Mali Analiz 2018-2019 Vize Sınavı

Mali Analiz 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi varlık dağılımının incelenmesine girer?

A
Net çalışma sermayesinin önceki yıla göre gösterdiği değişimin incelenmesi
B
Dönem net kârının önceki yıla göre gösterdiği değişimin incelenmesi
C
Aktif kalemlerin dikey yüzdelerinin ve kendi içerisindeki dağılımlarının belirlenmesi
D
Borçların vade yapısının incelenmesi
E
Otofinansman kalemlerinin pasif içindeki payının incelenmesi
Soru 2

Aşağıdaki kalemlerden hangisi gelir tablosunda yer almaz?

A
Mali borçlar
B
Brüt satışlar
C
Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar
D
Olağandışı gelir ve kârlar
E
Net satışlar
Soru 3

Dikey yüzdelere göre hazırlanmış bilançonun yorumlanmasındaki ilk asama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaynak dağılımının incelemesi
B
Varlık kaynak dağılımının incelemesi
C
Gelirlerin incelenmesi
D
Varlık dağılımının incelemesi
E
Kalem incelemesi
Soru 4

Aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisinde bilanço kalemlerinin değeri grup toplamına göre oranlanarak değerlendirilir?

A
Trend analizi
B
Oran analizi
C
Teknik analiz
D
Dikey analiz
E
Karşılaştırmalı tablolar analizi
Soru 5


Şekildeki gelir tablosundan elde edilmiş olan Faaliyet Kârı veya Zararı kalemine ilişkin değişimin mutlak farkı ne kadardır?

A
-8.000.000
B
-3.160.000
C
+3.160.000
D
+8.000.000
E
Hesaplanamaz.
Soru 6

Bilanço türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kapsamına göre bilanço türü, özet bilançodur.
B
Biçimlerine göre bilanço türü, rapor tipi bilançodur.
C
Şekillerine göre bilanço türü, düz bilançodur.
D
Biçimlerine göre bilanço türü, hesap tipi bilançodur.
E
Kapsamına göre bilanço türü, ayrıntılı bilançodur.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kâr ile sermaye arasındaki ilişkileri gösteren oranlardan biridir?

A
Toplam varlıkların kârlılığı oranı
B
Brüt kâr marjı oranı
C
Net kâr marjı oranı
D
öz kaynakların kârlılığı oranı
E
Faaliyet kârı marjı oranı
Soru 8

Bir işletmenin mali durumundaki değişmeler ve buna bağlı olarak gelişmeleri hakkında tahminde bulunmaya olanak veren analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit akış analizi
B
Karşılaştırmalı tablolar analizi
C
Dikey analiz
D
Oran analizi
E
Değişim analizi
Soru 9

Ticari alacaklar devir hızı oranının sonucu nasıl yorumlanmalıdır?

A
Bir yıl içinde ortalama olarak kaç kez tahsilat yapıldığı
B
Satış büyüklüğünün aktifin yüzde kaçı olduğu
C
Takip eden yıl kaç ayda bir tahsilat yapılacağı
D
Kaç günde bir tahsilat yapıldığı
E
Satışların maliyetinin net satışlar karşısındaki payının yüzde kaçı olduğu
Soru 10

Aşağıdaki oranlardan hangisinin sonucunun 1’den büyük olması durumunda net çalışma sermayesinin varlığından bahsedilebilir?

A
Stok devir hızı
B
Yabancı kaynakların aktif toplamına oranı
C
Cari oran
D
Alacak devir hızı
E
Nakit oranı
Soru 11

Bir ticaret işletmesinde, ticari malların hızlı bir artış göstermesi faaliyet sonuçları bakımından nasıl yorumlanır?

