Maliye Politikası 2016-2017 Vize Sınavı

Maliye Politikası 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi yeni keynesyen akıma göre ücret ve fiyat yapışkanlığına yol açan nedenlerden biri değildir?

A
Ücretler pazarlıklarının işçi sendikaları tarafından yapılıyor olması
B
Ücret sözleşmelerinin genellikle uzun dönemler için yapılıyor olması
C
işçilerin ücret belirlenmesi aşamasında genellikle risk faktörünü de dikkate alması
D
işçilerin iş verimliliğini düşük tutmak için piyasa düzeyinden düşük ücret belirlemesi
E
Katalog fiyatı olarak bilinen, ürün fiyatlarının değiştirilmesinin firmalara maliyet yüklemesi
Soru 2

Toplam arz eğrisinin klasik alanında, toplam arz eğrisinin sağa kaymasına neden olan değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gelir düzeyindeki artış
B
Gelir düzeyindeki azalış
C
Üretim kapasitesindeki artış
D
Üretim kapasitesindeki azalış
E
Fiyat düzeyindeki artış
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının araçlarından biri değildir?

A
Vergiler
B
Kamu borçları
C
Kamu yatırım harcamaları
D
Özel yatırım harcamaları
E
Bütçe açığı
Soru 4

Sabit döviz kuru sisteminde, maliye politikası ve para politikasının etkisi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Maliye politikası kısmen etkili politikası etkisizdir. olurken, para
B
Maliye politikası etkisizken, kısmen etkilidir. para politikası
C
Maliye politikası da, para etkisizdir. politikası da
D
Maliye politikası da, para politikası da etkilidir. tam
E
Maliye politikası da, para kısmen etkilidir. politikası da
Soru 5

Denk bütçe çarpanında; milli hasılanın denge değeri, eşit miktarda bir vergi artışı ile finanse edilen kamu harcamalarına oranla ne miktarda artar?

A
Çeyrek
B
Yarısı
C
Eşit
D
iki katı
E
Üç katı
Soru 6

Likidite tuzağı varsayımı aşağıdaki ekonomik yaklaşımlardan hangisinde yer alır?

A
Yeni klasik
B
Klasik
C
Monetarist
D
Keynesyen
E
Arz yönlü
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir kişisel gelirdeki değişikliğin tüketim miktarında meydana getirdiği değişikliği ifade eder?

A
Denk bütçe çarpanı
B
Dışlama etkisi
C
ikincil gelir dağılımı
D
Mali sürüklenme
E
Marjinal tüketim eğilimi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen modelde transfer harcamaları çarpanını ifade eder?

A
c/1-c
B
c/1-t
C
t/1-c
D
1/1-c
E
1/(1-c) (1-t)
Soru 9

Yararını en çoklastırmaya çalışan ekonomik bireylerin, piyasalarda denge sağlamada etkili olacağı görüşü aşağıdakilerden hangisine ilişkindir?

A
Keynesyen görüşe
B
Yeni klasik görüşe
C
Yeni Keynesyen görüşe
D
Monetarist görüşe
E
Klasik görüşe
Soru 10

Para arzı artış oranının %1 olarak kabul edildiği bir durumda; işsizlik oranının %5’in üzerine çıkması halinde, her %1’lik artış için para arzının da %1 artırılacağı şeklinde para programı belirlenmiştir.
Buna göre, işsizliğin %10 olması durumunda para arzı değişim oranı yüzde kaçtır?

A
6
B
5
C
4
D
3
E
2
Soru 11

Olağan büyüme trendinden ekonomik genişleme ya da daralma olarak saparak artı veya eksi büyüme aralığı oluşturan, bir yıl hatta daha kısa süreli ve hafif olarak ortaya çıkan dalgalara ne ad verilir?

A
Resesyon
B
Ekonomik çöküş
C
Kondratieff dalgaları
D
Depresyon
E
Konjonktür dalgaları
Soru 12

Türkiye’de işsizlik sigortası hangi yılda uygulanmaya başlanmıştır?

A
2001
B
2002
C
2005
D
2009
E
2010
Soru 13

Ekonomik istikrarsızlığa neden olabilen dış faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüketicilerin kısılmış harcamaları
B
iradi siyasi müdahaleler
C
ileriye ait olumsuz beklentiler
D
Firmalarda artan stok mevcudu
E
Yeni siparişlerde duraksama
Soru 14

Maastricht kriterlerine göre, kamu açığının milli gelire oranı için öngörülen üst sınır yüzde kaçtır?

A
3
B
5
C
6,5
D
60
E
100
Soru 15

Maliye politikasının etkinliğini sağlamak için yanında uygulamaya konulması gereken en uygun politika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış ticaret politikası
B
Gümrük politikası
C
Denk bütçe politikası
D
Bütçe disiplini politikası
E
Para politikası
Soru 16

Sabit kur sisteminde, genişletici maliye politikası aşağıdaki sonuçlardan hangisinin oluşmasına neden olur?

A
ihracat artışı
B
Fazla veren bütçe uygulaması
C
Denk bütçe uygulaması
D
ithalat artışı
E
Dış ticaret fazlası
Soru 17

Temel özelliği bir ekonomide istikrarı sağlamak için alınması gerekli önlemlerin maliye politikasını yürütmekle yetkili siyasi karar birimlerinin takdirine dayanması olan politika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasi konjonktür
B
Senyoraj hakkı
C
iradi maliye politikası
D
Otomatik istikrar sağlayıcı
E
Sosyal politika
Soru 18

Aşağıdaki vergilerden hangisinin esnekliği, diğerlerine göre daha yüksek bir vergi olarak belirtilebilir?

A
Özel tüketim vergisi
B
Servet vergisi
C
Özel iletişim vergisi
D
Tek oranlı kurumlar vergisi
E
Artan oranlı kişisel gelir vergisi
Soru 19

Bir ekonomide herhangi bir sorunun ortaya çıkışı ile bir mali işlem için harekete geçme kararı arasındaki gecikmeye ne ad verilir?

A
Uygulama gecikmesi
B
Tepki gecikmesi
C
Tanıma gecikmesi
D
Mali gecikme
E
Karar gecikmesi
Soru 20

Merkez Bankası’nın ithalat ve ihracat artışlarının etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik işlemleri aşağıdaki politikalardan hangisinin uygulama alanına girer?

A
Sosyal politika
B
Para politikası
C
Maliye politikası
D
Senyoraj politikası
E
Kalkınma politikası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...