Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Lojistikte Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Coğrafi bilgi sistemleri için veri birçok yolla üretilebilmektedir. Maliyetlerimizi doğru belirleyebilmek için öncelikle hangi yöntemi kullanacağımıza karar vermemiz gerekir. Bunun için ilk bilinmesi gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölçek
B
Çözünürlük
C
Grafik
D
Koordinat
E
Etiket
Soru 2

I. Personel
II. Yöntem
III. Süreç
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri coğrafi bilgi sistemlerinin bileşenlerindendir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız III
E
I, II ve III
2 numaralı soru için açıklama 
Temel anlamda CBS’nin kurulabilmesi için gerekli temel bileşenler; veri, donanım, yazılım, yöntem ve personel (insanlar) şeklinde sıralanmaktadır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi raster veri modelinin avantajlarından biri olarak söylenebilir?

A
Piksel boyutu raster veri modelinin hassasiyetini belirlemektedir.
B
Raster veri modelinde çizgisel elemanların gösterim hassasiyeti piksel boyutuna bağlıdır.
C
Birden fazla öznitelik verisinin piksellerle ilişkilendirilmesi oldukça zordur.
D
Raster veri modelinin karakteristik yapısı sadece bir öznitelik verisi saklamaya yatkındır.
E
Raster veri modelinde her piksel matris yapısı içeresinde tanımlandığı için konumlandırma piksel bazında bilinmektedir.
Soru 4

I. Bağlanırlık
II. Bitişiklik
III. Yakınlık
IV. Topoloji kavramı
CBS çalışmalarında, uygulamalarında ve analizlerde çok önem taşımaktadır. CBS yazılımlarının birçoğunda CBS analizlerini yapabilmek için topoloji veri modeli kullanılmaktadır.
Yukarıdaki ilkelerden hangisi bu tür analizler yapabilmek için kullanılmaktadır?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi CBS için kullanılan yazılımlardan biri değildir?

A
ArcGIS
B
NetCADGIS
C
Geomedia
D
QGIS
E
Netcad
Soru 6

X, Y koordinat sistemi cinsinden ifade edilen veri tipi hangisidir?

A
Çizgi veri tipi
B
Nokta veri tipi
C
Poligon veri tipi
D
Konumsal veri tipi
E
Hacimsel veri tipi
Soru 7

Aşağıdakilerin hangisi Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) bileşenleri arasında değildir?

A
İnsanlar
B
Yöntemler
C
Donanım
D
Yazılım
E
Vasıta
Soru 8

“Veriye ait içerik, kalite, durum ve diğer karakteristikleri gösteren bilgidir” tanımına uyan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Metaveri
B
Yöntem
C
Lojistik
D
Donanım
E
Yazılım
8 numaralı soru için açıklama 
Tanıma uyan kavram Metaveridir. Coğrafi veri için metaveri ile verinin kim tarafından, nerede, ne zaman ve nasıl toplandığı; mevcudiyeti ve dağıtım bilgileri; projeksiyonu, ölçeği, çözünürlüğü, doğruluğu, bazı standartlara uygunluğu gibi bazı önemli bilgiler düzgün bir şekilde sıralanır.
Soru 9

I. Dere
II. Akarsu
III. Parsel Sınırı
IV. Elektrik Hattı
V. Ada sınırı
VI. Yol
VII. Mahalle Sınırı
Yukarıdaki verilerin hangileri çizgi veri tipiyle ifade edilir?

A
I-II-III-IV-V
B
II-III-IV
C
IV-V-VI-VII
D
I-II-IV-VI
E
III-V
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisi Raster Veri Modelinin avantajlarından biridir?

A
Piksel boyutu raster veri modelinin hassasiyetini belirler.
B
Çizgisel elemanların gösterim hassasiyeti piksel boyutuna bağlıdır
C
Birden fazla öznitelik verisinin piksellerle ilişkilendirilmesi oldukça zordur
D
Her piksel matris yapısı içerisinde tanımlandığı için konumlandırma piksel bazında bilinmektedir
E
Veri boyutu fazladır. Veri işleme, saklama ve görüntüleme süresi uzundur
Soru 11

Firmalar araç rotalama problemini ele alırken aşağıda yer alan durumlardan hangisini göz önünde bulundurmazlar?

