Maliye Politikası 2017-2018 Final Sınavı

Maliye Politikası 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kriz şeklinde seyredip uzun bir zaman boyutu içinde yoğun işsizlik ve sermaye değersizleşmesine yol açan ekonomik çöküşe ne ad verilir?

A
Kondratieff
B
Regresyon
C
Konjonktür
D
Depresyon
E
Resesyon
Soru 2

Aşağıdaki kamu harcaması kalemlerinden hangisinin otomatik istikrar işlevi diğerlerine göre daha güdüdür?

A
Kırtasiye alımları
B
Onarım giderleri
C
Tarım destekleri
D
Ödül ve ikramiyeler
E
Personel maaşları
Soru 3

Devletin tüm vergi, harcama araçları ve kamu teşebbüsleri ile giriştiği ekonomik faaliyetleri içeren maliye politikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nötr
B
Dar anlamda
C
Statik
D
Dinamik
E
Geniş anlamda
Soru 4

Devletin mal ve hizmet alımlarında meydana gelen değişikliğin gelir düzeyinde meydana getirdiği değişikliği ölçmek için kullanılan çarpan katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marjinal tüketim
B
Kamu harcaması
C
Transfer harcaması
D
Özel harcama
E
Denk bütçe
Soru 5

Vergi ve Olağan Bütçe Gelirleri – (Toplam Kamu Harcamaları + Faiz Ödemeleri) ] = ________
Yukarıdaki formülde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Birincil bütçe dengesi
B
Cari açık
C
ikincil gelir dağılımı
D
Vergi çarpanı
E
Kamu tasarrufu
Soru 6

Efektif talep düzeyinin yakalanabilmesi için kamu açıklarına aktif işlev yükleyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arz yanlısı
B
Klasik
C
Keynesyen
D
Radikal
E
Neo-klasik
Soru 7

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bütçe açıklarının toplamını ifade eden açık kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkezi
B
Cari
C
Yerel
D
Kamu
E
Bütçe
Soru 8

Bütçe açıklarının borçlanmayla finansmanının bugünkü vergi yükünün gelecekteki aynı yükle ikamesi olması nedeniyle tüketimi etkilemeyeceğini ileri süren hipotez aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?

A
Friedman
B
Pareto
C
Barro
D
Ponzi
E
Romer
Soru 9

Eğitim ve Ar-Ge harcamalarıyla hızlandırılan teknolojik gelişmeye ne ad verilir?

A
Sabit teknolojik gelişme
B
Uyarılmış teknolojik gelişme
C
Marjinal teknolojik gelişme
D
Otonom teknolojik gelişme
E
Teknik teknolojik gelişme
Soru 10

İkili yapı modeli ile 1950’li yıllarda ekonomik gelişme sürecini genel olarak geleneksel tarım toplumu ile modern sanayi toplumu ayrımı yaparak inceleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. Hicks
B
K. Arrow
C
W. Baumol
D
S. Fischer
E
A. Lewis
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yatırım yapılması için verilen sübvansiyonları ifade eder?

A
Yatırım primi
B
Yatırım indirimi
C
Zarar mahsubu
D
Vergi tatili
E
Amortisman
Soru 12

Üretim imkânlarının tam anlamıyla kullanılması hâlinde elde edilebilecek olan düzeye ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
nitel büyüme
B
yatırım kapasitesi
C
üretim potansiyeli
D
yapısal uyum
E
arz fazlası
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi gelir sağlama kanalı olan faktör piyasalarının getirilerinden biri değildir?

A
Kâr
B
Faiz
C
Rant
D
Ücret
E
Tatmin
Soru 14

Bireyin ya da grubun kamusal politikalara net katkı yapmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevzi n
B
Terkin
C
Faiz haddi
D
Mali sömürü
E
Mali rant
Soru 15

Aşağıdaki Gini katsayıları ile birlikte verilen ülkelerin hangisinde gelir dağılımı diğerlerine göre daha adildir?

A
Slovenya - 0.25
B
Macaristan - 0.28
C
Kanada - 0.31
D
İngiltere - 0.36
E
ABD-0.39
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi yeniden gelir dağıtımı politikasının dayandırıldığı teorilerden biridir?

A
Gini Kuralı Teorisi
B
Lorenz Kuralı Teorisi
C
Tobin Kuralı Teorisi
D
Laffer Kuralı Teorisi
E
Pareto Kuralı Teorisi
Soru 17

Çevrenin kirletici faaliyetlere karşı olarak doğallığını koruyabilme durumuna ne ad verilir?

A
Geri dönüşüm
B
Taşıma kapasitesi
C
Organik tarım
D
Negatif dışsallık
E
Çevre kirliliği
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunlarının çözümüne ilişkin ortaya konulan Coase Teorisi'nin varsayımlarından biri değildir?

A
işlem maliyetinin olmaması
B
Pazarlık yapabilir olması
C
Dışsallığın belirli olması
D
Devletin müdahil olması
E
Tarafların sayısının az olması
Soru 19

Çevre sorunlarının kaynağında yer alan esas unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tabiat
B
insan
C
Atmosfer
D
Hayvanlar
E
iklim
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi çevre sorunları ile mücadelede kamu sektörünce gerçekleştirilen düzenlemelerden biri değildir?

A
Sosyal kurumlar
B
Pazarlanabilir haklar
C
Mülkiyet tesisi
D
Vergileme
E
Sübvansiyon
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...