A
Ticari malın artması her zaman fiyat artışlarına karşı bir avantaj sağlar.
B
Stokların elde kalması, demode olma, bozulma vb. nedenlerle ana faaliyet kârını düşürür.
C
İşletmenin fonları üçüncü kişilere bağlanmış olur.
D
İşletmenin stoklara bağladığı fonlar kolaylıkla geri gelir.
E
İşletmenin satışlarını artırır.
Soru 12

işletmenin belirli bir dönemde fon kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit akış tablosu
B
Net çalışma sermayesi değişim tablosu
C
özkaynak değişim tablosu
D
Kâr dağıtım tablosu
E
Fon akış tablosu
Soru 13

Finansal kaldıracın %75 olarak hesaplanması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Aktifin %75’i yabancı kaynaklar tarafından finanse edilmiştir.
B
Aktifin %25’i yabancı kaynaklar tarafından finanse edilmiştir.
C
Aktifin %75'i devamlı sermaye tarafından finanse edilmiştir
D
Aktifin %75’i özkaynaklar tarafından finanse edilmiştir.
E
Aktifin %25’i kısa vadeli yabancı kaynaklar tarafından finanse edilmiştir.
Soru 14

Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar = ?
Yukarıda verilen formülün sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A
Özkaynak değişimi
B
Nakit girişleri
C
Net çalışma sermayesi
D
Brüt çalışma sermayesi
E
Nakit akışları
Soru 15


Şekildeki karşılaştırmalı finansal durum tablosunda (bilanço) 31.12.2018 aktif toplamı aşağıdakllerden hangisidir?

A
-1.100.000
B
-200.000
C
300.000
D
2.700.000
E
3.300.000
Soru 16


A işletmesinin varlık toplamı ve net satışlarına ilişkin trend yüzdeleri yıllar itibariyle yukarıda verilmiştir. Bu verilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Varlık toplamı ile net satışlar benzer şekilde artmıştır. Satışların daha fazla artması beklenirdi, işletmenin aleyhine yorumlanır.
B
Varlık toplamının dönen ve duran varlıklardan oluştuğu bu oluşumun net satışları artırdığı söylenebilir. İşletmenin lehine yorumlanır.
C
A işletmesinin net satışları hızlı bir şekilde artmıştır. Bu durum varlıkları aynı şekilde artırmamıştır. İşletmenin aleyhine yorumlanır.
D
Net satışların artış eğilimine karşılık aktif toplamının da artış eğilimine sahip olması amortisman giderlerini azaltacağından işletmenin lehine yorumlanır.
E
A işletmesinin varlıkları işletme faaliyetlerinde verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Varlıkların verimli kullanılması gelecekte işletmenin kârını artıracağından lehine yorumlanır.
Soru 17

Dikey yüzdelere göre düzenlenmiş bir bilançoda kalem incelemesinde bir varlık kaleminin analiz edilmesinde ele alınan kalemin payının yeterli, yetersiz ya da gereksiz olup olmadığı belirlenirken aşağıdakilerden hangisine bakılır?

A
Kendisinden sonra gelen giderleri karşılayacak büyüklükte olup olmadığına bakılır.
B
Dönem başındaki duruma göre yeterli büyüklükte olup olmadığına bakılır.
C
Ödenecek büyüklükte olup olmadığına bakılır.
D
Tek başına veya onu destekleyecek kalemlerle birlikte nerelerde kullanılacağına bakılır.
E
Ortakların varlıklar üzerindeki haklarına ağırlık verdirtecek büyüklükte olup olmadığına bakılır.
Soru 18

Rapor tipi bilançonun mali analiz amacıyla kullanılmaya daha uygun olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği kısa vadeli borçlarını ve uzun vadeli borçlarını i karşılaştırma olanağı vermesi
B
işletmenin birden fazla yılına ait rakamları yan yana yazarak karşılaştırma fırsatı vermesi
C
işletmenin özsermayesinin büyüklüğünü ayrıca görme olanağı vermesi
D
işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği varlıklarını ve kaynaklarını bir arada göstermesi
E
işletmenin yabancı kaynaklarının vadesi bir yıldan kısa olan kısmını Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar; vadesi bir yıldan uzun olan kısmını Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar olarak raporlama olanağı vermesi
Soru 19

Varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğini ortaya koyan oranlar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mali yapı
B
Verimlilik
C
Likidite
D
Faaliyet
E
Kârlılık
Soru 20

Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönen varlıklar :%40
Duran varlıklar :%60
Kısa vadeli yabancı kaynaklar :%85
Uzun vadeli yabancı kaynaklar : -
özkaynaklar :%15
Bu bilgilere göre duran varlıklar aşağıdakilerden hangisi ile finanse edilmiştir?

A
Kısa vadeli yabancı kaynaklarla
B
Özkaynaklarla
C
Duran varlıklarla
D
Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklarla
E
Kısa vadeli yabancı kaynaklar ve özkaynaklarla
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x