Maliyet Analizleri 2015-2016 Vize Sınavı

Maliyet Analizleri 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Buzdolabı üreten bir işletme, herbir işçisine haftalık olarak 500 TL ödemektedir. Bir işçi haftada 20 buzdolabı sebzeliği imal etmektedir.
Bu bilgilere ve zaman esasına dayalı ücret sistemine göre, 4 haftada bir işçiye ödenecek ücret kaç TL'dir?

A
600
B
800
C
1.800
D
2.000
E
2.300
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?

A
ilk giren son çıkar maliyet yöntemi
B
Standart maliyet yöntemi
C
Gerçek parti yöntemi
D
Ortalama maliyet yöntemi
E
Yenileme maliyeti yöntemi
Soru 3

Bir işletmenin toplam genel üretim maliyetleri 1.000.000 TL ve dağıtım anahtarı olarak seçilmiş olan direkt işçilik saatleri (DİS) toplam miktarı da 250.000 DİS dir.
Bu bilgilere göre genel üretim maliyeti dağıtım oranı kaç TL/direkt işçilik saatidir?

A
0,25
B
0,50
C
3
D
4
E
5
Soru 4

Tam Zamanında Stok Kontrolü Yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işletmede stok bulundurma maliyetlerinden tasarruf sağlanması amaçlanmıştır.
B
Üretim merkezinde belirli bir zamanda gereksinim duyulandan daha fazla miktarda stok bulundurulması esastır.
C
Tedarikçiler ilk madde ve malzemeyi tam gereksinim duyulduğu zamanda üretim merkezine teslim eder.
D
Üretim merkezinde sıfır stok ile çalışılmak istenmektedir.
E
Üretim merkezinde ek stok ancak gerektiğinde tedarikçiden çekilebilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi giydirilmiş ücret içinde yer almaz?

A
işçinin fazla mesai ücreti
B
işçi ikramiyeleri
C
işçiye ödenen yemek ücreti
D
işçiye yapılan yakacak yardımı
E
işçinin hafta sonu harçlığı
Soru 6

Amacı, stoklara yapılan toplam yatırımı en düşük düzeyde tutmak olan, parasal değeri düşük olan stok unsurlarından çok miktarda bulundurmak ve parasal değeri yüksek olan stok kalemlerinin miktarını düşük tutup sıklaştırmak olan stok kontrol yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tam zamanında stok kontrol yöntemi
B
Çizgi imleme yöntemi
C
ABC yöntemi
D
Çift depo yöntemi
E
Radyo frekansı ile tanımlama yöntemi
Soru 7

Geleneksel maliyet dağıtım modelinin birinci aşamasında aşağıdaki işlemlerden hangisi gerçekleştirilir?

A
Yardımcı maliyet merkezlerinde toplanan maliyetler ürünlere aktarılır.
B
Genel üretim maliyeti hesaplarında toplanan maliyetler, maliyet merkezlerine dağıtılır.
C
Esas maliyet merkezlerinde toplanan maliyetler ürünlere yüklenir.
D
Yardımcı maliyet merkezlerindeki maliyetler dağıtılarak maliyetlerin tamamı birincil maliyet merkezlerinde toplanır.
E
Maliyet merkezlerinde toplanan genel üretim maliyetleri tekrar dağıtılarak tüm maliyetler esas maliyet merkezlerinde toplanır.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi maliyet analizinin yararlı olduğu amaçlardan biri değildir?

A
Verimliliği değerlendirmek
B
Maliyetleri tahmin etmek
C
Planlama yapmak
D
Üretim hatalarını değerlendirmek
E
Hesap verme zorunluluğu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi boş zamanı ortaya çıkaran nedenlerden biri değildir?

A
Elektrik kesilmesi nedeniyle işçinin çalışamaması
B
Doğal afetler nedeniyle işçinin çalışamaması
C
Öğle tatili nedeniyle işçinin çalışamaması
D
işçinin yıllık iznini kullanması nedeniyle çalışamaması
E
Makinenin arızalanması nedeniyle işçinin çalışamaması
Soru 10

Bir veya daha fazla üretim aşamasından geçerek ortaya çıkan birbirine benzer olan ve büyük miktarda üretilen mamullerin toplam maliyetine ne ad verilir?

A
Safha maliyetleri
B
Sipariş maliyeti
C
Operasyon maliyeti
D
Müşterek maliyetler
E
Yığın üretim maliyetleri
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin çeşitlerinden biri değildir?

