Mantığın Gelişimi 2016-2017 Final Sınavı

Mantığın Gelişimi 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi diyalektiği felsefede yaygın bir yöntem haline getiren İlkçağ düşünürlerinden biridir?

A
Zenon
B
Thales
C
Empedokles
D
Anaksagoras
E
Pratogoras
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Aristoteles’in mantık sistemini anlatan Organon adlı eserini oluşturan kitaplardan biri değildir?

A
Birinci Çözümlemeler
B
Önerme Üstüne
C
Poetika
D
Topikler
E
Kategoriler
Soru 3

Megara Okulu'nun kurucusu olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Protagoras
B
Sokrates
C
Zenon
D
Öklid
E
Aristoteles
Soru 4

Aşağıdaki hangisi fetihlerden sonra İslam coğrafyasında mantık çalışmaları yapan filozoflardan biri değildir?

A
Gazali
B
Farabi
C
Urfalı Yakup
D
ibn Sina
E
ibn Rüşd
Soru 5

Stoa mantığında “imin nesnel anlamı” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Önerme
B
Kip
C
Lekton
D
Çıkarım
E
Bileşik Önerme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi kabul ettikleri öncüller bakımından tasımın yer bulduğu beş sanattan biri değildir?

A
Retorik
B
Geometri
C
Tanıtlama
D
Yanıltmaca
E
Poetika
Soru 7

- Doğru bir şeyden yanlış bir şey çıkmaz.
- Yanlış önermelerden doğru bir önerme çıkabilir.
- Sonuçtan çıkan bir şey öncülden de çıkar.
Ockham’ın Summa Logicae’de ele aldığı yukarıdaki sonuçlar aşağıdaki kuramlardan hangisinin kapsamındadır?

A
Öncül
B
Obligationes
C
Önerme
D
Çıkarım
E
Öonsequentia
Soru 8

Biçimsel mantık çalışmalarının yeniden hız kazanmasına en büyük katkıyı sağlayan modern dönem düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leibniz
B
Derrida
C
Brentano
D
Russell
E
Frege
Soru 9

Çağdaş mantıkçılar arasında kipli mantık için kullanışlı ve sağduyusal bir semantik geliştirmeyi ilk kez başaran düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adorno
B
Leibniz
C
Schelling
D
Öarnap
E
Hobbes
Soru 10

Sophismata aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Terim
B
Mantık bilmecesi
C
Çatışkı
D
Anlam kayması
E
Doğru eylem
Soru 11

Hobbes'a göre zorunlu doğruluğun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deneyim
B
Uylaşım
C
Doğa
D
Tanrı
E
Evrensel akıl
Soru 12

- Yüzyıllar boyunca etkili olan Aristoteles mantığının eleştirilmesi ve dışına çıkılması
- Matematiğin temelleri ile ilgili tartışmaların artması
- Matematk kuramlarının belitsel sistemler olarak yeniden kurulması
- Frege, Russell ve Gödel’in çalışmaları
Yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin doğmasını sağlamıştır?

A
Felsefenin
B
Mantık biliminin
C
Skolastik mantığın
D
Çağdaş mantığın
E
Felsefenin kendisini bilimlerden ayırmasının
Soru 13

Leibniz tarafından ortaya atılan mantık ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeter-neden
B
Çelişmezlik
C
Nedensellik
D
Aynılık
E
Sonsuzluk
Soru 14

Ortaçağ Latin mantıkçılarının benimsedikleri Aristotelesçi mantık anlayışına yeni düşünceler ekleyerek geliştirdikleri yeni mantık sistemine ne ad verilir?

A
Fetih Mantığı
B
Skolastik Mantık
C
Stoa Mantığı
D
Peripatetik mantık
E
Megara Mantığı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Boethius'un bağımsız mantık çalışmalarından biri değildir?

A
isagoge
B
Koşullu Tasımlar Üstüne
C
Kategorik Tasımlar Üstüne
D
Topikler Üstüne
E
Bölme Üstüne
Soru 16

Aşağıdaki kuramlardan hangisi Russell, tarafından Russell çatışkısına karşı bir çözüm olarak geliştirilmiştir?

A
Anlam Kuramı
B
Tamlık Kuramı
C
Çözüm Kuramı
D
Gönderme Kuramı
E
Tipler Kuramı
Soru 17

Aşağıdaki eserlerden hangisi 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadarki dönemde yazılan en önemli mantık metinlerinden biridir?

A
Hylas ile Philonous Arasında Üç Konuşma
B
Organon
C
Meditasyonlar
D
Yasalar
E
Port Royal Mantığı
Soru 18

John Stuart Mill’in çalışmalarının mantık bakımından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mantık cebiri geleneğini geliştirmesi
B
Yeter-neden ilkesini geliştirmesi
C
Mantıksal sonuç kavramını geliştirmesi
D
Tümevarımlı mantık görüşünü sistemleştirmesi
E
Belit sistemleri biçimini açıklaması
Soru 19

Mantık önermelerinin iki boyutlu bir gösterimle sunulması aşağıdaki hangi filozofa ait bir özelliktir?

A
Leibniz
B
Aristoteles
C
Frege
D
Zenon
E
Hobbes
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Gödel’in incelediği konulardan biri değildir?

A
Eksiklik Teoremi
B
Banach-Tarski Teoremi
C
Seçme Belitinin Bağımsızlığı
D
Tamlık Teoremi
E
Mağara Alegorisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x