Mali Analiz 2017-2018 Final Sınavı

Mali Analiz 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İşletmenin varlıklarının verimliliğinin ölçülmesinde kullanılan ve bu oranın yüksek olması durumunda, işletmenin varlıklarının tam kapasite ile verimli bir şekilde kullanıldığını gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aktif devir hızı
B
Stok devir hızı
C
Dönen varlıkların devir hızı
D
Özkaynak devir hızı
E
Maddi duran varlık devir hızı
Soru 2

Bir işletmenin birbirini izleyen dönemlere ait ve aynı süreyi kapsayan bilanço ve gelir tablosunun kendi aralarında zaman içerisinde karşılaştırılmasını mümkün kılan ve bunun sonucunda mali durum ve faaliyet sonuçlarındaki değişmeleri ve bu değişmelerin neden ve sonuçlarını ortaya çıkaran analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oran analizi
B
Dikey analiz
C
Trend analizi
D
Karşılaştırmalı tablolar analizi
E
Teknik analiz
Soru 3

Tahmin edilen serbest net akımların bugünkü değeri ve firma artık değerinin bugünkü değerinin toplanması ile aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A
Firmanın toplam değeri
B
Akımların bugunkü değeri
C
Firmanın özkaynak değeri
D
Firmanın artık değeri
E
indirgenmiş nakit akımları değeri
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi özkaynak kârlılığını etkileyen unsurlardan biri değildir?

A
Faiz gideri
B
Borç oranı
C
Varlıkların faaliyet kârlılığı
D
Özkaynak çarpanı
E
Kâr payı dağıtım oranı
Soru 5

İşletmenin belirli bir dönemdeki faaliyet sonucunu yani dönem net kârını ya da zararını belirli bir düzen içinde gösteren finansal tabloya ne ad verilir?

A
Öz kaynak değişim tablosu
B
Bilanço
C
Gelir tablosu
D
Nakit akış tablosu
E
Fon akım tablosu
Soru 6

Ödeme gücünün belirlenmesinde stokların paraya çevrilmeme riskini ortadan kaldıran oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Borçları karşılama oranı
B
Net kâr marjı oranı
C
Brüt kâr marjı oranı
D
Likidite oranı
E
Stok devir hızı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi brüt satış kârından karşılanmaz?

A
Araştırma geliştirme giderleri
B
Satışların maliyeti
C
Genel yönetim giderleri
D
Faaliyet giderleri
E
Pazarlama ve reklam giderleri
Soru 8

Faiz ve vergiden önceki kârının gelecek yıl %10 artmasını bekleyen bir işletme, hisse başına düşen kârın ise %25 artmasını öngörmektedir.
Tahminlerin gerçekleşmesi durumunda işletmenin finansal kaldıraç derecesi ne olacaktır?

A
0,1
B
0,4
C
1,5
D
2
E
2,5
Soru 9

Dikey analiz tekniğine göre hazırlanmış bilançodaki yüzdeler aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A
Kalemlerin net satışlar karşısındaki payını
B
Kalemlerin dönem başına göre gösterdiği değişimi
C
Kalemlerin dönem başına göre gösterdiği değişimin nedenlerini
D
Kalemlerin grup veya genel toplam içindeki payını
E
Kalemlerin diğer işletmelerin durumuna göre nispi payını
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin optimal sermaye yapısının bozulmasına neden olan faktörlerden biridir?

A
Bankalarla ilişkiler
B
Firmanın likiditesi
C
Borçlanma maliyeti
D
Teknolojik gelişmelerdeki artış
E
Borçlanma eksikliği
Soru 11

Aktif ve pasif kalemlerin muhasebede kullanılan hesap çizelgesine karşılıklı olarak yazılarak düzenlendiği bilanço türüne ne ad verilir?

A
Ayrıntılı bilanço
B
Rapor tipi bilanço
C
Hesap tipi bilanço
D
Özet bilanço
E
Finansal durum tablosu
Soru 12

A işletmesine ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönen varlıklar :65.000 TL
Duran varlıklar: : 90.000 TL
Kısa vadeli yabancı kaynaklar : 35.000 TL
Uzun vadeli yabancı kaynaklar: : 50.000 TL
Bu bilgilere göre işletmenin net çalışma sermayesi kaç TL'dir?

A
25.000
B
30.000
C
50.000
D
100.000
E
120.000
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi cari oranın yeterliliği konusunda karar verilirken dikkate alınması gereken faktörlerden biri değildir?

A
işletmenin personel sayısı
B
Dönen varlıkların yapısı ve dağılımı
C
işletmenin tedarik ve satış şartları
D
Dönen varlıklarda olası değer kayıpları
E
Mevsimlik hareketlerin etkisi
Soru 14

Bir işletmedeki brüt satış kârındaki değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Sermayedeki artış
B
Faaliyet giderlerindeki azalış
C
Birim başına maliyetteki artış
D
Alacaklardaki azalış
E
Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artış
Soru 15

A işletmesine ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönen varlıklar : 60.000 TL
Stoklar : 10.000 TL
Uzun vadeli yabancı kaynaklar : 20.000 TL
İşletmenin asit-test oranı 1 ise cari oranı kaçtır?

A
1,20
B
1,50
C
1,75
D
2,00
E
2,50
Soru 16

Firmanın tüm menkul kıymetlerini içeren portföyden beklenen ortalama getiri oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yabancı kaynak maliyeti
B
Özkaynak maliyeti
C
Adi hisse senedi maliyeti
D
Sermaye maliyeti
E
Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
Soru 17

İşletmenin faaliyetlerden sağladığı nakit akışının durması, diğer bir ifadeyle alacaklarını tahsil edememesi, satışların durması durumunda işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünün nasıl olduğunu yansıtmakta olan oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özkaynak devir hızı
B
Nakit oran
C
Borç servis oranı
D
Asit-test oranı
E
Cari oran
Soru 18

Finansal yapının, tam etkin piyasa ve vergilerin olmadığı varsayımıyla, sermaye maliyetini ve işletme değerini etkilemeyeceğini öne süren araştırmacılar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tobin
B
Sharpe
C
Modigliani - Miller
D
Jensen - Meckin
E
Myers
Soru 19

(Brüt satış kârı/Net satışlar) X 100 = formülü ile elde edilen oran aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticari alacakların devir hızı
B
Net kâr marjı
C
Stokların devir hızı
D
Brüt satış kâr marjı
E
Aktif devir hızı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi firmanın stratejik analizinde ve değer tespitinde kullanılacak temel faktörler arasında yer almaz?

A
Sabit yatırım gereksinimi
B
Departmanlar arasındaki amaçlar
C
Nakit vergi oranı
D
Faaliyet kâr marjı
E
Satış büyüme oranı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x