A
Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri
B
Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler
C
işçi ücret ve maliyetleri
D
Vergi, resim ve harçlar
E
Finansman maliyetleri
Soru 12

İlk Giren İlk Çıkar stok değerleme yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
En son satın alınan ilk madde ve malzemenin üretime ilk olarak gönderilmesi iyi bir işletmecilik anlayışıdır.
B
Dönemin sonunda işletmenin ambarında kalan stoklar, çoğunlukla satın alınan en son ilk madde ve malzeme miktarındandır.
C
Ambara ilk gelen ilk madde ve malzeme üretime son olarak gönderilir.
D
Bu yöntem nadiren stokların fiziki akımı ile uyumlu hareket eder.
E
Ambara son gelen ilk madde ve malzeme üretime ilk olarak gönderilir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi direkt işçiliklere örnek olarak verilebilir?

A
Mobilya üretiminde suntaya şekil veren çalışanlar
B
Kemer üretiminde deri maddesini taşıyanlar
C
Koltuk üretiminde gözetimci işçiler
D
Otomobil üretiminde fabrika temizlik işçileri
E
Çanta üretiminde fabrika güvenlik görevlileri
Soru 14

Maliyetlerin maliyet merkezlerine dağıtımı sonrasında, dağıtım sonuçlarını toplu olarak göstermek amacıyla düzenlenen tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikinci maliyet dağıtım tablosu
B
Tali gider dağıtım tablosu
C
işlem gider yerleri dağıtım tablosu
D
Destek gider yerleri dağıtım tablosu
E
Birinci maliyet dağıtım tablosu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinin yapısına göre maliyet sınıflandırmalarından biri değildir?

A
Operasyon maliyetleri
B
Standart maliyetler
C
Safha maliyetleri
D
Yığın üretim maliyetleri
E
Sipariş maliyetleri
Soru 16

Yardımcı maliyet merkezleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yardımcı maliyet merkezlerinde madde/malzemenin şekli ve yapısını değiştirmek için yürütülen faaliyetler yerine getirilir.
B
Yardımcı maliyet merkezlerinde sadece destek faaliyetleri yerine getirilir.
C
Yardımcı maliyet merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin ürüne katkısı dolaylıdır.
D
Yardımcı maliyet merkezlerinin ürünle ilgili olarak fiziki bir çıktıları yoktur.
E
Yardımcı maliyet merkezlerinin ürünün üretimine doğrudan katkıları bulunmamaktadır.
Soru 17

Genel üretim maliyetlerinin üretim maliyetlerine yüklenmesi aşamasında 7/A seçeneğinde yapılacak yevmiye kaydında borçlandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?

A
622 Satılan Mamullerin Maliyeti Hesabı
B
730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
C
720 Direkt işçilik Giderleri Hesabı
D
721 Direkt işçilik Giderleri Yansıtma Hesabı
E
151 Yarı Mamuller Üretim Hesabı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi sabit sipariş stok kontrol yönteminin en önemli sakıncasını oluşturur?

A
Hazırlanma maliyetlerinin ve yatırım maliyetinin yüksek olması
B
Stokların tüketim hızının verilen sabit sipariş miktarından farklı olabilmesi
C
Sipariş verme düzeyinin yetkililerin görüşüne kalmış olması
D
Sistemde kullanılması gereken bilgisayar terminalleri arasında iletişim kurulamaması
E
Stok talep tahminlerinin dikkate alınmaması
Soru 19

Üretim süreciyle ilişkisine göre maliyet sınıflandırılmasında yer alan şekillendirme (dönüştürme) maliyetleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri ile direkt işçilik maliyetlerinin toplamından oluşur.
B
Araştırma-geliştirme giderleri ile satış-pazarlama ve dağıtım giderlerinin toplamından oluşur.
C
Direkt işçilik maliyetleri ile genel üretim maliyetlerinin toplamından oluşur.
D
Direkt işçilik maliyetleri ile genel yönetim giderlerinin toplamından oluşur.
E
Genel yönetim giderleri ile araştırma-geliştirme giderlerinin toplamından oluşur.
Soru 20

Bir döküm işletmesinde döküm işlerini yapan işçilerin aylık maliyeti 20.000 TL, bakım-onarım faaliyetlerini yürüten işçilerin aylık maliyeti 35.000 TL, işletmede çalışan ustabaşıların maliyeti de aylık 48.000 TL' dir.
Bu durumda, işletmenin aylık direkt işçilik maliyeti kaç TL dir?

A
89.000
B
55.000
C
48.000
D
35.000
E
20.000
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x