Makro İktisat 2018-2019 Final Sınavı

Makro İktisat 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Makro iktisatta piyasaların temizlenmesi varsayımı ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A
Talebin sürekli fazla olduğu
B
Eksik istihdamın sürekli olduğu
C
Piyasaların sürekli dengede olduğu
D
Arzın sürekli fazla olduğu
E
Fiyat yapışkanlığının sürekli olduğu
Soru 2

Ticari bankalar dışındaki firmaların ve hanehalklarının ellerinde tuttukları madeni ve kağıt paralara ne ad verilir?

A
Dolaşımdaki para
B
Bozuk para
C
M1
D
Toplam likidite
E
Emisyon
Soru 3

Neoklasik Model'de firmanın sermaye talep eğrisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Firmanın ortalama ürün eğrisi
B
Sermayenin marjinal verimliliği eğrisi
C
Sermaye maliyeti eğrisi
D
Firmanın marjinal ürün eğrisi
E
Firmanın kâr eğrisi
Soru 4

Klasik teoride paranın reel ekonomik değişkenler üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmaması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Gresham Kanunu
B
Değişim denklemi
C
Ricardo özdeşliği
D
Say Kanunu
E
Paranın nötr olması
Soru 5

Ekonomide mal ve faktör piyasalarının şartlarını birlikte yansıtan eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplam talep eğrisi
B
IS eğrisi
C
LM eğrisi
D
Toplam arz eğrisi
E
BP eğrisi
Soru 6

Mal piyasasının dengede olduğu gelir ve faiz oranı bileşimlerinin geometrik yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
IS eğrisi
B
LM eğrisi
C
Lorenz eğrisi
D
Lerner eğrisi
E
Marshall eğrisi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep ( AD ) eğrisinin yatıklaşmasına neden olur?

A
IS eğrisinin dikleşmesi
B
Para talebinin gelir esnekliğinin azalması
C
LM eğrisinin yatıklaşması
D
Çoğaltan değerinin küçülmesi
E
Para talebinin faize duyarlığının azalması
Soru 8

I. Fiyatlar genel düzeyindeki artış
II. Para arzındaki artış
III. Para talebindeki artış
Yukarıdakilerden hangileri LM eğrisinin sağa doğru kaymasına neden olan faktörler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9

Klasik toplam arz eğrisinin geçerliliği durumunda, toplam talep artışının ekonomi üzerinde yaratacağı etki aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretim düzeyi değişmeden fiyatlar düşer.
B
Üretim düzeyi artar, fiyatlar değişmez.
C
Üretim düzeyi de fiyatlar da artar.
D
Üretim düzeyi değişmeden fiyatlar artar.
E
Üretim düzeyi azalır, fiyatlar değişmez.
Soru 10

I. Senyoraj oranı sabittir.
II. Vergi gelirleri sabittir.
III. Ülkenin faiz oranı, dış dünyadaki faiz oranına eşittir.
Mundell-Fleming Modeli'ne göre, sermaye hareketliliğinin tam olması halinde yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11

BP eğrisinin sağında kalan bir bölgede ödemeler dengesinin durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
BP=0 olduğu için ödemeler dengesi söz konusudur.
B
BP<0 olduğu için ödemeler dengesi açığı söz konusudur.
C
BP>0 olduğu için ödemeler dengesi açığı söz konusudur.
D
BP<0 olduğu için ödemeler dengesi fazlası söz konusudur.
E
BP>0 olduğu için ödemeler dengesi fazlası söz konusudur.
Soru 12

Bir ülkenin ihraç mallarına olan talebin düşmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A
IS eğrisi sola kayacağından AD eğrisi de sola kayar.
B
IS eğrisi sağa kayacağından AD eğrisi de sağa kayar.
C
IS eğrisi sağa kayacağından AD eğrisi sola kayar.
D
IS eğrisi sola kayacağında AD eğrisi sağa kayar.
E
LM eğrisi sola kayacağından AD eğrisi sağa kayar.
Soru 13

Keynesci teoriye göre para, ekonomik faaliyetlerin yönünü ve seviyesini aşağıdakilerden hangisi aracılığı ile etkilemektedir?

A
Harcama çoğaltanı
B
Ücretler
C
Fiyatlar
D
istihdam hacmi
E
Faiz oranları
Soru 14

Aşağıdaki finansal değişkenlerden hangisi konjonktürle uyumludur ve ekonomi durgunluğa girmeden önce genellikle düşme eğiliminde olduğu için öncü değişken olma niteliği taşır?

A
Arbitraj oranı
B
Reel faiz oranı
C
Enflasyon
D
Hisse senedi fiyatları
E
Döviz kuru
Soru 15

Tamamen öngörülen enflasyonda fiyatları değiştirmenin maliyetine ne ad verilir?

A
Anlaşmazlık maliyeti
B
Olivera-Tanzi maliyeti
C
Menü maliyeti
D
Ayakkabı eskitme maliyeti
E
Ponzi maliyeti
Soru 16

Başlangıç değeri 100 olan TÜFE değeri bir sonraki dönem 120 olarak gerçekleşmiş ise bu döneme ilişkin fiyat artış oranı yüzde kaçtır?

A
2
B
14
C
18
D
20
E
23
Soru 17

Maliyet itişli enflasyonun ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Senyoraj oranının düşüklüğü
B
Arbitraj oranının fazlalığı
C
Arz şokları
D
Talep şokları
E
Bütçe fazlalığı
Soru 18

Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve yaygın biçimde kullanılan konjonktür tanımına göre konjonktürün tanımı yapılırken aşağıdaki iktisadi büyüklüklerden hangisinde meydana gelen dalgalanmalara bakılması gerekir?

A
Yalnız istihdam hacmine ilişkin göstergelere
B
Yalnız periyodik dalgalanan göstergelere
C
Yalnız finansal ekonomiye ilişkin maliyetlere
D
Yalnız reel ekonomiye ilişkin faaliyetlere
E
Toplam iktisadi faaliyetlere
Soru 19

İktisadi durgunluk, reel gayrisafi yurtiçi hasılanın birbirini izleyen en az kaç çeyreklik dönemde azalması ile ortaya çıkar?

A
2
B
3
C
4
D
5
E
6
Soru 20

İşsizlik ile enflasyon oranları arasındaki ters yönlü ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taylor eğrisi
B
Phillips eğrisi
C
Friedman eğrisi
D
Olivera-Tanzi eğrisi
E
Laffer eğrisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...