Makro İktisat 2017-2018 Final Sınavı

Makro İktisat 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Büyüme (%) 9 Enflasyon (%) 7 işsizlik oranı (%) 12 Bir ülkenin yukarıdaki makroekonomik performans bilgilerine göre 2017 yılı hesaplanan hoşnutsuzluk endeksi değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
10
B
14
C
16
D
19
E
24
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen doğrusal olmayan tüketim fonksiyonunun temel özelliklerinden biridir?

A
Ortalama tüketim eğilimi marjinal tüketim eğiliminden küçük olması
B
Marjinal tüketim eğilimi gelir arttıkça artması
C
Reel tüketim harcamaları tasarrufların bir fonksiyonu olması
D
Ortalama tüketim eğilimi gelirin toplam tüketime oranı olmassı
E
Marjinal tüketim eğilimi 0
Soru 3

Kamu harcamalarındaki artış ve vergi indirimi şeklinde uygulanan maliye politikasının faiz oranlarını yükseltmesi nedeniyle özel harcama bileşenlerini azaltması durumu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Ödemeler bilançosu açığı
B
Parasal genişleme
C
Dışlama etkisi
D
Çoğaltan etkisi
E
Likidite tuzağı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevlerinden biridir?

A
Dayanıklı olması
B
Hesap birimi olması
C
Bölünebilir olması
D
Taşınabilir olması
E
Algılanabilir olması
Soru 5

Klasik ekonomi kuramının öngördüğü işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçici işsizlik
B
Gizli işsizlik
C
Konjonktürel işsizlik
D
Yapısal işsizlik
E
Mevsimlik işsizlik
Soru 6

Keynesyen toplam arz eğrisinin varlığında aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur?

A
Toplam talepte meydana gelen bir artış sadece fiyat düzeyini artırır.
B
Toplam talepte meydana gelen bir artış sadece fiyat düzeyini azaltır.
C
Toplam talepte meydana gelen artışın hiçbir etkisi olmaz.
D
Toplam talepte meydana gelen artış fiyat düzeyini değiştirmeden üretimi artırır.
E
Toplam talepte meydana gelen artış fiyat düzeyini değiştirmeden üretimi azaltır.
Soru 7

İşçilerin yanlış algılama modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Emek arz ve talebini dengelemek için ücretler serbest olduğunu varsayar.
B
işçiler reel ve nominal ücretler arasında tam bir ayrım yapamadıklarını varsayar.
C
AS eğrisinin pozitif eğimli oluşunu açıklayan yapışkanlık modellerinden biridir.
D
M.Friedman tarafından geliştirilmiştir.
E
Emek piyasası üzerinde yoğunlaşır.
Soru 8

Esnek döviz kurları ve tam sermaye hareketliliği altında, para arzındaki bir azalış aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Sadece gelir düzeyini artırır.
B
Hem faiz oranını hem de gelir düzeyini azaltır.
C
Ne faiz oranını ne de gelir düzeyini etkiler.
D
Hem faiz oranını hem de gelir düzeyini artırır.
E
Sadece faiz oranlarını artırır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi konjontürel işsizlik oranının doğru gösterim şeklidir?

A
işsizlik oranı - yapısal işsizlik oranı
B
işsizlik oranı - doğal işsizlik oranı
C
Geçici işsizlik + yapısal işsizlik
D
işsizlik oranı - geçici işsizlik oranı
E
Geçici işsizlik - doğal işsizlik oranı
Soru 10

Para piyasasında denge koşulunu gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A
AS
B
IS
C
LM
D
BP
E
AE
Soru 11

Rasyonel beklentiler yaklaşımını makroekonomiye uygulayan ve eksik bilgi modelini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Friedman
B
D. Ricardo
C
A. Smith
D
R. Lucas
E
J. M. Keynes
Soru 12

Keynesci konjonktür teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
iktisadi dalgalanmaları yaratan yatırım harcamalarıdır.
B
Para arzı fiyat düzeyini belirler.
C
Ekonomi genellikle tam istihdamdadır.
D
Milli gelir toplam arzın bir fonksiyonudur.
E
Ücret ve fiyatlar esnektir.
Soru 13

Enflasyon oranının beklentilerden yüksek gerçekleşmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A
Borç alanlar zarara uğrar.
B
Çalışanların reel satmalıma gücü yükselir.
C
Firmaların riski azalır.
D
işverenler zarara uğrar.
E
Borç verenler zarara uğrar.
Soru 14

Firmaların piyasa ücret düzeyinin üzerinde bir ücret ödeyerek işten ayrılma oranlarını ve eğitme maliyetlerini azaltacağını iddia eden model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talep modeli
B
Devir maliyet modeli
C
Hızlandıran modelleri
D
Süper çarpan modeli
E
Eksik bilgilenme modeli
Soru 15

Yatırımların faiz oranına duyarlılığı arttıkça ve çoğaltan büyüdükçe IS eğrisinin konumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sola kayar
B
Sağa kayar
C
Değişmez
D
Yatıklaşır
E
Dikleşir
Soru 16

İş arayan bir kişinin optimal iş arama süresi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A
Ücret teklif eğrisi ile rezervasyon eğrisinin kesiştiği noktadaki hafta sayısına
B
Ücret teklif eğrisinin eğimine
C
Rezervasyon ücret eğrisinde en yüksek ücrete karşılık gelen hafta sayısına
D
Rezervasyon ücret eğrisinin eğimine
E
Ücret teklif eğrisinde en düşük ücrete karşılık gelen hafta sayısına
Soru 17

Makro iktisadi değişkenlerden konjonktürle zıt yönde hareket eden aşağıdakilerden hangidir?

A
Para arzı
B
Enflasyon
C
Hisse senedi fiyatları
D
Tüketim
E
işsizlik
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin Keynesci konumunda geçerlidir?

A
Sadece para politikası geçerlidir.
B
Para nötrdür.
C
Genişletici para ve maliye politikası gelir düzeyini arttırır.
D
Tam dışlama etkisi vardır.
E
Genişletici para ve maliye politikası fiyat düzeyini arttırır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir konjonktür hareketinde meydana gelen olaylardan biri değildir?

A
Dip
B
Sınır
C
Daralma
D
Genişleme
E
Zirve
Soru 20

Rezervasyon ücreti aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A
iş arayan kişinin talep ettiği ücret düzeyine
B
iş aramanın toplumsal maliyetine
C
iş aramanın fırsat maliyetine
D
iş aramanın toplam maliyetine
E
iş arayan kişiye önerilen en düşük ücret düzeyine
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...