Maliye Politikası 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Maliye Politikası 1 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Gelir düzeyinde meydana gelen değişikliğin ithalat miktarında meydana getirdiği değişikliğe ne ad verilir?

A
Marjinal tasarruf oranı
B
Ortalama verim
C
Marjinal ithalat eğilimi
D
Ortalama ithalat eğilimi
E
Marjinal ikame oranı
Soru 2

Merkez Bankası’nın döviz piyasasına müdahale ederek yerli para arzının etkilenmesinin önü alınması için, topladığı parayı, bireylerin ellerindeki tahvilleri satın alarak tekrar piyasaya sürmesi ve para arzı üzerindeki etkiyi telafi etmesi uygulamasına ne ad verilir?

A
Dolarizasyon
B
Kapitalizasyon
C
Depresyon
D
Sterilizasyon
E
Resesyon
Soru 3

Vergilerin otomatik istikrar sağlayıcılığının daha belirgin hale geldiği vergi tarifesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tek oranlı
B
Azalan oranlı
C
Negatif oranlı
D
Artan oranlı
E
Sabit oranlı
Soru 4

Döviz kurunun sabit ve sermaye dolaşımının serbest olduğu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Maliye politikası etkindir.
B
Para politikası etkindir.
C
Para politikası nötrdür.
D
Maliye politikası nötrdür.
E
Maliye politikası etkin değildir.
Soru 5

“Her arz kendi talebini yaratır.” fikrini öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Say Yasası
B
Wagner Kanunu
C
Okun Yasası
D
Pareto Kanunu
E
Tiebout Hipotezi
Soru 6

Toplam arz eğrisinin eğiminin pozitif olduğu alan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatay eksen
B
Orta alan
C
Keynesyen alan
D
Klasik alan
E
Dikey eksen
Soru 7

Keynes'in 1936 tarihli ünlü eserinin adı nedir?

A
Kamunun Genel Teorisi
B
Para ve Yatırımın Genel Teorisi
C
istihdam, Para ve Faizin Genel Teorisi
D
Yatırım ve Tasarufların Genel Teorisi
E
Parasal Krizlerin Genel Teorisi
Soru 8

Maastricht Kritelerine göre, kamu açığının milli gelire oranı için öngörülen üst sınır yüzde kaçtır?

A
3
B
5
C
6,5
D
60
E
100
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biri değildir?

A
Para arzının artması
B
Tüketimin artması
C
Toplam arzın azalması
D
Enerji maliyetlerinin artması
E
Toplam talebin azalması
Soru 10

Enflasyonun “her zaman ve her yerde parasal bir olgu” olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısalcı
B
Monetarist
C
Post Keynesyen
D
Yeni Keynesyen
E
Keynesyen
Soru 11

Kamu borçlanmasının bütçeye olan maliyetini minimize etmek ve çeşitli makroekonomik hedefleri gerçekleştirmek amacıyla, kamu borçlarının miktar ve bileşimlerinin değiştirilmesine ne ad verilir?

A
Borç yönetimi
B
Likidite tuzağı
C
Mali kural
D
Mali sürüklenme
E
Denk bütçe çarpanı
Soru 12

Bir durgunluk durumunda genişletici bir maliye politikasının Merkez Bankasından borçlanarak finanse edilmesinin fiyatlar genel düzeyi üzerinde fazla bir etkisinin olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Para arzının artması
B
Beklentilerin olumlu olması
C
Otomatik stabilizatörlerin var olması
D
Atıl kapasitenin varlığı
E
Faiz oranının düşük olması
Soru 13

Faiz oranından bağımsız olarak kamu kesimi içinde yapılan yatırım harcamalarına ne ad verilir?

A
Tepkisel yatırım
B
Beşeri yatırım
C
Otonom yatırım
D
Uyarılmış yatırım
E
Otomatik yatırım
Soru 14

Kurumlar vergisinin, otomatik istikrar sağlayıcı olarak gelir vergisi kadar başarılı olmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kârları kapsaması
B
Azalan oranlı olması
C
Ücret gelirlerini kapsaması
D
Kurumlan hedef alması
E
Düz oranlı olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi stagflasyonla mücadele için önerilmiş yöntemlerden biridir?

A
Daraltıcı maliye politikası
B
Özelleştirme
C
Sıkı para politikası
D
Yüksek faiz politikası
E
Vergi temelli gelirler politikası
Soru 16

Vergi oranları ile vergi hasılatı arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?

A
Keynesyen arz eğrisi
B
Laffer eğrisi
C
Uzun dönem Phillips eğrisi
D
Pareto optimum eğrisi
E
Kısa dönem Phillips eğrisi
Soru 17

Stagflasyon kavramını ilk kez kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alban William Phillips
B
Sidney Weintraub
C
John Maynard Keynes
D
Paul Samuelson
E
lain Mecleod
Soru 18

Bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanının, yaşam boyu gelir hipotezi altında, tüketim üzerinde etkisinin olmaması görüşünü benimseyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monetarist
B
Ricardocu
C
Merkantilist
D
Keynesyen
E
Neo-klasik
Soru 19

Olağan bütçe harcamalarının olağan bütçe gelirlerini aşan miktarına ne ad verilir?

A
Faiz dışı açık
B
Reeskont oranı
C
Net balans
D
Bütçe açığı
E
Bütçe fazlası
Soru 20

Radikal görüşü savunanların bütçeye yüklediği işlevin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ekonomik kalkınmanın sağlanması gerekçesi ile bütçenin denk olması
B
Tam istihdamın sağlanması gerekçesiyle efektif talep oluşturması
C
Özel sermaye birikimi sağlaması gerekçesiyle üretim maliyetlerinin kamulaştırılması
D
Özel tasarrufların yükseltilebilmesi gerekçesiyle özel girdi maliyetlerin özelleştirilmesi
E
Toplam tasarrufların yükseltilmesi gerekçesiyle maliyetlerin özelleştirlmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...