Maliye Politikası 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Maliye Politikası 2 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplam kamu gelirleri ile yatırım dışındaki kamu giderleri arasındaki farka ne ad verilir?

A
Kamu tasarrufu
B
Vergi harcaması
C
Yatırım indirimi
D
Vergi gayreti
E
Görev zararı
Soru 2

Ortalama vergi yükünün, emek arzını yükseltmesine ne ad verilir?

A
Akım etkisi
B
Potansiyel etki
C
ikame etkisi
D
Hızlandıran etki
E
Gelir etkisi
Soru 3

İthal ikameci politikaların uygulanması sonucunda ortaya çıkan istikrarsızlıkla başa çıkmak için 1978 ve 1979’da gerçekleştirilen uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stagflasyon
B
Deflasyon
C
Sterilizasyon
D
Resesyon
E
Devalüasyon
Soru 4

Ülkelerde izlenen yaşam uzunluğu, okuryazar oranı ve yaşam kalitesi göstergelerini içeren ölçüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoksulluk sınırı
B
insani gelişme göstergesi
C
Sosyal politika
D
içsel büyüme modeli
E
Sosyal gelişmişlik ölçütü
Soru 5

Mali ________ , bireyin ya da grubun kamusal politikalardan net yarar sağlamasını ifade etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tevzin
B
sömürü
C
ikame
D
rant
E
terkin
Soru 6

Akım gelirden ayrılan tasarruflar yanında, bağış ve yardımların oluşturduğu birikim toplamına ne ad verilir?

A
Stok birikimi
B
Aktif yatırım
C
Parafiskal gelir
D
Sosyal yardım
E
Net gelir
Soru 7

Bir alandaki refah yükselişinin, diğer alandaki refah kaybı pahasına yapılmasına izin vermeyen gelir dağılımı politikası teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wİsemann Tezi
B
Wagner Kanunu
C
Pareto Kuralı
D
Tiebout Hipotezi
E
Oates Teoremi
Soru 8

Aşağıdaki Gini katsayıları verilen ülkelerden hangisinde gelir dağılımının diğerlerine göre daha adil olmadığı söylenebilir?

A
Şili-0,49
B
ABD-0,38
C
Kanada - 0,32
D
Fransa - 0,29
E
Slovenya - 0,24
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının ortaya çıkmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Sanayileşme
B
Göç
C
Geri dönüşüm
D
Kentleşme
E
Nüfus artışı
Soru 10

Çevre sorunlarını oluşturan firmaların üretim faaliyetlerini sınırlandırmak üzere Pigou tarafından 1920’de önerilmiş yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üstlenme
B
Yasaklama
C
Erteleme
D
Vergileme
E
Pazarlama
Soru 11

Çevre sorunlarının piyasa mekanizması içinde çözüme kavuşabileceğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nash Hipotezi
B
Coase Teorisi
C
Say Yasası
D
Ricardo Teoremi
E
Smith Varsayımı
Soru 12

Çevrenin, kendi kendini yenilemesi olarak da ifade edilen ekonomik faaliyetlere bağlı olarak ortaya çıkan atıkları kendiliğinden yok etmesi gücüne ne ad verilir?

A
Hijyenik imalat
B
Yenilenebilir enerji
C
Taşıma kapasitesi
D
Organik üretim
E
Ekolojik tarım
Soru 13

Ekonomik temelde, genel olarak ülkeler arasında mal ve hizmet ile sermaye hareketliliğindeki artış olarak tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küreselleşme
B
Yerelleşme
C
Finansallaşma
D
Markalaşma
E
Kurumsallaşma
Soru 14

Eğitim ve sağlık hizmetleri ile beşeri sermaye donanımını geliştirecek sektörlere yapılan harcamalara ne ad verilir?

A
Teknik altyapı harcamaları
B
Kentsel altyapı harcamaları
C
Yatırım altyapı harcamaları
D
Otonom altyapı harcamaları
E
Sosyal altyapı harcamaları
Soru 15

İşletmelerin amortismana tabi mallara yapmış oldukları harcamaların çok daha kısa sürede amorti edilerek işletme kârından düşüldüğü amortisman yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bekletilmiş
B
Hızlandırılmış
C
Ertelenmiş
D
Normalleştirilmiş
E
Yavaşlatılmış
Soru 16

Devlet tarafından desteklenmesi öngörülen faaliyetlerin, kısmen ya da tamamen kamu kaynaklarıyla finanse edilmesi şeklindeki politikalara ne ad verilir?

A
Tasdik
B
Tecil
C
Terkin
D
Tevzin
E
Teşvik
Soru 17

Aşağıdaki vergilerden hangisinin konusu yerel yönetim sınırları içinde sabittir?

A
Katma değer vergisi
B
Emlak vergisi
C
Gelir vergisi
D
Kurumlar vergisi
E
Veraset ve intikal vergisi
Soru 18

Hâkim gücün merkezi yönetimde olduğu, ülke yönetiminin tek bir anayasa ile sağlandığı ve yasama organınca yapılan yasaların bütün ülkede uygulandığı siyasal sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Federasyon
B
Birleşik devletler
C
Üniter
D
Koalisyon
E
Konfederasyon
Soru 19

Hizmet ve gelirin, merkezi yönetim ile yerel yönetim kademeleri arasındaki bölüşümüne ne ad verilir?

A
idari vesayet
B
Sterilizasyon
C
Vergi harcaması
D
Mali tevzin
E
Yetki genişliği
Soru 20

Aşağıdaki kamusal mal ve hizmetlerden hangisinin faydaları bölgesel düzeyde bölünmez nitelik taşımaz?

A
Su baskınlarından korunma hizmetleri
B
Çöp ve atık toplama hizmetleri
C
itfaiye hizmetleri
D
Diplomasi hizmetleri
E
Sokak aydınlatılması hizmetleri
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...