Medeni Hukuk 1 2012-2013 Vize Sınavı

Medeni Hukuk 1 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kişilik hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kanunun verdiği yetkinin kullanılması durumunda da kişilik haklarına yapılan saldırılar hukuka aykırılık oluşturmaz.
B
Kişinin ekonomik hayata serbestçe katılması kişilik hakkının bir parçasıdır.
C
Dar anlamda kişilik hakkı hak ehliyetini ifade eder.
D
Kişinin resmi üzerindeki hakkı kişilik hakkı kapsamındadır.
E
Kişinin özgürlüklerinin, aşırı derecede bile olsa, rızası varsa sınırlanması mümkündür.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinde iyiniyetin korunmasından söz edilemez?

A
Taşınırlarda zamanaşımı yoluyla ayni hak kazanımlarında
B
İspat yükünün belirlenmesinde
C
Taşınmazlarda zamanaşımı yoluyla ayni hak kazanımlarında
D
Tapu kütüğündeki yolsuz tescile güvenle ayni hak kazanılmasında
E
Sebepsiz zenginleşenin iade borcunun kapsamının belirlenmesinde
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ayırt etme gücünü ortadan kaldıran sebeplerden biri değildir?

A
Yaş küçüklüğü
B
Akıl hastalığı
C
Müsrif olma
D
Sarhoşluk
E
Akıl zayıflığı
Soru 4

Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayıran en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal hayatı düzenlemesi
B
Aile ilişkilerini düzenlemesi
C
Maddi yaptırım içermesi
D
Toplu halde yaşama gereksiniminden doğmuş olması
E
Kişilerin toplumla olan ilişkilerini düzenlemesi
Soru 5

Elif, arkadaşı Ayşe’nin okunmak üzere kendisine ödünç verdiği kitabı Cihan’a satmış ve teslim etmiştir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Cihan iyiniyetli olmasa da kitabın mülkiyetini derhal kazanır.
B
Cihan hiçbir durumda kitabın mülkiyetini kazanamaz.
C
Cihan kötüniyetli ise, mülkiyeti kazanmak için zamanaşımı süresinin dolmasını beklemelidir.
D
Cihan iyiniyetli ise kitabın mülkiyetini derhal kazanır.
E
Cihan kitabın mülkiyetini kazanamaz; ancak kitap için ödediği bedel kendisine geri verilmek şartıyla kitabı Ayşe’ye iade eder.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnalarından biri değildir?

A
Olağan durumun aksinin ispatı, bunu iddia edene düşer.
B
Herkesçe bilinen vakıaların ispatına gerek yoktur.
C
Fiili karineler
D
Kanuni karineler
E
Taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguyu ispatla yükümlüdür.
Soru 7

Evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kayın hısımlığı
B
Yansoy hısımlığı
C
Üstsoy hısımlığı
D
Kan hısımlığı
E
Yarım kan yansoy hısımlığı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukuk’un yardımcı kaynaklarından biridir?

A
Mahkeme içtihatları
B
Özel Kanunlar
C
Kanun hükmünde kararnameler
D
içtihadı birleştirme kararları
E
Yönetmelikler
Soru 9

Aşağıdaki hukuk dallarından hangisi eşit kişiler arasındaki hukuki ilişkiyi düzenlemez?

A
Ticaret hukuku
B
Devletler Özel Hukuku
C
İdare hukuku
D
Borçlar hukuku
E
Miras hukuku
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi yasal yerleşim yerine tabi olan kimselerden biridir?

A
Yurtdışında yaşayan kimseler
B
Ticari şirket sahipleri
C
Kendilerine kayyım tayin edilen kimseler
D
Vesayet altındaki kişiler
E
Kendilerine yasal danışman atanan kimseler
Soru 11

Kendisinden uzun süredir haber alınamayan Ali için eşi Fatma’nın gaiplik kararı alabilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir?

A
Son haber alma tarihinden itibaren 1 yıl
B
Son haber alma tarihinden itibaren 6 ay
C
Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl
D
İlgililere yapılan ilan tarihinden itibaren 5 yıl
E
İlgililere yapılan ilan tarihinden itibaren 1 yıl
Soru 12

Kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere, kanunlara aykırı olmamak şartıyla çıkarılan hukuk kurallarına ne ad verilir?

A
Yönetmelik
B
Kanun hükmünde kararname
C
İçtihadı Birleştirme Kararı
D
Örf-adet hukuku
E
Tüzük
Soru 13

Sözleşmenin yeni şartlara uyarlanmasının temeli aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanmaktadır?

A
İyiniyet ilkesi
B
Dürüstlük kuralı
C
Ahde vefa ilkesi
D
Sözleşmenin nisbiliği
E
Güven ilkesi
Soru 14

Medeni Kanunun uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A
Kanunun metni
B
Kanunun ifade tarzı
C
Kanunun özü
D
Kullanılan sözcüklerin hukuk dilindeki karşılığı
E
Kanunu uygulayacak hakimin kişisel görüşleri
Soru 15

Bir hakkın kazanılmasına engel olan hukuki bir eksikliğin bilinmemesi veya bilinmesinin gerekmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Dürüstlük kuralı
B
iyiniyet
C
Güven ilkesi
D
Fiili karine
E
Hakkın kötüye kullanılması yasağı
Soru 16

Hısımlık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir kimse ile kuzenleri arasında yansoy hısımlığı vardır.
B
Kan hısımlığının derecesi, hısımlar ararsındaki doğumların sayısı ile belli olur.
C
Kayın hısımlığı, evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlıktır.
D
Evlat edinen ile evlatlık arasında oluşan hısımlık, evlatlık ilişkisi ortadan kalksa bile devam eder.
E
Evlatlık ilişkisi sadece evlat edinenle evlatlık arasında bir hısımlık ilişkisi doğurur.
Soru 17

Kendisinden uzun süredir haber alınamaması nedeniyle mahkeme kararı ile gaipliğine karar verilen bir kimsenin terekesinin mirasçılarına intikali için, mirasçıların teminat göstermeleri gereken süre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Son haber alma tarihinden itibaren 15 yıl
B
Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl
C
Son haber alma tarihinden itibaren 1 yıl
D
Bu kimsenin mirasçılarının hak sahipliğini öğrenmelerinden itibaren 15 yıl
E
Bu kimsenin mirasçılarının hak sahipliğini öğrenmelerinden itibaren 5 yıl
Soru 18

Aşağıdaki işlemlerden hangisi ayırt etme gücüne sahip ama kısıtlı olan Osman için yasak işlemlerden biridir?

A
Vakıf kurma
B
Nişanlanma
C
Evlenme
D
Bağışı kabul
E
Nişanı bozma
Soru 19

Küçüğün mahkemece ergin kılınabilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Küçüğün istekte bulunması gerekir.
B
Küçüğün erginlik yaşını doldurması gerekir.
C
Küçüğün velisinin rızası aranır.
D
Erginlik kararında küçüğün yararının bulunması gerekir.
E
Küçüğün on beş yaşını doldurması gerekir.
Soru 20

Ünlü ses sanatçısı Özlem’in günlüklerini eski erkek arkadaşı kasasından çalmış ve bunları kitap olarak yayımlamıştır. Özlem, eski sevgilisinin kendi üzerinden elde etiği haksız kazancı aşağıdaki davalardan hangisi ile isteyebilir?

A
Tespit davası
B
Durdurma davası
C
Önleme davası
D
Vekâletsiz iş görme davası
E
Maddi tazminat davası
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x