Mahalli İdareler Maliyesi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Mahalli İdareler Maliyesi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

ABD’de bazı yerel yönetimlerde uygulanan ve doğrudan demokrasinin bir uygulaması olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gensoru
B
Referandum
C
Seçim
D
Ombudsman
E
Kasaba toplantısı
Soru 2

Kent halkının toplu yaşama sonucu ihtiyaç duyduğu yol, su ve kanalizasyon gibi temel kamusal hizmetlere ne ad verilir?

A
Ortak mal hizmetler
B
Sosyal sektör hizmetler
C
Ulusal kamusal hizmetler
D
Komünal hizmetler
E
Özel mal ve hizmetler
Soru 3

Karşılıksız olarak, yerel yönetimlerin hizmetlerinden faydalanma karşılığında ya da bir hakkın elde edilmesinin bedeli olarak tahsil edilebilen kamu gelirlerine ne ad verilir?

A
Şerefiye
B
Resim
C
Hibe
D
Vergi
E
Harç
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi mahalli idarelerin ortaya çıkmasındaki tarihi nedenlerden biridir?

A
Kaynakları etkin kullanma ihtiyacı
B
Ekonomik büyüme ihtiyacı
C
Ortak yaşamdan kaynaklanan örgüt kurma ihtiyacı
D
Gelir dağılımını düzeltme ihtiyacı
E
Fiyat istikrarını sağlama ihtiyacı
Soru 5

Osmanlı'da ilk belediye nerede kurulmuştur?

A
Edirne
B
Söğüt
C
Bursa
D
Konya
E
İstanbul
Soru 6

Belediyenin karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belediye başkanı
B
Belediye meclisi
C
il genel meclisi
D
il genel meclisi başkanı
E
Yerel yöneticiler
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de mevcut yasal düzenlemelere göre kurulmuş olan belediye türlerinden biri değildir?

A
Olağanüstü belediye
B
Büyükşehir belediyesi
C
Olağan belediye
D
ilk kademe belediyesi
E
Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyesi
Soru 8

Türkiye’de belediye başkanları, hangi yıla kadar belediye meclisleri tarafından seçilmiştir?

A
1923
B
1943
C
1953
D
1963
E
1973
Soru 9

Belediye başkanı tarafından hazırlanıp encümene sunulan bütçe tasarısı aşağıdaki kurumlardan hangisine gönderilir?

A
Başbakanlık
B
Maliye Bakanlığı
C
Valilik
D
içişleri Bakanlığı
E
Kalkınma Bakanlığı
Soru 10

Türkiye’de mevcut durumda emlak vergisini aşağıdaki kurumlardan hangisi tahsil etmektedir?

A
Vergi daireleri
B
Belediyeler
C
Defterdarlıklar
D
Maliye Bakanlığı
E
il özel idareleri
Soru 11

Konut dışında, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre ve temizlik vergisi ne zaman ödenir?

A
Motorlu taşıtlar vergisini taksit sürelerinde
B
Kurumlar vergisinin taksit sürelerinde
C
Gelir vergisinin taksit sürelerinde
D
Katma değer vergisinin taksit sürelerinde
E
Emlak vergisinin taksit sürelerinde
Soru 12

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faks ve data ücretlerinden alınan belediye vergisi türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Televizyon ve radyo vergisi
B
Elektrik tüketim vergisi
C
Eğlence vergisi
D
Haberleşme vergisi
E
iletişim vergisi
Soru 13

Bir önceki bütçe yılında tahakkuk edip tahsil edilemeyen çeşitli gelirlerin, bir sonraki yıl bütçesinde ayrı bir bölümde toplanmasıyla oluşan köy gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
imece
B
Zephiye resmi
C
Diğer gelirler
D
Salma
E
Bakaya
Soru 14

İl özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Belediye başkanı
B
Vali
C
Kaymakam
D
il encümeni
E
il genel meclisi
Soru 15

İl özel idarelerine genel bütçe gelirlerinden verilen payın oranını iki katına kadar artırmaya ve kanuni haddine indirmeye yetkili olan kişi/kurum aşağıdakilerden hangisidir?

A
iller Bankası
B
il Encümeni
C
Bakanlar Kurulu
D
il Özel idaresi
E
Maliye Bakanlığı
Soru 16

İl genel meclisi tarafından alınan kararların tam metni en geç kaç gün içinde valiye gönderilir?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 17

Kanun ile belirlenen ve bir kurum üzerinde, o kurumun dışındaki idari makamların denetimine tabi olma hâline ne ad verilir?

A
idari vesayet
B
Siyasi vesayet
C
iç denetim
D
Hacir
E
Dış denetim
Soru 18

Günümüzde birçok ülkede görülen ombudsman uygulaması, ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?

A
Norveç
B
ispanya
C
İtalya
D
Almanya
E
İsveç
Soru 19

Türkiye'de mahalli idarelerin seçimleri kaç yılda bir yapılır?

A
2
B
4
C
5
D
7
E
10
Soru 20

Yurttaşların, seçilmiş kamu yetkililerinin görev süreleri dolmadan bu görevlerine son verebilme hakkına sahip olmalarına ne ad verilir?

A
Geri çağırma
B
Referandum
C
Proje demokrasisi
D
Halk toplantıları
E
Ombudsman
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...