Maliyet Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Maliyet Yönetimi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yalnızca müşteriler tarafından talep edilen miktarda ve gerekli olduğunda bir ürünü üretmek için çaba harcanması felsefesine dayanan üretim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısıtlı üretim
B
Sistem yaklaşımlı üretim
C
Zaman temelli performans
D
Yarı zamanlı üretim
E
Tam zamanlı üretim
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi satışların verilen bir düzeyinde satış hacmindeki yüzde olarak bir değişmenin kârları nasıl etkileyeceğinin bir ölçüsü olarak kullanılır?

A
Güven Payı
B
Maliyet Yapısı
C
MHK Analizi
D
Faaliyet Kaldıracı Derecesi
E
Hedeflenen Net Kâr
Soru 3

Üretilen ürünlerle ilgili teknik resimler, hareket zaman etütleri vb. çalışmalara dayalı olarak maliyet davranışlarının belirlenip gelecek dönemler için beklenen maliyetlerin hesaplandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstri Mühendisliği Yöntemi
B
En küçük Kareler Yöntemi
C
Değişken Maliyet
D
Muhasebe Yöntemi
E
Dağılım Grafiği
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi nakit bütçesinin temel alt bölümlerinden değildir?

A
Nakit çıkışları bölümü
B
Nakit fazlası veya açığı bölümü
C
Olağandışı gelirler bölümü
D
Nakit girişleri bölümü
E
Finansman bölümü
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yatırım merkezi yöneticilerinin başarılarını ölçmede kullanılan yöntemlerden biri değildir?

A
Yatırımın getiri oranı
B
Kâr marjı
C
Ekonomik katma değer
D
Satışların getiri oranı
E
Dengeli ölçüm kartı
Soru 6

Maliyet yönetiminde önceden belirlenmiş bir miktara veya tutara göre oluşan herhangi bir farklılığa ne ad verilir?

A
Standart hata
B
Genel üretim giderleri
C
Fiili maliyet
D
Standart maliyet
E
Sapma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyeti sapmalarından biridir?

A
Fiyat Sapması
B
Miktar Sapması
C
Tutar Sapması
D
Kapasite Sapması
E
Ücret Sapması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dengeli ölçüm kartının öğrenme ve inovasyon süreçlerine ilişkin kritik başarı faktörlerinden biridir?

A
Kalite
B
Çalışan morali
C
Üretkenlik
D
Güvenlik
E
Piyasa değeri
Soru 9

İşletme bünyesinde oluşan kazancın vergilendirilmeden ortaklara aktarılmasına ne ad verilir?

A
Örtülü kazanç
B
Bölüşüm
C
Kâr dağıtımı
D
Bono ihracı
E
Tahvil itfası
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi direkt ilk madde ve malzeme sapmaları arasında yer alır?

A
Süre sapması
B
Ücret sapması
C
Miktar sapması
D
Verimlilik sapması
E
Bütçe sapması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi üretim işletmelerinde direkt işçilik süre tahminlerinin belirlenmesinde diğerlerine göre daha önemli rol oynar?

A
Satın alma bölümü çalışanları
B
Endüstri mühendisleri
C
Finansman bölümü yöneticileri
D
Satış bölümü yöneticileri
E
Denetim elemanları
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi transfer fiyatlarını belirlemede kullanılan yaklaşımlardan biri değildir?

A
ikili transfer fiyatlaması
B
Maliyete dayalı
C
Pazarlığa dayalı
D
Pazar fiyatına dayalı
E
Üretime dayalı
Soru 13

Direkt hammadde 5 TL, direkt işçilik 4 TL, değişken GÜM 4 TL, değişken satış ve yönetim giderleri 3 TL ise değişken maliyetleme yaklaşımı altında ürünün birim maliyeti kaç TL dir?

A
8
B
11
C
13
D
16
E
20
Soru 14

Bir karar işlemi sırasında ilgili karardan etkilenmeyen maliyetlere ne ad verilir?

A
Batmış maliyet
B
Fırsat maliyeti
C
Geçerli maliyet
D
Gelecek maliyet
E
Ek maliyet
Soru 15

Yeni pazarlara girmek hangi kararlara örnek olarak görülebilir?

A
Operasyonel kontrol kararları
B
Faaliyetsel kontrol kararları
C
Stratejik planlama kararları
D
Orta düzey yönetim kararları
E
Faaliyetsel yönetim kararları
Soru 16

“Bilgiye sahip olma, uygulamalı tecrübe, örgütsel teknoloji, müşteri ilişkileri ve pazarda rekabetçi bir üstünlük sağlayan profesyonel beceriler”e ne ad verilmektedir?

A
Entelektüel Sermaye
B
Dengeli Puan Kartı
C
içsel Başarısızlık Maliyetleri
D
Toplam kalite maliyeti
E
Çevre maliyetleri
Soru 17

“Bir firmanın stratejik konumunu güçlendirme hedefiyle iç ve dış bağlantılarının tanımlanması ve bunlardan faydalanılması” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

A
Stratejik maliyet yönetimi
B
Konumlandırma
C
Faaliyet temelli yönetim
D
Hedef maliyetleme
E
Değer zinciri
Soru 18

İşletme tarafından seçilmiş olan yapı ve süreçlerin bir sonucu olarak yürütülen günlük faaliyetlere ne ad verilir?

A
Yönetsel faaliyetler
B
Operasyonel faaliyetler
C
Örgütsel faaliyetler
D
Yapısal faaliyetler
E
Kurumsal faaliyetler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir iç değer zinciri faaliyeti değildir?

A
Üretim
B
Pazar
C
Geribildirim
D
Servis
E
Dağıtım
Soru 20

Mevcut üretim olanakları ve koşulları altında hedef olarak belirlenen ve aşılmamaya gayret edilen maliyet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçerli Maliyet
B
Olası Maliyet
C
Batmış Maliyet
D
Hedef Maliyet
E
Ek Maliyet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...