Maliye Politikası 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Maliye Politikası 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Maliyet kaynaklı bir enflasyon varsa aşağıdaki politikalardan hangisi enflasyonu düşürmek yerine talebi daha da azaltır?

A
Vergi teşviki politikası
B
Gelirler politikası
C
Daraltıcı maliye politikası
D
Genişletici para politikası
E
Genişletici maliye politikası
Soru 2

Yükümlü üzerinde gelir etkisi oluşturan, fakat ikame etkisinin sıfır olduğu vergiler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nötr
B
Dolaysız
C
Azalan oranlı
D
Dolaylı
E
Artan oranlı
Soru 3

Vergilerde meydana gelen değişikliğin gelir düzeyi üzerinde yarattığı değişmeyi ölçen katsayıya ne ad verilir?

A
Vergi çarpanı
B
Hizmet alımı çarpanı
C
Kamu harcamaları çarpanı
D
Transfer harcamaları çarpanı
E
Denk bütçe çarpanı
Soru 4

Seçmen tercihlerini etkilemeye yönelik olarak kamu harcamalarının seçim arifesine yoğunlaştırılması ile pozitif gelişme aralığı oluşumuna ne ad verilir?

A
Konjonktür dalgası
B
Ekonomik etki
C
Ayakla oylama
D
Siyasi konjonktür
E
Reel balans etkisi
Soru 5

Kamu kesiminin borçlanmasında, borç faizinin de yeni borçlanma ile karşılanarak borç stokunun devamlı yükselmesi uygulamasına ne ad verilir?

A
Domar tipi borçlanma
B
Tanzi tipi borçlanma
C
Ponzi tipi borçlanma
D
Keynes tipi borçlanma
E
Wallace tipi borçlanma
Soru 6

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde ekonomistler, ekonomik işleyişte piyasanın optimum kaynak ve adil gelir dağılımı sağlayacağı varsayımı ile piyasa dengelerinin bozulmaması için bütçenin denk olması gerektiği görüşünü benimsemişlerdir?

A
Sosyalist
B
Radikal
C
Post Keynesyen
D
Keynesyen
E
Neo-klasik
Soru 7

Avrupa Birliği’nin kabul etmiş olduğu Maastricht ölçütüne göre, borç stokunun milli gelire oranının yüzde kaçı geçmemesi gerekmektedir?

A
60
B
50
C
40
D
30
E
20
Soru 8

Bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanının bugünkü vergi yükünün gelecekteki aynı yükle ikamesi olduğunu ve yaşam boyu gelir hipotezi altında, tüketim üzerinde etkili olmayacağını ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal
B
Ricardocu
C
Keynesyen
D
Monetarist
E
Neo-klasik
Soru 9

Türkiye’de 1930-1939 döneminde izlenen ekonomik politika türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monetarist
B
Liberal
C
Neo-Klasik
D
Devletçi
E
Sosyalist
Soru 10

Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecini açıklamak için kullanılan üçlü ekonomik yapı modelinde yer alan sektörler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Emlak, Sigorta, Enerji
B
Bilişim, Finans, inşaat
C
ithalat, ihracat, Lojistik
D
Kültür, Sanat, Spor
E
Tarım, Hizmetler, Sanayi
Soru 11

Üretim imkânlarının tam anlamıyla kullanılması hâlinde elde edilebilecek olan düzeye ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
yatırım kapasitesi
B
arz fazlası
C
üretim potansiyeli
D
yapısal uyum
E
nitel büyüme
Soru 12

Kamu yatırımlarındaki artışın, özel yatırımlar üzerindeki teşvik etkisine ne ad verilir?

A
Dışlama etkisi
B
Otofinansman etkisi
C
Refinansman etkisi
D
Hızlandıran etkisi
E
Otonom yatırım etkisi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yeniden gelir dağıtımı politikasının dayandırıldığı teorilerden biridir?

A
Lorenz kuralı
B
Pareto kuralı
C
Gini kuralı
D
Tobin kuralı
E
Laffer kuralı
Soru 14

Lorenz eğrisi üzerindeki fiili eşitsizlik alanının, tam eşitsizlik alanına oranı ile elde edilen katsayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alpha
B
Omega
C
Beta
D
Log
E
Gini
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi gelir sağlama kanalı olan faktör piyasalarının getirilerinden biri değildir?

A
Rant
B
Tatmin
C
Faiz
D
Ücret
E
Kâr
Soru 16

Yeniden gelir dağılımı politikalarında vergilerin kullanılmasında; en düşük gelirlinin refah düzeyinin, en üst düzeye çıkarılması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rawls
B
Lewis
C
Pigou
D
Tobin
E
Bentham
Soru 17

Çevre sorunlarının kaynağında yer alan esas unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tabiat
B
iklim
C
Atmosfer
D
Hayvanlar
E
insan
Soru 18

Bir faaliyeti yapan (üreten ve dolayısıyla çevreye zarar veren) ve bu faaliyetten olumsuza etkilenen tarafların sayılarının az olması ve pazarlık yapabilme maliyetlerinin ihmal edilebilir düzeyde olması hâlinde tarafların bir araya gelerek kamu müdahalesine gerek olmaksızın, etkin bir çözüm oluşturabileceğini öngören düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önleme ilkesi
B
Kirleten öder ilkesi
C
Mülkiyet haklarının tesisi
D
Coase teorisi
E
ihtiyat ilkesi
Soru 19

Atmosferde oluşan toz, gaz, duman, su buharı, koku gibi kirleticilerin insanlara ve diğer canlılara zarar verici hâle gelmesine ne ad verilir?

A
Su kirliliği
B
Gürültü kirliliği
C
Hava kirliliği
D
Radyoaktif kirlilik
E
Toprak kirliliği
Soru 20

Bir ekonomik birimin faaliyetinin, başka ekonomik birimleri fiyat sistemi dışında olumsuz etkilemesi şeklinde ortaya çıkan dışsallık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pozitif
B
Negatif
C
Artan
D
Salt
E
Nötr
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...