Mali Analiz 2018-2019 Final Deneme Sınavı

Mali Analiz 2018-2019 Final Deneme Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bilançonun yüzde yöntemi ile analizinde ikinci sütunda aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

A
İlgili döneme ilişkin bilanço verilerinin tutarları
B
İlgili döneme ilişkin net satışlar
C
Bilanço kalemlerinin indirimleri
D
Her kalemin bilanço toplamına olan oranı
E
Her kalemin kendi grup toplamı içindeki oranı
Soru 2

Dikey analiz tekniğinde kalemlerin grup veya genel toplam içindeki payını aşağıdakilerden hangisi gösterir?

A
Bilançodaki yüzdeler
B
Gelir tablosundaki yüzdeler
C
Bilançoda grup toplamları
D
Bilançoda genel toplamlar
E
Genel dikey yüzdesi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinin amacı, her bir kalemin ait olduğu grup toplamı ve aktif ve pasif toplamı içerisindeki payının, kalemin özelliği de dikkate alınarak, yeterli büyüklükte olup olmadığını incelemektir?

A
Yüzde yöntemi ile analiz
B
Varlık-kaynak ilişkisinin incelenmesi
C
Kalem İncelemesi
D
Kaynak dağılımının incelenmesi
E
Varlık Dağılımının İncelenmesi
Soru 4

Trend analizinde analize tabi tutulan yıllardan hangisi baz yıl alınır?

A
1 yıl
B
2 yıl
C
3 yıl
D
Son yıl
E
5 yıl
Soru 5

Net çalışma (işletme) sermayesinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Net çalışma (işletme) sermayesi = Dönen Varlıklar – Kısa vadeli yabancı kaynaklar
B
Net çalışma (işletme) sermayesi = Dönen Varlıklar – Uzun vadeli yabancı kaynaklar
C
Net çalışma (işletme) sermayesi = Duran Varlıklar – Uzun vadeli yabancı kaynaklar
D
Net çalışma (işletme) sermayesi = Duran Varlıklar – Dönen Varlıklar
E
Net çalışma (işletme) sermayesi = Dönen Varlıklar – Duran Varlıklar
Soru 6

Dikey yüzdeler analiz tekniğinde, aşağıda verilenlerden hangisi ile bir gelir tablosu kalemi olan satışların maliyeti kaleminin dikey yüzdesi hesaplanır?

A
(Net satışlar x 100) / Satışların maliyeti
B
(Satışların maliyeti x 100) / Dönen varlıklar
C
(Satışların maliyeti x 100) / Pasif toplamı
D
(Satışların maliyeti x 100) / Faaliyet karı
E
(Satışların maliyeti x 100) / Net satışlar
Soru 7

Devir hızı oranları hesaplanırken, ölçülen varlığın ortalama tutarı hesaplanır. Bunun sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşletmenin çeşitli varlıklara sahip olması.
B
Gelir tablosunun belirli bir tarihteki faaliyet sonuçlarını yansıtması.
C
Bilançonun belirli bir dönemdeki mali durumu yansıtması.
D
Bilançoda yanlış hesaplama yapılmış olabileceği.
E
Bilançonun belirli bir tarihteki mali durumu yansıtması.
Soru 8

Geçen döneme göre alacak devir hızı artmış bir firma için aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A
Firmanın kredili satışları azalmıştır.
B
Firmanın kredili satışları artmıştır.
C
Firmanın ortalama ticari alacakları artarken, kredili satışları azalmıştır.
D
Firmanın ortalama ticari alacakları azalırken, kredili satışları artmıştır.
E
Firmanın ortalama ticari alacaklarına göre kredili satışları artmıştır.
Soru 9

I. Alacakların Ortalama Tahsil Süresi
II. Stok Ortalama Elde Tutma Süresi
III. Borçların
Ortalama Ödeme Veya Ertelenme Süresi Nakit dönüş süresi yukarıdakilerden hangisi veya hangilerine bağlıdır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Nakit dönüş süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dinamik bir ölçüm yöntemidir.
B
İşletme likiditesinin önemini gösterir.
C
Süre kısaldıkça işletmenin likidite durumu kötüleşir.
D
Süre kısaltılmak istenirse stokların dönüş süresi ile alacakların tahsil süresini azaltılmalıdır.
E
Sürenin artması işletmenin daha fazla finansmana ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.
Soru 11

Firma değerlemesi için kullanılan tahmin süresinin ilerisindeki değere ne ad verilir?

A
Firmanın Özkaynak Değeri
B
Firma Artık Değerinin Bugünkü Değeri
C
Firmanın Toplam Borçlarının Pazar Değeri
D
Artık Değer
E
Firma değeri
Soru 12

I. Satılan Mamul Maliyeti
II. Satılan Ticari Mallar Maliyeti
III.Satılan Hizmet Maliyeti
IV. Diğer Satışların Maliyeti
Yukarıdakilerden hangileri Gelir tablosunda Satışların Maliyeti altında hesaplardan aktarılan maliyet kalemleridir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
Soru 13

Aşağıda verilenlerden hangisi karşılaştırmalı tablolar analiz tekniğinin esaslarından biri değildir?

A
Değişimin belirlenmesi
B
Değişimin nedenlerin belirlenmesi
C
Trend analizinin yapılması
D
Neden sonuç ilişkisinin kurulması
E
Neden–sonuç ilişkisine bağlı olarak gelecekteki beklentinin belirlenmesi
Soru 14

Du Pont varlıkların kârlılığının hesaplanması için aşağıda verilen formüllerden hangisi doğrudur?

A
(Dönem net kârı) / (Ortalama toplam varlıklar)
B
(Net satışlar) / (Ortalama net çalışma sermayesi)
C
(Ortalama ticari borçlar) x (Ticari borçlar devir hızı)
D
(Faaliyet kârı) x ( Net satışlar)
E
(Net kâr marjı) x (Varlık devir hızı)
Soru 15

İşletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösterenbir tablo aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Bilanço
B
Gelir Tablosu
C
Satışların Maliyeti Tablosu
D
Fon Akış Tablosu
E
Öz Kaynak Değişim Tablosu
Soru 16

Dikey analiz yapılırken; stoklar kalemi 30.000 TL alacaklar kalemi 20.000 TL ve pasif toplamı 150.000 TL ise analizde genel toplama göre stoklar kalemi yüzde kaç olarak gösterilecektir ?

A
1
B
5
C
10
D
20
E
30
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x