Maliye Politikası 2018-2019 Vize Sınavı

Maliye Politikası 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Monetarist görüşün varsayımına göre aşağıdakilerden hangisi işçilerin enflasyon karşısında reel ücret düzeyi ile ilgili net algılama yapamaması durumunu ifade eder?

A
Para yanılsaması
B
Doğal işsizlik
C
Likidite tuzağı
D
Nötr fiyatlar
E
Spekülatif işlev
Soru 2

Tüm ürün ve faktör fiyatları aynı yön ve şiddette parasal değişime uğrarken reel ilişkilerde değişim yaşanmamasına dayanan varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tam rekabet
B
Homojenite
C
Atomize
D
Sübjektivite
E
Objektivite
Soru 3

Kredi kurulularının işleyişi ve kredi sınırlamalarının iş çevrimlerinin oluşumundaki rollerinin öne çıkartıldığı ekonomik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arz Yanlıları
B
Klasikler
C
Neo Klasikler
D
Post Keynesyenler
E
Marjinaller
Soru 4

Paranın ________ işlevi diğer metalar gibi kendi değişim değeri olan bir meta olarak algılanmasını ve işleme sokulmasını açıklar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
adalet
B
takas aracı
C
değişim
D
değer saklama
E
spekülatif
Soru 5

Bir bilim dalı olarak ekonominin biyoloji ve astronomi bilimlerinden etkilenilerek üzerine inşa edildiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aritmetik
B
Tümdengelim
C
Denge
D
Kaos
E
Tümevarım
Soru 6

Transfer harcamalarındaki bir değişikliğin gelir düzeyinde yarattığı değişmeyi gösteren harcama çarpanı katsayısına ne ad verilir?

A
Yatırım
B
Reel
C
Cari
D
Otonom
E
Transfer
Soru 7

Basit Keynesyen milli gelir modelinde transfer harcamaları çarpanının cebirsel olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
(1/o)
B
(1/1 - c)
C
(c/1 + c)
D
(c/1 - c)
E
(c/c - 1)
Soru 8

Dışa kapalı bir ekonomide vergiler otonom ve marjinal tüketim eğilimi (c) 0.75 ise, kamu yatırım harcamalarındaki 10 birimlik bir artış milli gelirde kaç birimlik artış sağlar?

A
10
B
20
C
40
D
50
E
100
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Hicks-Hansen modelinde, planlanan harcamalarla üretim düzeyinin eşit olduğu denge noktalarında gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiyi grafiksel olarak gösteren eğridir?

A
AD
B
AS
C
BP
D
IS
E
LM
Soru 10

Firmaların verili her fiyat düzeyinde arz etmek istedikleri toplam çıktı miktarını grafiksel olarak gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplam talep
B
Marjinal tasarruf
C
Marjinal tüketim
D
Para arzı
E
Toplam arz
Soru 11

Aşağıdaki vergi türlerinden hangisinin esnekliği diğerlerine göre daha yüksektir?

A
Artan oranlı kişisel gelir vergisi
B
Sabit oranlı kurumlar vergisi
C
Düşük oranlı servet vergisi
D
Sabit oranlı harcama vergisi
E
Yüksek oranlı özel tüketim vergisi
Soru 12

__________ maliye politikaları ekonomideki dalgalanmaları önlemek için bir araç olarak kullanılan kamu harcamaları ve gelirlerinde yapılması gereken değişiklikleri kapsar.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Nötr
B
Objektif
C
iradi
D
Otomatik
E
Efektif
Soru 13


Otomatik istikrar gücünü (OG ) ölçen aşağıdaki formüle göre eğer vergilerin ekonomik büyüklükler üzerinde herhangi bir etkisi yoksa formülün değerinin kaç olması gerekir?

A
0
B
0.2
C
0.5
D
0.8
E
1
Soru 14

________ gecikmesi bir maliye politikası işleminin uygulamaya konulması ile beklenen sonucu vermesi arasındaki gecikmedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Teşhis
B
Tanıma
C
Gerçekleştirme
D
Uygulama
E
Tepki
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik sorunların zamanında tahmin ve teşhis edilmesi ile uygulamaya başlanan politikanın zamanında sonuç verebilmesi olgusunu ele alır?

A
Dışsallıklar
B
Gecikmeler sorunu
C
Ölçek ekonomileri
D
Dışlanamama sorunu
E
Tam kamusal mallar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik durgunluğun neden olduğu fiyat düşüşlerinin tüketici taleplerini belirli bir noktadan sonra yükseltmeye başlamasını ifade eder?

A
Reel balans etkisi
B
Yoksulluk sınırı
C
Uyarılmış gelişme
D
Likidite tuzağı
E
Para yanılsaması
Soru 17

Üretim faktörleri veri alındığında, tam kullanım ve tam istihdam koşullarında belirli zaman boyutu içinde gerçekleştirilebilir büyüme oranlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretim kapasitesi
B
Olağan büyüme trendi
C
Nitel büyüme
D
Yatırım primi
E
Vergi kapasitesi
Soru 18

Ekonomik ________ dönemlerinde istihdam ve kapasite kullanımı yükselir ve ekonomide üretim artışı gerçekleşir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
durgunluk
B
resesyon
C
daralma
D
yükseliş
E
çöküş
Soru 19

Sabit döviz kuru sisteminde, döviz kuru ile ilgili kararlar alma yetkisine aşağıdaki kurumlardan hangisi sahiptir?

A
Ticari bankalar
B
Merkez Bankası
C
Piyasalar
D
Sermaye Piyasası Kurulu
E
Uluslararası Para Fonu
Soru 20

Maliye politikasının etkinliğinin sağlanması kesinlikle yanında ________ politikası araçlarının devreye sokulmasını gerektirmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
tarım
B
eğitim
C
para
D
teknoloji
E
ticaret
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...