Mantığın Gelişimi 2015-2016 Final Sınavı

Mantığın Gelişimi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aristoteles'in öğrencilerinden Theophrastus'un kipli tasımlar konusunda Aristoteles'ten ayrılan tezi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Öncüller kipli önerme ise sonuç önermesi kipli önerme olamaz.
B
Sonuç önermesi kiplik bakımından öncüllerden daha zayıf olamaz.
C
Sonuç önermesi kiplik bakımından öncüllerden daha güçlü olamaz.
D
Sonuç önermesi kipli önerme ise öncüller de kipli önerme olamaz.
E
Bir tasımda önermelerden en az biri kipsiz önerme olmalıdır.
Soru 2

Farabi’ye göre mantığın bölümlerinden biri olan tasdikâf'ın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanımlara ulaşmak
B
Tasımlara ulaşmak
C
Kafiyeye ulaşmak
D
Doğruluğa ulaşmak
E
Güzel söze ulaşmak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 3. figürdeki tasımlardan biridir?

A
Cesare
B
Baroco
C
Barbara
D
Celarent
E
Felapton
Soru 4

Süryani düşüncesinde Yunan dil ve kültürünün etkili olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süryanicenin zor bir dil olması
B
Bu bölgenin Yunan egemenliğinde olması
C
Süryanicenin Yunanca'ya yakın olması
D
Süryani okullarının İskenderiye okulunun izleyicisi olması
E
Süryanilerin Hıristiyanlık öncesi inancının Yunan inancına yakın olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Stoa mantığının Aristoteles mantığından ayrılan yönlerinden biridir?

A
Mantığı, felsefenin parçalarından biri saymaları
B
Mantığı akıl yürütmelerle ilgili saymaları
C
Bir mantık sistemi oluşturmaları
D
“Önerme”, “tasım” gibi mantık terimlerini oluşturmaları
E
Mantığı, matematiğe dayalı bir disiplin saymaları
Soru 6

Stoa mantıkçılarının kullandığı tam lekton kavramının anlamına göre aşağıdakilerden hangisi bir tam lekton değildir?

A
Dünya yuvarlaktır.
B
Demek dünya yuvarlakmış!
C
Güneşin etrafında dönüyor.
D
Dünya yuvarlak mıymış?
E
Dünya mı yuvarlakmış!
Soru 7

Ortaçağ Latin mantıkçılarının geliştirdiği mantık sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Stoik
B
Skolastik
C
Diyalektik
D
Matematiksel
E
Sembolik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Frege’nin Begriffsschrift mantık sisteminin yaygınlaşmasını engelleyen nedenlerden biridir?

A
Hiçbir yayınevinin kitabı yayınlamaması
B
Belitlerinin birbiriyle çeliştiğinin anlaşılması
C
Kullandığı gösterimin anlaşılmasının zor olduğu düşüncesi
D
Boole’un sisteminin felsefe için daha iyi olması
E
Yuvalanmış (içiçe) nicelemeli önermeleri temsil edememesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Port Royal mantıkçılardan biridir?

A
Petrus Ramus
B
Francis Bacon
C
Thomas Hobbes
D
John Locke
E
Antoine Amold
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles mantığını, bilimin yöntemi olarak yetersiz kalmakla eleştirmiştir?

A
Francis Bacon
B
Thomas Aquinas
C
Ockham’lı VVİlliam
D
Petrus Abelardus
E
VVİlliam Heytesburry
Soru 11

Ramus’a göre mantığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğruluğun yasalarının bilimidir.
B
Zihnin sonuca varma yetisidir.
C
Düşünmenin matematiğidir.
D
Felsefenin aracıdır.
E
Düzgün söz söyleme sanatıdır.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi logica vetus içinde yer almaz?

A
Önerme Üstüne
B
Sophismata
C
isagoge
D
Boethius’un Aristoteles Yorumları
E
Kategoriler
Soru 13

Ortaçağ mantığındaki gönderme kuramına göre Ahmet iki hecelidir. önermesinde Ahmet adının gönderim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Maddi gönderme
B
Basit gönderme
C
Bileşik gönderme
D
Bireylere gönderme
E
Özel gönderme
Soru 14

Abelardus'un bağımsız mantık çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikinci Analitikler
B
Sophismata
C
Birinci Analitikler
D
Dialektika
E
Poetika
Soru 15

Frege, mantıkçılık görüşü ile ilgili aşağıdaki tezlerden hangisini savunmaktadır?

A
Mantığın deneyle temellendirilebilecek bir bilim olduğunu
B
Mantığın aritmetiğe indirgenebileceğini
C
Gerçek tek bilimin mantık olduğunu
D
Mantığın ancak matematik sembolleriyle yapılabileceğini
E
Aritmetiğin mantığa indirgenebileceğini
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Frege'nin Begriffsschrift sonrasında hazırladığı Grundgesetze adlı çalışmasındaki amaçlarından biridir?

A
Bir olasılık mantığı geliştirmek
B
Russell'ın Begriffsschrift sisteminde bulduğu çatışkıyı gidermek
C
Mantığın aritmetiğe indirgenebileceğini göstermek
D
Mantığın niceleyiciler olmadan da yapılabileceğini göstermek
E
Sayı kavramını mantık kavramlarına başvurarak tanımlamak
Soru 17

Leibniz'in savunduğu doğruluk görüşüne göre bir önermenin doğru olmasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir duyu deneyini dile getirmesi
B
Yüklemin öznenin içinde olması
C
Toplumun genelinin önermede dile getirileni benimsemesi
D
Diğer doğru önermelerle çelişmemesi
E
Sezgi ile bir anda apaçık görülen bir önerme olması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Port Royal mantıkçılarının yöntem kurallarından biri değildir?

A
Az da olsa karanlıkta kalan tüm önermeleri kanıtlamak
B
Akıl yürütmede sadece doğuştan gelen yetilere güvenmek
C
Sadece az bir dikkatle doğruluğu görülenlerin apaçık olduğunu kabul etmek
D
Hiçbir terimi karanlık veya çok-anlamlı bırakmamak
E
Sadece apaçık önermeleri belit olarak kabul etmek
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Clarence Irvving Levvis’ı kipli mantık sistemini geliştirmeye yönelten nedenlerden biridir?

A
Mantığın matematikten bağımsız olduğunu düşünmesi
B
Koşul eklemin zayıf gerektirme yorumunu benimsemesi
C
Koşul ekleminin farklı yorumlanması gerektiğine inanması
D
Mantıkta sembol kullanımından kaçınmak istemesi
E
Mantıkçı matematik felsefesini benimsemesi
Soru 20

Ortaçağ mantığındaki anlamına göre aşağıdakilerden hangisi sinkategorematik bir terim değildir?

A
Her
B
Bazı
C
ise
D
Ben
E
Ve
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x