A
Filoda yer alan araç tipleri, araç kapasiteleri ve maliyetleri
B
Teslimat zamanlarına bağlı kısıtlar
C
Araçların en az durma sayısı
D
Depo ve dağıtım merkezlerinin sayısı
E
İhlal edilebilir kısıtların belirlenmesi
Soru 12

Firmalar lojistik ağ içerisinde ürünlerini en etkin şekilde taşımayı amaçlar. Bunun için lojistik ağda bulunan ögeler arasında ürün taşınırken en etkili yolu tercih ederler. Bu probleme literatürde genellikle hangi isim verilir?

A
Ağ problemi
B
Veri problemi
C
Depolama problemi
D
Taşıma problemi
E
Stok problem
Soru 13

Aşağıdakilerin hangisi lojistik sistemlerde temel olarak en iyilenmek istenilen durumlardan değildir?

A
Optimum depo sayısının belirlenmesi
B
Depoların yerlerinin belirlenmesi
C
Depoların büyüklüğünün belirlenmesi
D
Ürünlerin miktarlarının belirsiz olması
E
Depo içi ürün yerleşiminin belirlenmesi
Soru 14

I. Kümeleme
II. Bölümleme
III. Ayırma
Yukarıdaki yollardan hangisini/hangilerini firmalar lojistik faaliyetlerini daha etkin sürdürmek için kullanırlar?

A
I-II
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I-III
E
I-II-III
Soru 15

Ağ veri modeli temel olarak aşağıdakilerden hangisini içermektedir?

A
Bağlantılar
B
Çizgiler
C
Noktalar
D
Poligonlar
E
Alanlar
Soru 16

CBS’de araç rotalama ile doğrudan bağlantılı olan konulardan biri araç takibidir. Firmalar rotalama işlemleri esnasında ve sonrasında araçlarının bulundukları yeri takip etmek ister.
Aşağıdaki göz önünde bulundurulması gereken durumlardan hangisi doğrudan araç takibi ile ilgilidir?

A
Depo ve dağıtım merkezlerinin sayısı
B
Filoda yer alan araç tipleri, araç kapasiteleri ve maliyetleri
C
Araçların son müşteriye uğradıktan sonra geri dönüp dönmeyeceği
D
Teslimat zamanı ile ilgili gerçekçi bilgiler
E
Araçların dağıtım ve geri dönme sırasında önceden dağıtılmış arızalı ürün vb.’nin geri toplama işlemini yapıp yapmayacağı
Soru 17

I. Enerji Maliyetleri
II. İş gücü Maliyetleri
III. Araç Maliyetleri
IV. Tesis yeri seçimi kararları genellikle lojistik sistemler kurulurken alınmaktadır.
Bu kararlar alınırken yukarıdaki konulardan hangisi veya hangileri göz önünde bulundurulmalıdır?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 18

Firmalar bazen çok büyük coğrafyalarda çok fazla sayıda müşterilere hizmet vererek varlık gösterebilir.
Bu durumda bazı operasyonları yönetmek ve optimizasyon problemlerini ele almak bir hayli güç olabilir. Bunlar ve sayısı artırabilecek birçok sebepten dolayı işletmeler aşağıdaki işlemlerden hangisine ihtiyaç duymaktadır?

A
Sınıflandırma
B
Bölümleme
C
Kümeleme
D
Hücre Oluşturma
E
Dağıtma
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ile filodaki araçların boşta kalma süreleri en küçüklenebilir?

A
Araç maliyeti düşürülerek
B
Araç kapasitesi arttırılarak
C
Araç rotası değiştirilerek
D
Araç takibi yapılarak
E
Araç miktarı azaltılarak
Soru 20

Araç rotalama problemi aşağıdaki optimizasyon problemi tiplerinden hangisidir?

A
Çok karar değişkenli
B
Çok minimum maksimum noktalı
C
Stokastik
D
Çok amaçlı
E
Kombinatorik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...