Mali Analiz 2015-2016 Final Sınavı

Mali Analiz 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

işletmenin belli bir dönemde sağladığı dönen varlıklar 20.396.540 TL, kısa vadeli yabancı kaynaklar 18.933.831 TL ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ise 19.798 TL' dir.
Bu bilgilere göre işletmenin net çalışma (işletme) sermayesi kaç TL'dir?

A
1.315.750
B
1.442.911
C
1.462.709
D
1.482.507
E
1.580.000
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi brüt satış kârının azalmasına neden olur?

A
Satış hacmindeki artış
B
Birim maliyetlerdeki artış
C
Satış fiyatındaki artış
D
Satışların maliyetindeki azalış
E
Satış gelirlerindeki artış
Soru 3


Yukarıdaki verilere göre "B" ticaret işletmesinin cari oranı kaçtır?

A
0.61
B
0,77
C
1,31
D
1,61
E
1,77
Soru 4

Net çalışma sermayesinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmektedir?

A
Günlük faaliyetlerin yürütülmesinin sağlanması
B
Vadesi gelen tahvilli borçların ödenmesi
C
Satıcılara olan borçların ödenmesi
D
Uzun vadeli borçların ödenmesi
E
Bankalara olan kredi borcunun ödenmesi
Soru 5

İşletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünün belirlenmesinde stokların paraya çevrilmeme riskini ortadan kaldırmak için kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit oranı
B
Stokların net çalışma sermayesine oranı
C
Stokların çalışma sermayesine oranı
D
Cari oran
E
Likidite (asit-test) oranı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sermaye yapısını ifade etmektedir?

A
Kısavadeli yabancı kaynaklar ve özkaynakların toplamı
B
Ortakların işletmeye aktardığı borçlar
C
işletmeler tarafından kullanılan uzun vadeli fonların karması
D
Özkaynakların toplamı
E
Toplam varlıklar ile toplam borçlar arasındaki fark
Soru 7

Cari oranın 2,75; asit-test oranının da 2,50 olarak hesaplanması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Net çalışma sermayesinin yüksek oranda stoklara bağlandığını gösterir.
B
işletmede net çalışma sermayesi noksanı vardır.
C
Dönen varlıkların devir hızı yüksektir.
D
işletme, kısa vadeli borçlarını ödemede stoklarına bağımlı değildir.
E
işletme, uzun vadeli borçlarını rahatlıkla ödeyebilir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nakit oranını ifade etmektedir?

A
Hazır Değerler + Menkul kıymetler / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
B
Hazır Değerler + Menkul kıymetler / Duran Varlıklar
C
Hazır Değerler + Menkul kıymetler / Dönen Varlıklar
D
Hazır Değerler + Menkul kıymetler / Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
E
Hazır Değerler / Dönen Varlıklar
Soru 9

İşletmenin her 1 liralık kısa vadeli borcuna karşılık kaç liralık dönen varlığa sahip olduğunu aşağıdaki oranlardan hangisi gösterir?

A
Stok devir hızı
B
Likidite oranları
C
Cari oran
D
işletme sermayesi devir hızı
E
Alacak devir hızı
Soru 10

İşletmenin özkaynak kârlılığı bir önceki döneme göre değişmemiş ancak net kâr marjı ve varlıklarının devir hızı düşmüştür. Bu iki olumsuz gelişmeye rağmen, özkaynak kârlılığının değismemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Varlıkların faaliyet kârlılığındaki artış
B
Finansman giderlerindeki azalış
C
Brüt kâr marjındaki azalış
D
Satış giderlerindeki azalış
E
Finansal kaldıraçtaki artış
Soru 11


Bir işletmenin brüt satış kârı veya zararı büyüklüğüne ait bazı bilgiler yukarıdaki gibidir:
Bu bilgilere göre işletmenin brüt satış kârı veya zararının yıllar itibariyle değişiminin mutlak farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
8.000.000
B
3.160.000
C
-3.150.000
D
-8.000.000
E
Hesaplanmaz.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi brüt satış kârından karşılanmaz?

A
Genel yönetim giderleri
B
Pazarlama ve reklam giderleri
C
Faaliyet giderleri
D
Satışların maliyeti
E
Araştırma geliştirme giderleri
Soru 13

İşletmenin bilançosundaki toplam varlık değerinden tüm borçlar (yükümlülükler) düşüldüğünde aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A
Yerine koyma değeri
B
işletmenin defter değeri
C
Net pazar değeri
D
Net bugünkü değeri
E
indirgenmiş nakit akım değeri
Soru 14

Aşağıdaki oranlardan hangisi uzun vadeli borç ödeme gücünün gelir tablosu yaklaşımı ile analizinde kullanılmaktadır?

A
Toplam borçlar/Toplam varlıklar
B
Maddi duran varlıkların özkaynaklara oranı
C
Borcun net maddi değerlere oranı
D
Toplam borçlar/Toplam özkaynaklar
E
Faiz giderlerini karşılama oranı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi brüt satış kâr marjının kullanım alanlarından biri değildir?

A
Muhasebe sistemlerinin doğruluğunun değerlendirilmesi
B
Stok seviyelerinin belirlenmesi
C
Bütçe hazırlama
D
Nakit seviyelerinin öngörüsü
E
Maliyet kontrolü
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi firmanın stratejik analizinde ve değer tespitinde kullanılacak temel faktörler arasında yer almaz?

A
Departmanlar arasındaki amaçlar
B
Faaliyet kâr marjı
C
Sabit yatırım gereksinimi
D
Nakit vergi oranı
E
Satış büyüme oranı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin optimal sermaye yapısının bozulmasına neden olan faktörlerden biridir?

A
Borçlanma maliyeti
B
Teknolojik gelişmelerdeki artış
C
Firmanın likiditesi
D
Bankalarla ilişkiler
E
Kontrol
Soru 18

Dönen varlıkların uzun vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklarla finanse edilen kısmı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Brüt çalışma (işletme) sermayesini
B
Duran varlıkları
C
Atıl sermayeyi
D
Net çalışma (işletme) sermayesini
E
Özsermayesini
Soru 19

Satışların maliyetinin dikey yüzdesi %68,37 ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Bu oran oldukça yüksek olmasına rağmen işletmenin satış iade ve ıskontoları nedeniyle pek kayıp vermediğini göstermektedir.
B
Bu oran oldukça yüksek olmasına rağmen satışlardan sağlanan net hasılatı yok edecek düzeyde değildir.
C
Dönemin tüm faaliyet sonuçları olarak dönem kârının net satışlar karşısındaki payı %31,63’dır.
D
Her 100 TL' lik satışın 68,37 TL' si işletmede kâr olarak kalmıştır.
E
Bu oran oldukça yüksek olmasına rağmen brüt satışlar, net satışlara çok yakındır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi firmaların daha az kurumlar vergisi ödemek için başvurabileceği borç dışı vergi kalkanları arasında yer almaz?

A
Faiz
B
Yatırım kredileri
C
Amortisman
D
Emeklilik fonları
E
Yatırım indirimleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x