Medeni Hukuk 1 2013-2014 Final Sınavı

Medeni Hukuk 1 2013-2014 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Vesayet medeni hukukun dallarından hangisinin konusunu oluşturur?

A
Kişiler hukuku
B
Borçlar hukuku
C
Aile Hukuku
D
Miras hukuku
E
Eşya Hukuku
Soru 2

Sözleşmenin yeni şartlara uyarlanmasının temeli aşağıdaki ilkelerden hangisine dayanır?

A
İyiniyet ilkesi
B
Ahde vefa ilkesi
C
Dürüstlük kuralı
D
Sözleşmenin nisbiliği
E
Güven ilkesi
Soru 3

Kendisinden uzun süredir haber alınamayan Ali hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için ne kadar süre geçmesi gerekir?

A
Son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl
B
Son haber alma tarihinden itibaren 1 yıl
C
Son haber alma tarihinden itibaren 6 ay
D
İlgililere yapılan ilan tarihinden itibaren 5 yıl
E
İlgililere yapılan ilan tarihinden itibaren 1 yıl
Soru 4

Evlenme dolayısıyla meydana gelen hısımlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yansoy hısımlığı
B
Üstsoy hısımlığı
C
Kayın hısımlığı
D
Kan hısımlığı
E
Yarım kan yansoy hısımlığı
Soru 5

Vakıfların kuruluşu bakımından geçerli olan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
İzin sistemi
B
Tescil sistemi
C
Mutlak sistem
D
Serbest kuruluş sistemi
E
Normatif bildirim sistemi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın kurucu unsurlarından biridir?

A
Nişan merasimi
B
Yüzük takılması
C
Belediyeye bildirimde bulunulması
D
Ailelerin tanıştırılması
E
Kadın ve erkeğin karşılıklı evlenme vaadi
Soru 7

Evliliğin sona ermesinden sonra kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi öngörülen yasal süre kaç gündür?

A
600 gün
B
360 gün
C
300 gün
D
240 gün
E
180 gün
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmayı kendiliğinden sona erdiren sebeplerden biri değildir?

A
Taraflardan birinin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun hale düşmesi
B
Evlenme
C
Taraflardan birinin cinsiyet değiştirmesi
D
Taraflardan birinin borç ödemeden aciz hale düşmesi
E
Ölüm
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi edinilmiş mallardan biri değildir?

A
Kişisel mallarının geliri
B
Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar
C
Eşlerden her birinin çalışmasının karşılığı olan ediminler
D
Kişisel malların yerine geçen değerler
E
Sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının yaptığı ödemeler
Soru 10

Önceki Medeni Kanun döneminde geçerli olan yasal mal rejimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paylaşmalı mal ayrılığı
B
Edinilmiş mallara katılma
C
Mal birliği
D
Mal ortaklığı
E
Mal ayrılığı
Soru 11

Evlilik birliğinin korunmasına yönelik önlemler konusunda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesi
B
Kocanın nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi
C
Kadının nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi
D
Kocanın iş merkezinin bulunduğu yer mahkemesi
E
Eşlerin evlendikleri yer mahkemesi
Soru 12

Eşler arasında ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için açılmış olan boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinin üzerinden en az ne kadar sürenin geçmesi gerekir?

A
3 yıl
B
1 yıl
C
6 ay
D
3 ay
E
1 ay
Soru 13

Evlilik devam ederken eşlerden birinin cinsiyet değiştirmesinin evliliğe etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Evlilik kendiliğinden sona erer.
B
Diğer eşin boşanma davası açma hakkı doğar.
C
Diğer eş evliliğin feshini isteyebilir.
D
Evlilik yok hükmünde sayılır.
E
Diğer eş evliliğin iptalini isteyebilir.
Soru 14

Evlilik devam ederken eşlerden birinin gaipliğine karar verilmesinin evliliğe etkisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Gaiplik kararının kesinleşmesi ile evlilik kendiliğinden sona erer.
B
Evlilik kendiliğinden sona ermez. Evliliğin sona erdirilmesi için boşanma davası açılmalıdır.
C
Evlilik kendiliğinden sona ermez. Evliliğin sona erdirilmesi için ayrılık davası açılmalıdır.
D
Evlilik kendiliğinden sona ermez. Evliliğin sona erdirilmesi için evliliğin feshi davası açılmalıdır.
E
Gaiplik kararının kesinleşmesinin ardından beş yıl geçince evlilik kendiliğinden sona erer.
Soru 15

Miras bırakanın kardeşi onun kaçıncı dereceden mirasçısıdır?

A
Birinci derece
B
İkinci derece
C
Üçüncü derece
D
Dördüncü derece
E
Beşinci derece
Soru 16

Sağ kalan eşin miras bırakanın altsoyuyla birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payı aşağıdakilerden hangisidir?

A
1/2
B
1/4
C
1/8
D
3/4
E
Mirasın tamamı
Soru 17

Mirastan feragat sözleşmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Miras bırakan ile feragat edecek mirasçı arasında yapılır.
B
Belirli bir kişi lehine yapılmayan mirastan feragat sözleşmesi geçersiz sayılır.
C
Feragat eden mirasçılık sıfatını kaybeder.
D
Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, feragat edenin altsoyu içinde sonuç doğurur.
E
Mirastan feragat sözleşmesi miras sözleşmesi şeklinde yapılmalıdır.
Soru 18

Mirasın açıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci derece mirasçılarının bulunduğu yer
B
Miras bırakanın sağ kalan eşinin yerleşim yeri
C
Terekedeki taşınmazların bulunduğu yer
D
Miras bırakanın nüfusa kayıtlı olduğu yer
E
Miras bırakanın son yerleşim yeri
Soru 19

Miras açılınca terekenin hak ve borçlarıyla birlikte mirasçılara bütün halinde intikal etmesi miras hukukuna hâkim ilkelerden hangisinin sonucudur?

A
Kök içinde halefiyet
B
Mirasçılar arası eşitlik
C
Miras hakkının ölümle birlikte doğması
D
Külli halefiyet
E
Halefiyetin devamlılığı
Soru 20

Mirasçılık belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mirasçıların mirasçılık sıfatlarını ispata yarar
B
Sulh hukuk hâkimi tarafından verilir
C
Yasal mirasçıların yanı sıra vasiyet alacaklısı veya mirasçı atanmış kimselere de mirasçılık belgesi verilir.
D
Mirasçılık belgesi resmi senet mahiyetindedir.
E
Mirasçılık belgesi kesin karine oluşturur. Bu nedenle aksi ispat edilemez.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x