Medeni Hukuk 1 2012-2013 Final Sınavı

Medeni Hukuk 1 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Evlilik bakımından aranan kurucu unsurlardan bir veya birkaçının olmamasının hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yokluk
B
Mutlak butlan
C
Nisbi butlan
D
İptal edilebilirlik
E
Feshedilebilirlik
Soru 2

Derneğin sona ermesi konusunda karar almaya yetkili organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yönetim Kurulu
B
Denetim kurulu
C
Genel Kurul
D
Müdür
E
Teftiş Kurulu
Soru 3

Kanunlarda kullanılan “muhik (haklı) sebepler”, “uygun miktar”, “uygun tedbir” gibi ifadeler aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

A
Hakimin takdir yetkisi
B
Hakimin hukuk yaratması
C
Yollama (atıf)
D
Kıyas
E
Tanımlama boşluğu
Soru 4

Evlilik birliğinden doğan giderlere katılma yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşe karşı, diğer eş ne tür bir yaptırım uygulanmasını isteyebilir?

A
Boşanma davası açabilir.
B
Yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşin borçlularından ödemeyi tamamen veya kısmen kendisine yapmalarını isteyebilir.
C
Yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşin iflasını isteyebilir.
D
Yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşin kısıtlanmasını isteyebilir.
E
Yükümlülüğünü yerine getirmeyen eşin alacaklılarına başvurulmasını isteyebilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ailenin sürekli nitelik taşımayan ihtiyaçları için, eşlerden birinin temsil yetkisine sahip olduğu durumlardan biri değildir?

A
Diğer eşin iflas etmiş olması
B
Haklı sebeplerle hakim tarafından yetkilendirilmesi
C
Diğer eşin hastalığı nedeniyle rıza veremeyecek durumda olması ve gecikmede sakınca bulunması
D
Evlilik birliği bakımından gecikmede sakınca bulunması ve diğer eşin başka bir yerde bulunması
E
Diğer eş tarafından yetkilendirilmesi
Soru 6

Belirli bir olaydan, belirli olmayan bir olay için hakim tarafından çıkarılan sonuca ne ad verilir?

A
Fiili karine
B
Adi varsayım
C
Kanunî karine
D
Emare
E
İspat kuralı
Soru 7

Mirasbırakanın aşağıdaki yakınlarından hangisi, ikinci derece mirasçılarından biri değildir?

A
Kardeşleri
B
Yeğenleri
C
Babası
D
Torun çocukları
E
Annesi
Soru 8

Ölüm tehlikesi içinde kaybolan Ayşe hakkında, çocukları Mehmet ile Mustafa’nın gaiplik kararı alabilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir?

A
Ölüm tehlikesinden itibaren 6 ay
B
Ölüm tehlikesinden itibaren 1 yıl
C
Ölüm tehlikesinden itibaren 5 yıl
D
İlgililere yapılan ilan tarihinden itibaren 1 yıl
E
İlgililere yapılan ilan tarihinden itibaren 5 yıl
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi miras ortaklığını oluşturan mirasçıların, mirasbırakana ait malvarlığı üzerinde paylara sahip olmadan, birlikte tasarruf edebilmelerini konu alan mülkiyet çeşididir?

A
Ferdi mülkiyet
B
Elbirliği mülkiyeti
C
Paylı mülkiyet
D
Müşterek mülkiyet
E
Müteselsil mülkiyet
Soru 10

Ana ve babaları bir olan kardeşler arasındaki hısımlık bağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Altsoy kan hısımlığı
B
Yarım kan yansoy hısımlığı
C
Tam kan yansoy hısımlığı
D
Kayın hısımlığı
E
Tam kan kayın hısımlığı
Soru 11

Mirastan yoksunluğun hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mirastan yoksun bırakılanın yasal miras payının yarısını alamaması
B
Mirastan yoksun bırakılanın yasal miras payının %’ünün, varsa altsoyuna intikal etmesi
C
Mirastan yoksun bırakılanın mirasbırakandan önce ölmüş gibi kabul edilerek mirastan pay alamaması
D
Mirastan yoksun bırakılanın yasal miras payının yarısının varsa altsoyuna intikal etmesi
E
Mirastan yoksun bırakılanın saklı payını alamaması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir kanun hükmüne dayanan, kanun koyucu tarafından belirlenen mirasçılığa verilen isimdir?

A
İradi Mirasçılık
B
Atanmış Mirasçılık
C
Yasal Mirasçılık
D
Paylı Mirasçılık
E
Asıl Mirasçılık
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi boşanma sonrasında irat şeklinde ödenmesi gereken maddi tazminatın kendiliğinden sona ermesine yol açan sebeplerden biridir?

A
Alacaklı tarafın fiilen evliymiş gibi yaşaması
B
Yoksulluğun ortadan kalkması
C
Haysiyetsiz hayat sürme
D
Alacaklı tarafın mali durumunun değişmesi
E
Alacaklı tarafın yeniden evlenmesi
Soru 14

Nişanlanmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Nişanlanma evlenme vaadi ile gerçekleşir.
B
Nişanlanmanın geçerliliği için nişan töreni gerekmez.
C
Nişanlanma aile hukukuna özgü bir sözleşmedir.
D
Nişanlanma iradesi temsilci aracılığıyla ortaya konamaz.
E
Nişanlanacakların cinsiyetlerinin aynı olması gerekir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi özel boşanma sebeplerinden biri değildir?

A
Terk
B
Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
C
Akıl hastalığı
D
Ortak hayatın yeniden kurulamaması
E
Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi aile hukukuna özgü en temel ilkelerden biridir?

A
Mutlaklık ilkesi
B
İnancın korunması ilkesi
C
Üstünlük ilkesi
D
Eşitlik ilkesi
E
Belirlilik ilkesi
Soru 17

Türk Hukuku’nda evlatlık ilişkisinin kurulması bakımından kabul edilen esas aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evlatlık sözleşmesi
B
Vesayet makamının kararı
C
Fiili olarak evlat edinen-evlatlık ilişkisinin varlığı
D
Evlatlık sözleşmesinin yapılması ve aile kütüğüne tescil
E
Mahkeme kararı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallardan biri değildir?

A
Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar
B
Kişisel mallarının gelirleri
C
Edinilmiş malların yerine geçen değerler
D
Eşlerden her birinin çalışmasının karşılığı olan edinimler
E
Kişisel malların yerine geçen değerler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir?

A
Ölüm
B
Evlenme
C
İmkânsızlık
D
Nişanı bozma
E
Bozucu şartın gerçekleşmesi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mirasçılık belgesi vermeye yetkili makamdır?

A
Asliye Hukuk Mahkemesi
B
Sulh hukuk mahkemesi
C
Aile mahkemesi
D
Nüfus Memurluğu
E
Muhtarlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x