Maliye Politikası 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Maliye Politikası 2 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ortalama vergi yükünün emek arzını yükseltmesine ne ad verilir?

A
Verginin gelir etkisi
B
Marjinal tasarruf oranı
C
Verginin ikame etkisi
D
Marjinal vergi oranı
E
Marjinal ikame oranı
Soru 2

Toplam kamu gelirleri ile yatırım dışındaki kamu giderleri arasındaki farka ne ad verilir?

A
Kamu harcaması
B
Kamu tasarrufu
C
Vergi gayreti
D
Tasarruf/gelir oranı
E
Vergi kapasitesi
Soru 3

Ödemeler dengesinde nereden sağlandığı veya nereye ödendiği bilinmeyen döviz gelirlerine ve giderlerine ne ad verilir?

A
Spekülatif yatırım
B
Advalorem gelir
C
Faiz dışı fazla
D
Net hata ve noksan
E
Cari açık
Soru 4

1927 yılında 15 yıllık süre için çıkarılan, ruhu ve uygulaması itibarıyla piyasa kurallarına dayalı ve liberal anlayışı yansıtan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kabotaj Kanunu
B
Teşvik-i Sanayi Kanunu
C
Tevhit-i Tedrisat Kanunu
D
Türk Medeni Kanunu
E
icra ve iflas Kanunu
Soru 5

Bir dönem içinde bireyin elde ettiği ekonomik değerlerin toplamına ne ad verilir?

A
Otomatik gelir
B
Reel gelir
C
Sürreel gelir
D
Nominal gelir
E
Akım gelir
Soru 6

Vergi yükümlülerinin, gelirlerini beyan ettiklerinde, gelirin belirli miktarın üzerinde olması durumunda artan oranlı yükümlülüğe tabi olduğu, belirli miktarın altında kalması durumunda ise mali destek aldığı vergi uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Objektif gelir vergisi
B
Sübjektif gelir vergisi
C
Negatif gelir vergisi
D
Nominal gelir vergisi
E
Pozitif gelir vergisi
Soru 7

Bir alandaki refah yükselişinin, diğer alandaki refah kaybı pahasına yapılmasına izin vermeyen ekonomi kuramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hicks-Kaldor Telâfi Kuralı
B
Pareto Kuralı
C
Peacock-Wisemann Sıçrama Tezi
D
Okun Kuralı
E
Wagner Kanunu
Soru 8

Kamu ve özel kesim tarafından talep edilerek istihdam edilerek üretime giren faktörlerin dönemsel akım olarak elde ettikleri faktör paylarının dağılımından oluşan gelir dağılımına ne ad verilir?

A
Reel gelir dağılımı
B
Nominal gelir dağılımı
C
ikincil gelir dağılımı
D
Birincil gelir dağılımı
E
Nihai gelir dağılımı
Soru 9

Bir ekonomik birimin faaliyetinin başka ekonomik birimleri, fiyat sistemi dışında olumsuz etkilemesine ne ad verilir?

A
Optimum alan
B
Mali sömürü
C
Negatif dışsallık
D
Telafi kuralı
E
Pareto optimum
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları ile mücadelede kamu sektörünce gerçekleştirilen düzenlemelerden biri değildir?

A
Vergileme
B
Sübvansiyon
C
Mülkiyet haklarının tesisi
D
Pazarlanabilir kirletme hakları
E
Sosyal kurumlar
Soru 11

Çeşitli faaliyetlere bağlı olarak oluşan katı, sıvı, gaz, ses, görüntü ile hava, su ve toprağın kirlenmesi ya da insanların yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmesine ne ad verilir?

A
Çevre kirliliği
B
Radyasyon
C
Korozyon
D
Erozyon
E
Depresyon
Soru 12

2004 yılı verilerine göre, Türkiye’deki ölümlerin yüzde kaçının çevre sorunlarına bağlı olarak gerçekleştiği ileri sürülmektedir?

A
11
B
15
C
21
D
25
E
31
Soru 13

Eğitim ve sağlık hizmetleri ile beşeri sermaye donanımını geliştirecek sektörlere yapılan harcamalara ne ad verilir?

A
Yatırım altyapı
B
Teknik altyapı
C
Kentsel altyapı
D
Sosyal altyapı
E
Otonom altyapı
Soru 14

İşletmelerin amortismana tabi mallara yapmış oldukları harcamaların, bu malların fiziksel ömürlerinden daha kısa sürede amorti edilerek işletme kârından düşülmesine ne ad verilir?

A
Devri amortisman
B
Kanunsuz amortisman
C
Normal amortisman
D
Hızlandırılmış amortisman
E
Bekleyen amortisman
Soru 15

İç pazarda daha yüksek maliyetle mal üretiminin terk edilerek, bunun yerine daha düşük maliyetle üretim yapan ülkelerden ithalat yapılması faaliyetine ne ad verilir?

A
Ticaret yaratılması
B
Ar-Ge yaratılması
C
Sektör yaratılması
D
inovasyon yaratılması
E
Kapasite yaratılması
Soru 16

Devletin vergi alacağından kısmen veya tamamen vazgeçerek özel kesim yatırımlarına destek verdiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hızlandırılmış amortisman
B
Vergi matrahı
C
Vergi tatili
D
Dışsal tasarruf
E
Yatırım indirimi
Soru 17

Belirli bir hizmet düzeyinde hizmetin asgari maliyetle arz edilebileceği nüfus sayısına ne ad verilir?

A
Optimum nüfus miktarı
B
Optimum hizmet alanı
C
Optimum üretim miktarı
D
Optimum asgari geçim
E
Optimum maliyet
Soru 18

Ortak tüketime konu olan, kimsenin tüketimden dışlanamadığı ve bir kişinin tüketiminin başkasının faydasını azaltmadığı mal ve hizmetlere ne ad verilir?

A
Yarı kamusal mal ve hizmetler
B
Tam kamusal mal ve hizmetler
C
Uluslararası mal ve hizmetler
D
Özel mal ve hizmetler
E
Ortak mal ve hizmetler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi federal sistemle yönetilen ülkelerden biridir?

A
ABD
B
İtalya
C
Fransa
D
Japonya
E
Türkiye
Soru 20

Yerel yönetim vergilerinin en tipik örneği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kurumlar vergisi
B
Motorlu taşıtlar vergisi
C
Katma değer vergisi
D
Emlak vergisi
E
Özel tüketim vergisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...