Maliyet Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Maliyet Yönetimi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Maliyet yönetimi “1960-1980 Evresi” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A
Seri üretim evresi
B
Maliyet yönetim sistemleri evresi
C
Rekabetçi piyasa sistemleri evresi
D
Bütünleşik bilgi sistemleri evresi
E
Stratejik maliyet yönetimi sistemleri evresi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi MHKA' nin kullanıldığı yerlerden biri değildir?

A
Dağıtım kanallarının belirlenmesi
B
Personel alımı
C
Üretim veya satın alma kararı
D
Sermaye yatırım kararları
E
Fiyatların saptanması
Soru 3

Korelasyon katsayısının karesine ne ad verilir?

A
Standart hata
B
Bağımsız değişken
C
Regresyon
D
Belirlilik katsayısı
E
En küçük kareler yöntemi
Soru 4

Bölüm yöneticilerinin, daha önce üzerinde tartışılan ve tartışmalar sonrasında düzeltilen hedeflere göre üzerinde görüşülen planları hazırlamaları ve üst yönetime sunmaları hangi bütçe hazırlama aşamasında meydana gelmektedir?

A
Onay ve uygulama
B
Görüşmeler ve düzeltmeler
C
Ayrıntılı plan teklifi
D
ilkelerin belirlenmesi
E
Birleştirme ve gözden geçirme
Soru 5

İşletmenin faaliyet hacmi aralığında geçerli olan genel üretim maliyetlerin kontrol etmek için kullanılan ayrıntılı plan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakit bütçesi
B
Statik bütçe
C
Bütçe sapması
D
Esnek bütçe
E
Genel üretim maliyeti esnek bütçesi
Soru 6

Başarısı, belirlenen maliyet standartları ile gerçekleşen maliyetlerin karşılaştırılarak belirlendiği sorumluluk merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yatırım merkezi
B
Maliyet merkezi
C
Gelir merkezi
D
Kâr merkezi
E
Hizmet merkezi
Soru 7

Faaliyet varlıkları 80.000 TL, istenen minimum getiri oranı %15 ve artık geliri 2.000 TL olan işletmenin net faaliyet kârı kaç TL'dir?

A
8.000
B
10.000
C
12.000
D
14.000
E
16.000
Soru 8

Birim başına direkt ilk madde ve miktarı 10kg/br ve atık, israf için 2kg/br olan bir işletmede bu direkt hammaddenin kg standart fiyatı 4TL/kg ise, söz konusu direkt hammaddenin standart maliyeti kaç TL/br dir?

A
32
B
60
C
70
D
82
E
91
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisinde emsal fiyatın tespitinde kullanılan yöntemler doğru olarak verilmiştir?

A
Geleneksel işlem - işleme dayalı kâr
B
Karşılaştırılabilir fiyat - Maliyet artı
C
Yeniden satış - Kâr bölüşüm
D
işleme dayalı kâr - Karşılaştırılabilir fiyat
E
Maliyet artı - Yeniden satış
Soru 10

Üretim gerçekleştirilmeden önce belirlenen ve olması gereken maliyetler olarak tanımlanabilecek maliyetler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karma maliyet
B
Değişken maliyet
C
Sabit maliyet
D
Yarı değişken maliyet
E
Standart maliyet
Soru 11

İşletmelerin ürünlerini üretebilmesi, satabilmesi ve aynı zamanda yaşamını sürekli kılma gücüne ulaşabilmesi için kullandığı insan ve insan dışı çeşitli kaynakların birleşmesi ile ifade edilebilen büyüklük ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sapma
B
Etkinlik
C
Verimlilik
D
Üretim
E
Kapasite
Soru 12

Kâr marjı ile devir hızının birlikte ele alındığı değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Artık gelir
B
Yatırım getiri oranı
C
Ekonomik katma değer
D
Dengeli ölçüm kartı tekniği
E
Satışların getiri oranı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir iç değer zinciri faaliyeti değildir?

A
Geribildirim
B
Üretim
C
Pazar
D
Dağıtım
E
Servis
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi üretim yaklaşımına göre gerçekleştirilen faaliyetlerin türündeki değişme açısından ürün yaşam seyrinin evrelerinden biri değildir?

A
Araştırma faaliyetleri
B
Planlama faaliyetleri
C
Denetim faaliyetleri
D
Lojistik faaliyetleri
E
Test faaliyetleri
Soru 15

Geleceğe yönelik olup, alternatifler arasında farklılık gösteren maliyetlere ne ad verilir?

A
Ek maliyet
B
Batmış maliyet
C
Fırsat maliyeti
D
Gelecek maliyet
E
Geçerli maliyet
Soru 16

İşletmede uzun dönemli amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmak için gereksinim duyulan planlara ne ad verilir?

A
Yönetsel Kontrol Planları
B
Kontrol Planları
C
Stratejik Planlar
D
Taktik Planlar
E
Faaliyet Planları
Soru 17

Direkt hammadde 5 TL, direkt işçilik 4 TL, değişken GÜM 4 TL, değişken satış ve yönetim giderleri 3 TL ise değişken maliyetleme yaklaşımı altında ürünün birim maliyeti kaç TL dir?

A
8
B
11
C
13
D
16
E
20
Soru 18

Bir karar işlemi sırasında ilgili karardan etkilenmeyen maliyetlere ne ad verilir?

A
Ek maliyet
B
Batmış maliyet
C
Geçerli maliyet
D
Gelecek maliyet
E
Fırsat maliyeti
Soru 19

İşletme tarafından seçilmiş olan yapı ve süreçlerin bir sonucu olarak yürütülen günlük faaliyetlere ne ad verilir?

A
Örgütsel faaliyetler
B
Yönetsel faaliyetler
C
Operasyonel faaliyetler
D
Yapısal faaliyetler
E
Kurumsal faaliyetler
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi müşterinin katlandığı maliyetler içinde yer almaz?

A
Kontrol maliyeti
B
Ürünü kullanma maliyeti
C
Bakım maliyeti
D
Satın alma maliyeti
E
Kullanmayı öğrenme maliyeti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...