Maliye Politikası 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Maliye Politikası 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ekonomik gelişme dönemlerinde pozitif büyüme aralığında fazla oluşturularak ekonomiye fren yaptırılması, daralma dönemindeki negatif büyüme aralığında ise açık verilerek ekonomiye ivme sağlanmasına dayanan maliye yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fonksiyonel maliye
B
Kurumsal maliye
C
Örgütsel maliye
D
Yapısal maliye
E
Metodolojik maliye
Soru 2

Yükümlü üzerinde gelir etkisi oluşturan fakat ikame etkisinin sıfır olduğu vergilere ne ad verilir?

A
Dolaysız vergiler
B
Spesifik vergiler
C
Nötr vergiler
D
Servet vergileri
E
Dolaylı vergiler
Soru 3

Bir maliye politikası işleminin uygulamaya konulması ile beklenen sonucu vermesi arasındaki gecikmeye ne ad verilir?

A
ikame gecikmesi
B
Tanıma gecikmesi
C
Uygulama gecikmesi
D
Tepki gecikmesi
E
Sistem gecikmesi
Soru 4

Döviz kuru sabitken, fiyat düzeyinin düşmesiyle yurtiçi malların fiyatlarının diğer ülke mallarının fiyatlarına göre ucuzlaması, fiyat düzeyi düşen ülkenin ihracatının artması ve ithalatının azalması durumuna ne ad verilir?

A
Refah etkisi
B
Dışlama etkisi
C
Faiz etkisi
D
Pareto etkisi
E
Uluslararası etki
Soru 5

Vergi ve olağan bütçe gelirlerinden toplam kamu harcamaları ile faiz ödemeleri toplamının düşülmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A
Operasyonel açık
B
Birincil cari açık
C
ikincil bütçe dengesi
D
ikincil cari açık
E
Birincil bütçe dengesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi tanımına giren alanlardan biri değildir?

A
Yerel idareler
B
Sosyal güvenlik kuruluşları
C
Kamu iktisadi teşebbüsleri
D
Ticari bankalar
E
Fonlar
Soru 7

Vergiler ve diğer olağan kamu gelirleri ile karşılanamayan kamu harcamaları için yurt içinde borçlanma yoluna gidilen aracı kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dünya Bankası
B
Hazine
C
Merkez Bankası
D
Maliye Bakanlığı
E
IMF
Soru 8

Bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanının, yaşam boyu gelir hipotezi altında tüketim üzerinde etkisinin olmadığını savunan ekonomik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ricardocu yaklaşım
B
Monetarist yaklaşım
C
Keynesyen yaklaşım
D
Neo-klasik yaklaşım
E
Radikal yaklaşım
Soru 9

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecini açıklamak için kullanılan üçlü ekonomik yapı modelinde yer alan sektörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Emlak, Sigorta, Enerji
B
Kültür, Sanat, Spor
C
Tarım, Hizmetler, Sanayi
D
ithalat, ihracat, Lojistik
E
Bilişim, Finans, inşaat
Soru 10

Kamu yatırımlarının özel sektör yatırımlarını özendirmesine ne ad verilir?

A
Yatırım indirimi
B
Otofinansman
C
Tasarruf eğilimi
D
Yatırım primi
E
Hızlandıran etkisi
Soru 11

Yatırım harcamalarının vergi borcundan indirilmesine ne ad verilir?

A
Hızlandıran etkisi
B
Yatırım indirimi
C
Yatırım primi
D
Otofinansman
E
Tasarruf eğilimi
Soru 12

Türkiye’de 1930-1939 yılları arasında izlenen ekonomi politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monetarist
B
Neo-klasik
C
Liberal
D
Keynesyen
E
Devletçi
Soru 13

Akım gelirden ayrılan tasarruflar yanında, bağış ve yardımların oluşturduğu birikim toplamına ne ad verilir?

A
Reel gelir
B
Nominal gelir
C
ikincil gelir dağılımı
D
Stok birikimi
E
Otomatik gelir
Soru 14

Gelir dağılımının adilliğini inceleyebilmek için ülkedeki hane halkı yüzdelerinin gelirden aldığı payı grafiksel olarak ifade eden eğriye ne ad verilir?

A
Lorenz eğrisi
B
Laffer eğrisi
C
Kaldor eğrisi
D
Philips eğrisi
E
Lindahl eğrisi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi klasik ve neo-klasik teoriye göre, üretim faktörlerinin piyasalarda yarattıkları marjinal yararın karşılığı olan faktör paylarından biri değildir?

A
Faiz
B
Rant
C
Ücret
D
Tatmin
E
Kâr
Soru 16

Bireylerin farklı statülerde üretim elemanı olarak üretime katılıp gelir elde etmesi itibarıyla yapılan gelir dağılımı modeline ne ad verilir?

A
Sektörel
B
Bireysel
C
Bölgesel
D
Fonksiyonel
E
ikincil
Soru 17

Çevre sorunlarının tarafların bir araya gelip pazarlık yapmasıyla, kamu müdahalesine gerek olmaksızın piyasa mekanizması içinde çözüme kavuşabileceğini ileri süren teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pigou Teorisi
B
Coase Teorisi
C
Tiebout Teorisi
D
Tanzi Teorisi
E
Ponzi Teorisi
Soru 18

Bir ekonomik birimin faaliyetinin başka ekonomik birimleri, fiyat sistemi dışında olumsuz etkilemesine ne ad verilir?

A
Negatif dışsallık
B
Kirleten öder ilkesi
C
Sübvansiyon
D
Kirletme hakkı
E
Rekreasyon
Soru 19

Hava kirliliği ile mücadele amacıyla 1997 yılında Birleşmiş Milletler gözetiminde imzalanan uluslararası protokol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malmö
B
Tokyo
C
Paris
D
Rio
E
Kyoto
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi görüntü kirliliğinin kaynaklarından biri değildir?

A
Reklam panoları
B
Düzensiz alışveriş merkezleri
C
Radyoaktif atıklar
D
Dar sokaklar
E
Altyapı çalışmaları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...