Makro İktisat 2017-2018 Vize Sınavı

Makro İktisat 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Reel değişkenlerin para arzından bağımsız olarak belirlenmesine ne ad verilir?

A
ikame etkisi
B
Reel para etkisi
C
Say yasası
D
Paranın dolaşım hızı
E
Klasik dikotomi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi klasik düşünceyi savunan iktisatçılardan biri değildir?

A
Adam Smith
B
David Ricardo
C
John Stuart Mili
D
John M. Keynes
E
Arthur Cecil Pigou
Soru 3

Ekonomik dalgalanmaların nedeni olarak piyasa başarısızlıklarını gösteren, asimetrik bilgi, fiyat ve ücret yapışkanlıkları gibi nedenlerle piyasaların temizlenmediğini ileri süren iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monetarist
B
Yeni Keynesyen
C
Keynesyen
D
Yeni Klasik
E
Klasik
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen düşünceye karşı Monetaristler tarafından başlatılan karşı atağın savunucularından biri değildir?

A
Joseph Stiglitz
B
Thomas Sargent
C
Neil Wallace
D
Robert Lucas
E
Robert Barro
Soru 5

Bir ekonomide sermaye stoğunun azaldığı durum için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Toplam talep eğrisi sola kayar.
B
Toplam arz eğrisi sola kayar.
C
Toplam talep eğrisi sağa kayar.
D
Toplam arz eğrisi sağa kayar.
E
Denge noktasında değişiklik olmaz.
Soru 6

Toplam harcamalarla toplam gelirin ex-ante eşitliğini ifade eden denge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tahvil piyasasında denge
B
Emek piyasasında denge
C
Hisse-senedi piyasasında denge
D
Mal piyasasında denge
E
Varlık piyasasında denge
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi büyümenin zaman içinde artmasına yol açan faktörlerden biridir?

A
Fiyatlar genel düzeyinin artması
B
Nominal faiz oranlarının artması
C
Üretim faktörlerinin verimliliğinin artması
D
Döviz kurlarının düşmesi
E
Üretim faktörlerinin etkinliğinin azalması
Soru 8

Büyük Buhranı 1929-1933 döneminde ABD’de uygulanan daraltıcı para politikası ve banka iflaslarını önleyemeyen para politikası ile açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
John M. Keynes
B
Milton Friedman
C
Robert Lucas
D
Peter Temin
E
Charles Kindleberger
Soru 9

Klasik modelde ekonominin daima tam istihdama yönelmesini açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klasik Faiz Teorisi
B
Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasası
C
Miktar Teorisi
D
Emek Piyasası
E
Say Yasası
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi para politikası yoluyla ulaşılmaya çalışılan nihai hedefler arasında yer almaz?

A
Fiyat istikrarı
B
Teknolojik gelişme
C
Ekonomik büyüme
D
Düşük işsizlik oranı
E
Faiz oranlarında istikrarın sağlanması
Soru 11

Zamanlararası optimizasyon modeli aşağıdaki iktisatçılardan hangisi tarafından geliştirilmiştir?

A
M. Friedman
B
J. M. Keynes
C
J. Duesenberry
D
I. Fisher
E
R. Brumberg
Soru 12

Makroekonomi alanındaki ilk eser aşağıdaki iktisatçılardan hangisine aittir?

A
Alfred Marshall
B
Robert Barro
C
David Hume
D
David Ricardo
E
Gregory Mankiw
Soru 13

Net yatırım düzeyinin çıktıda beklenen değişmeye bağlı olduğunu ileri süren model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hızlandıran modeli
B
Neo-klasik model
C
Net yatırım modeli
D
Uyumcu beklentiler modeli
E
Tobin q modeli
Soru 14

Yaşam boyu gelir hipotezi, bireylerin ________ tüketimlerinin, yaşamları boyunca elde etmeyi umdukları toplam ________ ile servetlerine bağlı olduğunu ifade eder.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırası ile doğru olarak tamamlar?

A
cari dönem - gelirleri
B
geçmiş dönem - beklenen gelirleri
C
gelecekteki - gelirleri
D
cari dönem - beklenen gelirleri
E
gelecekteki - beklenen gelirleri
Soru 15

Yalnızca devletin para olduğunu belirttiği bir ibareye dayanan kâğıt paralara ne ad verilir?

A
Fiat para
B
Mal para
C
Dual para
D
Dolaylı para
E
Reeskont para
Soru 16

Paranın aşağıdaki işlevlerinden hangisi ihtiyaçların karşılıklı uyuşması zorunluluğunu ortadan kaldırmakta ve ekonomik etkinliği arttırmaktadır?

A
Değer muhafaza aracı olması
B
Değer standardı olması
C
Gelecekteki ödemelerde standart oluşturması
D
Hesap birimi olması
E
Mübadele (değişim) aracı olması
Soru 17

Cari piyasa koşullarında kredi talebinin kredi arzını aşması olarak ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kredi hızlandırması
B
Ters seçim
C
Kredi tayınlaması
D
Ahlaki tehlike
E
Kredi fazlası
Soru 18

Portföy tercihleri teorisini para talebine uygulayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Friedman
B
J. M. Keynes
C
A. C. Pigou
D
R. Lucas
E
I. Fisher
Soru 19

Bir merkez bankası emisyon hacmi ve zorunlu rezerv oranını belirleyerek aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile para arzı üzerinde etkili olur?

A
Atıl rezerv oranı
B
Para talebi
C
Nakit tercihi oranı
D
Zorunlu rezerv oranı
E
Parasal taban
Soru 20

Farksızlık eğrilerinin eğimi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A
Marjinal tüketim eğilimi
B
Ortalama tüketim eğilimi
C
Marjinal ikame oranı
D
Marjinal fayda oranı
E
Fayda düzeyi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...