimi
III. Sevkiyat
Yukarıda verilenlerden hangisi ve hangileri üzerinde e-ticarette CBS’nin karar verme sürecindeki işlevi bulunmaktadır?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi internet ve CBS’nin B2B e-ticaret yapısında bir B2B web servisi barındıran işletmeler üzerindeki etkilerindendir?

A
Satışı yapılan makine, tarım ürünleri, ticari gayrimenkul gibi öğelerin konumlarının harita üzerinden karşılaştırılması
B
Konumsal yakınlıkların incelenmesi
C
Maliyetlendirme ve fiyatlandırmada mekânsal farklılıkların araştırılması
D
Ürünlerin ve hizmetlerin değerlendirilmesinde mekânsal modellerin ve karar destek sistemlerinin kullanımı
E
Coğrafi konuma bağlı olarak ürün ve servisler ile ilgili bilgilendirici verilerin sağlanması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin işletmeler açısından yararları arasında yer almaz?

A
Maliyetlerin azalması
B
Hizmet kalitesinin artması
C
Bilginin andında ve sürekli ulaşılabilir olması
D
Pazara girişte engellerin azalması
E
Zamandan tasarruf ve pazarlama süreçlerinin kısalması
Soru 10

Hangisi İnternet ve Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin B2C E-ticaret yapısındaki işletmeler açısında etkilerinden biridir?

A
Ürünlerin ve hizmetlerin değerlendirilmesinde mekânsal modellerin ve karar destek sistemlerinin kullanılması
B
Konumsal yakınlıkların incelenmesi
C
Perakende satış, alışveriş merkezleri ve yol tariflerinin bulunması
D
Ürün ve hizmetlerin mekânsal modellerle fiyatlandırılması
E
Satışı ve kiralaması yapılan iş yeri veya konutların konumlarının karşılaştırılması
Soru 11

Aşağıdakilerin hangisi e-ticaretin gelişmesinde etkili olmamıştır?

A
Zengin ürün portföyü
B
Detaylı ürün bilgileri
C
Ürün özellik ve fiyat karşılaştırma imkanı
D
Yüksek fiyatlar
E
Kolaylık
Soru 12

Aşağıdaki analiz türlerinden hangisinde “sayısal veriler kullanılarak eğim hesabı, bakı hesabı, kesit çıkarma, kazı ve dolgu hesabı” gibi hesaplar yapılır?

A
Grid Analizi
B
Birleştirme Analizi
C
Yakınlık Analizi
D
Jeo-istatistiksel Analiz
E
Sınır işlemi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi işletmeden işletmeye e-ticareti açıklamaktadır?

A
Tüketicilerin internet ortamında işletmelerden ürün ve hizmet satın alması
B
Alıcı ve satıcı işletmelerin elektronik ortamda bir araya gelerek alım, satım yapması
C
Büyük işletmelerin çeşitli iş birimleri yoluyla elektronik ortamlarda kendi içlerinde ticari işlemleri destekleyen iş akışı uygulaması
D
Kamu kurumlarının düzenlemiş oldukları ihaleleri elektronik ortamda duyurması ve işletmelerin de bunlara elektronik ortamda yanıt vermesi
E
İşletmelerin kamu kurumlarına ürün ve hizmet satması
Soru 14

Herhangi bir coğrafi detayın çevresindeki diğer coğrafi detaylara olan uzaklıklarının irdelenmesine dayanan CBS analizi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağ analizi
B
Birleştirme analizi
C
Yakınlık analizi
D
Yüzey analizi
E
İstatistiksel analiz
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi internet ve CBS’nin B2B e-ticaret yapısında bir B2B web servisi barındıran işletmeler üzerindeki etkilerindendir?

A
Satışı yapılan makine, tarım ürünleri, ticari gayrimenkul gibi öğelerin konumlarının harita üzerinden karşılaştırılması
B
Konumsal yakınlıkların incelenmesi
C
Maliyetlendirme ve fiyatlandırmada mekânsal farklılıkların araştırılması
D
Ürünlerin ve hizmetlerin değerlendirilmesinde mekânsal modellerin ve karar destek sistemlerinin kullanımı
E
Coğrafi konuma bağlı olarak ürün ve servisler ile ilgili bilgilendirici verilerin sağlanması
Soru 16

Vatandaşa ve kurumlara daha iyi kamusal hizmet sunulmasını amaçlayan elektronik devlet (e-devlet) kavramı çerçevesinde devletin sunduğu sistem üzerinden sosyal güvenlik primlerinin, vergilerin vb. ödemelerin İnternet üzerinden gerçekleştirilmesine olanak tanıyan E-ticaret sistemi hangisidir?

A
B2C
B
B2B
C
C2C
D
G2C
E
G2G
Soru 17

Coğrafi bilgi sistemlerinde herhangi bir coğrafi detayın çevresindeki diğer coğrafi detaylara olan uzaklıklarının irdelenmesine dayanan analiz hangisidir?

A
Yakınlık analizi
B
Jeo-istatistiksel analiz
C
İstatistiksel analiz
D
Birleştirme analizi
E
Ağ analizi
Soru 18

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde CBS ile karar probleminin çözümündeki işlem adımları doğru sıralanmıştır?
I. Sonuçların yorumlanması
II. Problemin tanımlanması
III. Yönteme karar verilmesi
IV. Analizin gerçekleştirilmesi

A
I – II – III - IV
B
II – III – IV – I
C
IV – I – II – III
D
III – II – I – IV
E
III – II – IV – I
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...